• 19 juni 2022 Nationale Oldtimerdag Lelystad

  Na twee jaar gedwongen rust ging Lelystad op Vaderdag weer los met een geslaagde Nationale Oldtimerdag. De FEHAC was erbij met een stand, bemand door de Commissie Beurzen & Events. Met een tweetal klassieke voertuigen was de stand niet te missen.. Veel klassieke voertuigen reden de tourrit en kwamen langs de jury om hun voertuig te laten beoordelen. Vrijwel alle categorieën klassieke voertuigen waren vertegenwoordigd.   Het eerstvolgende grote evenement waar de FEHAC

  Lees hier verder

  Helm op een snorfiets verplicht vanaf 1 januari 2023

  De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs [FEHAC], heeft indertijd een kritische zienswijze ingediend bij de minister. De Fehac stelde voor om een uitzondering te maken of de helmplicht te beperken voor bestuurders van historische snorfietsen en/of een lichtere helm voor te stellen. Denk aan vele Zündapp ZD’tjes of snorfiets kentekens van de Zündapp “400” typen, maar ook Solex, Berini, Mobylette etc. Vanaf 1 januari 2023 wordt het dragen van een helm op

  Lees hier verder

  Evert Louwman gekozen in FIVA Heritage Hall of Fame

  Bunnik, 14 juli 2022 Evert Louwman, de oprichter van het Louwman Museum, is door de International federatie van Historische automobielen FIVA gekozen in de FIVA Heritage Hall of Fame.  De FEHAC, de Nederlandse Federatie van Historische Automobiel en Motorfietsclubs en aangesloten bij de FIVA, feliciteert de heer Louwman van harte met zijn terechte verkiezing. Landenfederaties zoals de FEHAC zijn door de FIVA uitgenodigd om voordrachten te doen. De Kandidaten moeten een significante bijdrage

  Lees hier verder

  Nieuwe voorzitter stichting Mobiele Collectie Nederland

  De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is sinds het jaar 2000 – toen MCN op instigatie van het Ministerie van OC&W is opgericht - dé organisatie van al het mobiel erfgoed in Nederland. In de stichting zijn de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ vertegenwoordigd, via hun koepelorganisaties. Zo vertegenwoordigt de FEHAC het erfgoed van de weg in de stichting Mobiele Collectie Nederland. MCN spant zich ervoor in dat het

  Lees hier verder

  Mobiliteitsalliantie voorgedragen voor Lobbyprijs

  De vakjury van de Beroepsvereniging voor Public Affairs (BVPA) heeft de Mobiliteitsalliantie, waar de FEHAC lid van is, voorgedragen voor De Zilveren Vos. Dit is een nieuwe prijs van de BVPA voor de beste belangenbehartiging. Dit jaar is de prijs voor een koepel, brancheorganisatie of belangenorganisatie. Op 2 juni kiezen de deelnemers van het BVPA-congres welk lobby-initiatief De Zilveren Vos heeft verdiend.  De onafhankelijke jury, bestaande uit Arco Timmermans (hoogleraar Public

  Lees hier verder

  Rosalie van de Nieuwenhof wint de Geerlig Riemerprijs

  Op woensdag 18 mei ontving Rosalie van de Nieuwenhof de 40e Geerlig Riemerprijs uit handen van de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds Olaf de Bruijn en Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Groep. Namens de FEHAC feliciteerde secretaris Jannes Buiter Rosalie en overhandigde haar een passend geschenk voor het behalen van deze bijzondere onderscheiding. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding. De

  Lees hier verder

  De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden

  De werkgroep erfgoed/register zoekt dringend nieuwe leden voor de ontwikkeling van de erfgoed gedachte binnen het Fehac-beleid. Wat doet de werkgroep zoal in algemene zin? Het bewaken van het cultureel aspect in het Fehac beleid, het afstemmen op beleidslijnen van OC&W, RCE en ook MCN. Het analyseren en becommentariëren van wetten en regels op het gebied van het mobiele erfgoed. Het vertalen van het erfgoedbeleid naar de clubbesturen, bewaken dat de voertuigeigenaren bewust worden

  Lees hier verder

  Trekkerkenteken

  Alle partijen die bij het project 'Trekkerkenteken' betrokken waren, hebben de afgelopen jaren intensief samengewerkt om tot een voor alle betrokkenen aanvaardbaar resultaat te komen. We kunnen stellen dat dat zeker is gelukt. Om dit succes te vieren, en om het project op een feestelijke wijze af te ronden, heeft de Stichting Bravo Compagnie in Valkenswaard de projectgroep op 18 mei 2022 uitgenodigd voor een excursie. In een informele sfeer werd stilgestaan bij het project, en werd 

  Lees hier verder

  De Commissie Tweewielers zoekt nieuwe leden

  De Commissie Tweewielers (CTW) is binnen de FEHAC de commissie die allerlei zaken ten behoeve van klassieke tweewielers (motorfietsen, brom- en snorfietsen, maar ook driewielers) behartigt. Dat doet ze door het volgen van of anticiperen op regelgeving, het volgen van (maatschappelijke) ontwikkelingen en het afgeven van DOVI (Document Ondersteuning Voertuig Identificatie). Dit laatste om eigenaren van tweewielers te ondersteunen bij het verkrijgen van een toelating door de RDW. De CTW komt zo

  Lees hier verder

  Tulpenrallye op Ecomaxx – De wagen loopt als een zonnetje!

  Alweer de vijfde etappe voor Pieck van Hoven en zijn Rover P6 3500.  De schoonste klassieke wagen van de 68e Tulpen Rallye. De milieuvriendelijke Ecomaxx brandstof werkt perfect in Pieck’s oldtimer: "De wagen loopt als een zonnetje!". Ecomaxx zorgt tijdens de rallyev oor een constante aanvulling van de  voorraad. Uiteraard in een schone diesel bestelwagen.  Een beter milieu begint bij jezelf. Het is een keuze die door de FEHAC van harte wordt ondersteund. Ecomaxx is

  Lees hier verder

  1 of page 14