• Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

  Bunnik 14 april 2021

  Op 1 juli 2021 wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van kracht.
  Veel mensen zetten zich – vaak vrijwillig – in voor hun vereniging of stichting. Bestuurswerk is nuttig en nodig. Daarom is het belangrijk dat de vereniging of stichting voldoet aan de wet. Zeker omdat na 1 juli 2021 sprake is van hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid als er wat misgaat. Ga tijdig aan de slag en zorg dat bestuur en toezicht op orde zijn. Dat geeft huidige en toekomstige bestuursleden een gerust gevoel.

  Wat de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen inhoudt en hoe je er eenvoudig aan kunt voldoen, leggen we graag uit. En meer dan dat: we helpen je erbij.

 • Wat betekent de nieuwe wet voor FEHAC-leden?
  De bij de FEHAC aangesloten clubs hebben alle een hoedanigheid die valt onder de werking van de WBTR.  Dat betekent gelukkig niet dat nu hals over kop statuten en reglementen aangepast moeten worden.

  Juridische Zaken van de FEHAC heeft het kort samengevat als volgt omschreven:
  Eigenlijk is er door de WBTR niets feitelijks veranderd in het verenigingsrecht, alleen is een aantal zaken gecodificeerd, dat wil zeggen in een wet vastgelegd, in plaats van dat zij aan de jurisprudentie ontleend moeten worden. De grondslag wordt per 1 juli a.s. daarmee niet alleen de veel omvattende onrechtmatige daad maar (ook) een wet. Je moest je als bestuurder altijd al zorgvuldig gedragen en als je dat niet deed, werd je aansprakelijk voor eventuele schade.

  Ervan uitgaande dat bestaande statuten en reglementen aan het huidige verenigingsrecht ontleend zijn kan de conclusie worden getrokken dat er geen urgentie is voor aanpassing. Alleen als er in de statuten van een vereniging of stichting bepalingen voorkomen die strijdig zijn met de nieuwe wet, zal dat bij de eerstvolgende statutenwijziging bij een notaris aangepast moeten worden. Dat hoeft dus niet direct, maar kan ook over 10 jaar.

  Na de ingangsdatum van de WBTR mag je geen beroep meer doen op eventueel met de nieuwe wet strijdige bepalingen. Er is wel 1 uitzondering: als er sprake is van meervoudig stemrecht -dus meer dan 1 stem per persoon- dan kan dat nog 5 jaar gehandhaafd blijven.

  Het Instituut voor Verenigingen, Branches en Beroepen heeft met een aantal koepels een programma samengesteld, waarmee verenigingen en stichtingen aan de slag kunnen om hun organisatie aan de nieuwe wet te toetsen en zo nodig aan te passen.

  Voor dit programma is een speciale website beschikbaar: www.wbtr.nl Het programma onder de naam “Bestuur en toezicht op orde” kan daar worden gevolgd.

  Korting bij gebruik WBTR-stappenplan

  De FEHAC ondersteunt de aangesloten verenigingen/stichtingen bij het voldoen aan de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Er is een handig stappenplan ontwikkeld door een samenwerkingsverband van koepelorganisaties en grote verenigingen. Leden van de FEHAC kunnen hiervan gebruik maken en krijgen een korting van 50%.

  Het stappenplan leidt bestuursleden op begrijpelijke wijze langs alle verplichtingen van de nieuwe wet. In de online-omgeving kunnen alle regels en afspraken binnen de vereniging of stichting worden vastgelegd in online werkboeken. Voorbeeldteksten helpen daarbij. Op deze manier kom je tegemoet aan de eisen van de wet om invulling te geven aan het goed besturen van de organisatie. De kosten voor het totale programma, met inbegrip van werkboeken en een helpdesk voor juridische vragen, zijn beperkt. De korting maakt het gebruik extra aantrekkelijk. Het WBTR-programma maakt (duur) juridisch advies onnodig.
  Door de WBTR zullen waarschijnlijk ook de verenigingsstatuten moeten worden aangepast. De gegevens in de werkboeken maken het voor de notaris eenvoudiger statuten op te stellen of te controleren. Dat zal ook schelen in de kosten.

  Korting 50% op gebruik van het stappenplan via de kortingscode van de FEHAC: https://wbtr.nl/partner/fehac/