• Commissies en Werkgroepen

 • Relatiebeheerder Business Partners
  • Bertus Bleiji

 • Commissie Bedrijfsvoertuigen (CBV)
  • Henk Boons (voorzitter)
  • Arie Spaansen
  • Cees van de Wetering
  • Dirk Mandemakers
  • Gerrit van Schagen
  • Tillo Smets
 • De Commissie Bedrijfsvoertuigen ondersteunt het bestuur met betrekking tot technische vraagstukken die zich richten op de aanschaf, het bezit, het gebruik en het onderhoud van klassieke bedrijfsvoertuigen, bestelwagens, vrachtwagens, autobussen, militaire voertuigen, tractoren en landbouwvoertuigen, aanhangwagens en caravans. Zij volgt nauwlettend de overheidsplannen en -maatregelen om tijdig te kunnen reageren en te proberen bepaalde maatregelen of besluiten te voorkomen of op z'n minst bij te sturen.

  Omdat door de invoering van de Milieuzone de historische diesel-vrachtwagens rechtstreeks getroffen zijn, is Milieu en Milieuzone nu aandachtspunt nummer 1.

  De commissie bestaat hoofdzakelijk uit technisch specialisten afgevaardigd door de aangesloten clubs die ervaringen uitwisselen en deze beschikbaar stellen in de contacten met de RDW, de ministeries, de aangesloten clubs en andere belanghebbende organisaties.

 • Commissie Duurzaamheid (CDZ)
  • Gerrit van Schagen (voorzitter)
  • Cees Zwinkels
  • Henk Boons
  • Herman Sluiter
  • Laszlo Mogyoròssy
  • Peter Koger
 • De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed.

  De Commissie Duurzaamheid (CDZ) is door FEHAC in het leven geroepen om relevante aspecten van het bezitten, gebruiken en bewaren van historische voertuigen te onderzoeken en zowel gevraagd als ongevraagd het bestuur van de federatie te voorzien van informatie en (beleids-) aanbevelingen.

   

 • Commissie Cultureel Erfgoed (CME)
  • Paul van Deelen (voorzitter)
  • Ben Boortman
  • Jarko Aikens
  • Peter Cup
  • Pim van der Veer
  • Wilco Boer
 • De Commissie Cultureel Erfgoed is ingesteld om meer zichtbaar te maken dat de aangesloten clubs (en hun leden) met het in stand houden van al die oude voertuigen een algemeen maatschappelijk belang dienen.

  De clubs en hun leden zijn in feite hoeders van een waardevol stuk mobiel cultureel erfgoed dat bewaard en beschermd moet worden.

  De commissie  ziet het als haar taak om zowel binnen als buiten de Fehac de waardering te vergroten voor het feit dat wij al dat mobiele erfgoed in stand en mobiel (!) houden en werkt daarbij nauw samen met de MCN (Mobiele collectie Nederland) die op landelijk niveau het totale mobiele erfgoed (varend, vliegend, rail en rijdend) promoot.

 • Commissie Personenauto's (CPA)
  • Laszlo Mogyoròssy 
  • Eric van Zanten
  • Fred Hendriks
  • Pim Arentsen
  • Theun Dommershuizen
 • De Commissie Personenauto's ondersteunt het bestuur met betrekking tot technische vraagstukken die zich richten op de aanschaf, het bezit, het gebruik en het onderhoud van klassieke auto's. Zij volgt nauwlettend de overheidsplannen en -maatregelen om tijdig te kunnen reageren en te proberen bepaalde maatregelen of besluiten te voorkomen of op z'n minst bij te sturen.

  De commissie bestaat hoofdzakelijk uit technisch specialisten afgevaardigd door de aangesloten clubs die ervaringen uitwisselen en deze beschikbaar stellen in de contacten met de RDW, de ministeries, de aangesloten merkenclubs en andere belanghebbende organisaties.

 • Commissie Tweewielers (CTW)
  • Doede Bakker, voorzitter
  • Albert Beukers
  • Bart Sanders
  • Eric Verbeek
  • Jappie van Veen
  • Gerrit van Veen
  • Eric Verbeek
  • Marc Bruna
 • De tweewielercategorie (voertuigen met een maximaal eigen gewicht van 400 kg) bestaat uit ongeveer 40 clubs, die in totaal ongeveer 35.000 klassieke tweewielers bezitten.

  Ook is de categorie rijwielen met hulpmotor/bromfietsen redelijk vertegenwoordigd met ongeveer 2.000 stuks. Dit aantal zou, mede gezien de problematiek met betrekking tot de registratie en kentekening, moeten en kunnen groeien. De besturen van veel bromfietsclubs zien het nut nog niet in van belangenbehartiging en wachten af. Zij profiteren van de inzet van een kleine groep gemotiveerde en enthousiaste betrokkenen die voor de hele groep hun best doet het mogelijk te maken dat ze kunnen blijven genieten van hun hobby. 

  Verwijzend naar het bovenstaande is het duidelijk dat de FEHAC-commissie Tweewielers de vinger aan de pols houdt en in gezamenlijk overleg met de overheid meedenkt over milieu-eisen en andere regelgeving met betrekking tot onze tweewielers. Actueel daarbij zijn de zaken zoals fijnstof voor 2-takt motoren, geluidsoverlast en mogelijke APK eisen voor bromfietsen

 • Commissie FIVA & Internationale Betrekkingen (CF&IB)
  • Bert Pronk (voorzitter)
  • Jan-Jacob Dólleman
  • Laszlo Mogyoròssy
  • Tiddo Bresters
 • Commissie Juridische Zaken (JUZA)
  • Rudi Arends (voorzitter)
  • Cander van der Veer 
  • Gijsbert Vogelaar
  • Jaap de Wit
  • Jan de Bruijn
  • Tiddo Bresters
 • De Commissie Juridische Zaken (JuZa) bespreekt onderwerpen op het gebied van toekomstige en bestaande wet- en regelgeving, die voor bezit en gebruik van historische voertuigen van belang zijn. Vaak gaat het om kwesties van toepassing van die regelgeving, die individuele voertuigbezitters aan de FEHAC hebben voorgelegd. Daarnaast komen verenigingszaken met een juridisch tintje aan de orde, zoals de toelating van nieuwe leden.

  JUZA vervult, evenals de drie voertuigcommissies, een adviserende functie ten behoeve van het bestuur van de FEHAC. In de commissie zijn verschillende juridische disciplines vertegenwoordigd, waaronder fiscaal recht, notarieëel (verenigings-)recht en verzekeringsrecht. Op het gebied van de verkeers- en voertuigregelgeving is inmiddels een behoorlijke kennis en ervaring opgebouwd.

 • FEHACtiviteiten en columns
  • Herman Steendam
 • Commissie Communicatie
  • Jannes Buiter
  • Rob Goudriaan
  • Arjen Ritsma
  • Herman Steendam
  • Willeke Wallet
 • Kas Controle Commissie
  • Ben van Rooijen
  • Wouter Buis
  • Gerard Madern
 • Commissie Public Affairs
  • Bert Pronk (voorzitter)
  • Carla Fiocchi - Italië
  • Frank Aeschlimann (Zwitserland)
  • Marisca Urbanus - van den Hoonaard
  • Sandra Heinisch - Luxemburg
  • Adriaan van der Burgh
  • Arno van Voorden
  • Richard Schmüll
  • Roel Augustein
 • Schouwers FIVA ID Card
  • Teun Dommershuizen
  • Arthur Denzler
  • Hans Appel
  • Hans Kloos
  • Laszlo Mogyoròssy
  • Leo Schildkamp
  • Marius du Toy - van Hees
  • Ruud Lemmers
 • Jongerenbeleid & Kennisbehoud
  • Joost van Noorden
 • Werkgroep Trade & Skills (WTS)
  • Joop van Veldhuizen
  • Willem Posthumus-Meyjes
 • De FEHAC is de landelijke belangenbehartiger van de eigenaren en houders van klassieke voertuigen. Naast deze belangenbehartiging stelt de FEHAC zich ook tot doel om het vakmanschap binnen de automobiel/Motorfiets/Bromfiets branche, voor met name klassieke voertuigen, te behouden. Om die doelstelling te behalen voert de werkgroep Trade & Skills onderzoeken uit onder klassiekerbedrijven en klassieker eigenaren om hun behoeften vast te stellen.

  Aan de hand van die onderzoeksresultaten wordt gezocht naar mogelijkheden om opleidingen voor specifiek de oldtimerbranche op te zetten. Dat gebeurt in samenwerking met de BOVAG, FOCWA, Innovam en andere opleidingsinstituten. Verder wordt binnen deze werkgroep gekeken naar de mogelijkheden om de onderdelenvoorziening voor klassieke voertuigen op een goed niveau te houden.

 • Werkgroep Verzekeringen & Taxaties (WVT)
  • Herman Steendam (voorzitter)
  • André Pisa
  • Dennis Rietveld
  • Gerry Postma
  • Gert van Zwienen
  • Jannus Buiter
  • Joost Kan
  • Loek de Rooij
  • Peter Luxwolda
  • Wolter Gratama
 • Commissie Beurzen & Events
  • Arjen Ritsma
  • Henk Huisman
  • Adriaan Onrust
  • Albert Beukers
  • John Pronker
 • Webmaster Fehac.nl
  • Rob Goudriaan