• Commissies en Werkgroepen

 • Commissie Bedrijfsvoertuigen (CBV)
  • Henk Boons (voorzitter)
  • Arie Spaansen
  • Dirk Mandemakers
  • Gerrit van Schagen
 • De Commissie Bedrijfsvoertuigen ondersteunt het bestuur met betrekking tot technische vraagstukken die zich richten op de aanschaf, het bezit, het gebruik en het onderhoud van klassieke bedrijfsvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, militaire voertuigen, tractoren en landbouwvoertuigen, aanhangwagens en caravans. Zij volgt nauwlettend de overheidsplannen en -maatregelen om tijdig te kunnen reageren en te proberen bepaalde maatregelen of besluiten te voorkomen of op z'n minst bij te sturen. Omdat door de invoering van de Milieuzone de historische diesel-vrachtwagens rechtstreeks getroffen zijn, is Milieu en Milieuzone nu aandachtspunt nummer 1.De commissie bestaat hoofdzakelijk uit technisch specialisten afgevaardigd door de aangesloten clubs die ervaringen uitwisselen en deze beschikbaar stellen in de contacten met de RDW, de ministeries, de aangesloten clubs en andere belanghebbende organisaties.

 • Commissie Duurzaamheid (CDZ)
  • Hans Hoving (vz)
  • Henk Boons
  • Peter Koger
  • Laszlo Mogyorossy
  • Gerrit van Schagen
  • Herman Sluiter
  • Eric Verbeek
 • De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed. De Commissie Duurzaamheid (CDZ) is door FEHAC in het leven geroepen om relevante aspecten van het bezitten, gebruiken en bewaren van historische voertuigen te onderzoeken en zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur van de federatie te voorzien van informatie en (beleids-) aanbevelingen.

   

 • Commissie Mobiel Erfgoed (CME)
  • Herman Sluiter (voorzitter)
  • Hans Hoving
  • Roland van Schelven
  • Corstiaan Sonneveld
  • Ruud Wordragen
  • Hans Visser
  • Rob Henneveld
 • De Commissie Mobiel Erfgoed is ingesteld om meer zichtbaar te maken dat de aangesloten clubs (en hun leden) met het in stand houden van al die oude voertuigen een algemeen maatschappelijk belang dienen. De clubs en hun leden zijn in feite hoeders van een waardevol stuk mobiel cultureel erfgoed dat bewaard en beschermd moet worden. De commissie  ziet het als haar taak om zowel binnen als buiten de Fehac de waardering te vergroten voor het feit dat wij al dat mobiele erfgoed in stand en mobiel (!) houden en werkt daarbij nauw samen met de MCN (Mobiele collectie Nederland) die op landelijk niveau het totale mobiele erfgoed (varend, vliegend, rail en rijdend) promoot.

 • Commissie Personenauto's (CPA)
  • Hans van Dijkhuis (Voorzitter)
  • Laszlo Mogyoròssy 
  • Eric van Zanten
  • Fred Hendriks
  • Pim Arentsen
  • Theun Dommershuizen
 • De Commissie Personenauto's ondersteunt het bestuur met betrekking tot technische vraagstukken die zich richten op de aanschaf, het bezit, het gebruik en het onderhoud van klassieke auto's. Zij volgt nauwlettend de overheidsplannen en -maatregelen om tijdig te kunnen reageren en te proberen bepaalde maatregelen of besluiten te voorkomen of op z'n minst bij te sturen. De commissie bestaat hoofdzakelijk uit technisch specialisten afgevaardigd door de aangesloten clubs die ervaringen uitwisselen en deze beschikbaar stellen in de contacten met de RDW, de ministeries, de aangesloten merkenclubs en andere belanghebbende organisaties.

 • Commissie Tweewielers (CTW)
  • Eric Verbeek (Voorzitter)
  • Bart Sanders
  • Jappie van Veen
  • Gerrit van Veen
  • Marc Bruna
 • De tweewielercategorie (voertuigen met een maximaal eigen gewicht van 400 kg) bestaat uit ongeveer 40 clubs, die in totaal ongeveer 35.000 klassieke tweewielers bezitten. Ook is de categorie rijwielen met hulpmotor/bromfietsen redelijk vertegenwoordigd met ongeveer 2.000 stuks. Dit aantal zou, mede gezien de problematiek met betrekking tot de registratie en kentekening, moeten en kunnen groeien. De besturen van veel bromfietsclubs zien het nut nog niet in van belangenbehartiging en wachten af. Zij profiteren van de inzet van een kleine groep gemotiveerde en enthousiaste betrokkenen die voor de hele groep hun best doet het mogelijk te maken dat ze kunnen blijven genieten van hun hobby. Verwijzend naar het bovenstaande is het duidelijk dat de FEHAC-commissie Tweewielers de vinger aan de pols houdt en in gezamenlijk overleg met de overheid meedenkt over milieu-eisen en andere regelgeving met betrekking tot onze tweewielers. Actueel daarbij zijn de zaken zoals fijnstof voor 2-takt motoren, geluidsoverlast en mogelijke APK eisen voor bromfietsen

 • Commissie FIVA & Internationale Betrekkingen (CF&IB)
  • Bert Pronk (voorzitter)
  • Herman Sluiter
  • Laszlo Mogyoròssy
  • Tiddo Bresters
 • Commissie Juridische Zaken (JUZA)
  • Rudi Arends (voorzitter)
  • Cander van der Veer 
  • Gijsbert Vogelaar
  • Jaap de Wit
  • Jan de Bruijn
  • Tiddo Bresters
 • De Commissie Juridische Zaken (JuZa) bespreekt onderwerpen op het gebied van toekomstige en bestaande wet- en regelgeving, die voor bezit en gebruik van historische voertuigen van belang zijn. Vaak gaat het om kwesties van toepassing van die regelgeving, die individuele voertuigbezitters aan de FEHAC hebben voorgelegd. Daarnaast komen verenigingszaken met een juridisch tintje aan de orde, zoals de toelating van nieuwe leden. JUZA vervult, evenals de drie voertuigcommissies, een adviserende functie ten behoeve van het bestuur van de FEHAC. In de commissie zijn verschillende juridische disciplines vertegenwoordigd, waaronder fiscaal recht, notarieëel (verenigings-)recht en verzekeringsrecht. Op het gebied van de verkeers- en voertuigregelgeving is inmiddels een behoorlijke kennis en ervaring opgebouwd.

 • FEHACtiviteiten en columns
  • Herman Steendam
 • Commissie Communicatie
  • Jannes Buiter
  • Rob Goudriaan
  • Arne van Os van den Abeelen
  • Arjen Ritsma
  • Martijn Ciere
  • Herman Steendam
 • Commissie Public Affairs
  • Bert Pronk (voorzitter)
  • Carla Fiocchi - Italië
  • Frank Aeschlimann (Zwitserland)
  • Sandra Heinisch - Luxemburg
  • Adriaan van der Burgh
  • Arno van Voorden
  • Richard Schmüll
  • Roel Augustein
 • De belangrijkste taak van de commissie Public Affairs is het hebben van contact met politici, bestuurders en beleidsmakers. Daarbij gaat het erom dat wij niet alleen de visie die de FEHAC heeft over de strategische dossiers als Duurzaamheid en Erfgoed uitdragen aan degenen die ons land of de gemeenten besturen, maar bij hen vooral ook aandacht vragen voor actuele onderwerpen. Deze personen hebben erg drukke agenda's en moeten vaak in korte tijd beslissingen nemen over belangrijke en ingewikkelde dossiers. Gelukkig kunnen de PA-mensen met de meeste politici en bestuurders steeds op korte termijn gesprekken hebben, waarbij de PA-mensen waar nodig collega's uit andere commissies kunnen inschakelen. Voor technische onderwerpen is dat vaak heel handig. 

 • Schouwers FIVA ID Card
  • Teun Dommershuizen
  • Arthur Denzler
  • Hans Kloos
  • Laszlo Mogyoròssy
  • Leo Schildkamp
  • André Nout
  • Ruud Lemmers
 • De FIVA Identity Card (IC) is een kaart waarmee de identiteit van het historische voertuig aangetoond kan worden. Als men inschrijft voor een evenement voor klassieke voertuigen, kan de organisatie vragen of er bij het voertuig een FIVA Identity Card aanwezig is. Zo’n evenement kan een historische rally zijn, maar ook een concours d’élégance. De deelnemers aan een evenement dat de FIVA-status heeft, moeten een FIVA IC hebben voor hun voertuig.

  Voor Nederland geeft de FEHAC de FIVA IC uit en een groep van 8 schouwers beoordeelt de voertuigen of ze voor een FIVA IC in aanmerking komen

 • Jongerenbeleid & Kennisbehoud
  • Joost van Noorden
 • Werkgroep Trade & Skills (WTS)
  • Wim Fournier
  • Joop van Veldhuizen 
 • De FEHAC is de landelijke belangenbehartiger van de eigenaren en houders van klassieke voertuigen. Naast deze belangenbehartiging stelt de FEHAC zich ook tot doel om het vakmanschap binnen de automobiel/Motorfiets/Bromfiets branche, voor met name klassieke voertuigen, te behouden. Om die doelstelling te behalen voert de werkgroep Trade & Skills onderzoeken uit onder klassiekerbedrijven en klassieker eigenaren om hun behoeften vast te stellen. Aan de hand van die onderzoeksresultaten wordt gezocht naar mogelijkheden om opleidingen voor specifiek de oldtimerbranche op te zetten. Dat gebeurt in samenwerking met de BOVAG, FOCWA, Innovam en andere opleidingsinstituten. Verder wordt binnen deze werkgroep gekeken naar de mogelijkheden om de onderdelenvoorziening voor klassieke voertuigen op een goed niveau te houden.

 • Werkgroep Verzekeringen & Taxaties (WVT)
  • Herman Steendam (voorzitter)
  • André Pisa
  • Dennis Rietveld
  • Gert van Zwienen
  • Jannes Buiter
  • Joost Kam
  • Peter Luxwolda
  • Wolter Gratama
 • Commissie Beurzen & Events
  • Arjen Ritsma
  • Henk Huisman
  • Albert Beukers
 • De commissie Beurzen & Events afgekort CBE werkt zelfstandig, komt een aantal keren per jaar bij elkaar en werkt nauw samen met onze businesspartners en de Commissie Public Affairs. Als commissie zijn we volop bezig om het grote publiek kennis te laten maken met de FEHAC en zichtbaar te zijn op grote maar ook op kleinere evenementen. 

 • Webmaster Fehac.nl
  • Rob Goudriaan