• Erfgoed is het waard om goed te bewaren, maar intussen verandert de wereld. Daarom werkt de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) aan een nieuwe invulling voor behoud van het mobiele erfgoed op de weg. Samen met alle betrokkenen. 
   
  Dat is voor FEHAC de aanleiding het congres 'Oldtimers op weg naar morgen' te organiseren. Door de Corona-maatregelen is een fysiek congres niet mogelijk. Daarom bieden wij de zeer actuele informatie van de sprekers nu als online-congrespresentatie aan. Via de onderstaande button ‘GA NAAR CONGRES’ gaat u naar de boeiende online-congrespresentatie. Daar vindt u ook het programma. 

  Ga naar congres

 • FEHAC factsheet aantallen oldtimers 2020

  Bunnik 20-11-2020. Met gegevens van de RDW en het CBS heeft de FEHAC een factsheet samengesteld over de aantallen oldtimers in ons land. Daar zijn de volgende trends uit te halen. er zijn 357.000 auto’s, 52.000 bedrijfswagens en 203.000 motoren van 30 jaar en ouder vergeleken met 2016 en 2018 stijgen de aantallen nog steeds het aandeel 30-40 jaar oud stagneert, het aandeel 40+ stijgt veel meer rond een derde deel van alle oldtimers staat geschorst in de garage het aantal elektrisch

  Lees hier verder

  Brexit wees problemen met import van oldtimers uit Engeland voor

  Bunnik 18-11-2020. Of er een harde Brexit komt of dat Brussel en Londen toch nog op de valreep een handelsakkoord sluiten weten we nu (18 november 2020) nog niet. Wat we nu wel weten, is dat als er een no-deal Brexit komt de import van oldtimers uit het Verenigd Koninkrijk lastiger en vooral ook duurder wordt. Als er dezelfde regeling komt als die voor oldtimers uit de USA betaalt u weliswaar geen invoerrechten, maar wel 9% BTW over de aankoopprijs van het voertuig.   Importeer vooral

  Lees hier verder

  Milieuzone Den Haag voor oude brom en snorfietsen per 1 december 2020 van kracht

  Bunnik 20-11-2020. De gemeente Den Haag voert haar milieuzone voor bromfietsen per 1 december 2020 in. Voor oldtimer brom- en snorfietsen is een uitzondering gemaakt. Met ontheffing mag men met een 30+ brom- of snorfiets maximaal 40 dagdelen de milieuzone in. Hoofdpunten van de Haagse uitzonderingsregel Op de site van de gemeente Den Haag stond al een regeling (met wijzigingsdatum 16-11-2020). Na opmerkingen van de FEHAC is die van de site gehaald. Daar ontbrak nog aan hoe de vrijstelling voor

  Lees hier verder

  Platform Mobiel Erfgoed 2020

  Bunnik 20-11-2020. Aankondiging - reserveer in uw agenda! Platform Mobiel Erfgoed 9 december 2020 – Thema: internationalisering. Wat: Platform Mobiel Erfgoed over internationalisering. Waar: online. Over de wijze van aanmelding volgt nog nadere informatie. Wanneer: woensdag 9 december 2020, aanvang 15.00 uur Behoud mobiel erfgoed vraagt om internationale samenwerking Het Platform Mobiel Erfgoed houdt op 9 december 2020 een themabijeenkomst waarbij aandacht besteed wordt aan het belang van

  Lees hier verder

  APK-vrijstelling 50-plus met aandacht voor goed onderhoud

  In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeggen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers.   Het resultaat: invoering per 1 januari 2021 Het wetsvoorstel voor de APK-vrijstelling bij 50+ is na ruim vijf jaar wachten eindelijk aangenomen. Ook de ingangsdatum van 1-1-2021 is

  Lees hier verder

  Online ALV organiseren

  FEHAC gebruikte voor de online ALV de software van Zoom (Pro licentie + webinar-module). Tijdens de ALV waren de bestuursleden in het auditorium van BOVAG waar normaal de ALV’s worden gehouden. De anderhalve meter afstand kon hier goed gehandhaafd worden. De voorzitter had een PC waarop de PowerPointpresentatie draaide. Voor de andere bestuursleden was een PC als spreekgestoelte ingericht. Verder was er nog een PC voor de host (regie) en een

  Lees hier verder

  1 of page 16