• Het Business Partner Programma

  De FEHAC is de Federatie Historische Automobiel- en motorfietsclubs. De FEHAC vertegenwoordigt zo’n 200 verenigingen - met in totaal ongeveer 70.000 leden - en behartigt de belangen van die leden en het mobiele erfgoed in de breedste zin van het woord. Het Business Partner programma van FEHAC is gericht op professionele toeleveranciers en/of dienstverleners die aantoonbaar betrokken zijn bij klassieke voertuigen en/of hun gebruikers, het gebruik- en de restauratie van klassiek voertuigen.

  Het Business Partner programma kent een aantal doelstellingen

  • Het bevorderen van formeel en informeel (periodiek) overleg met voor de branche belangrijke toeleveranciers en/of dienstverleners
  • Het (pre)selecteren van voor de branche belangrijke toeleveranciers en/of dienstverleners (preferred suppliers)
  • Het uitwisselen van kennis en informatie tussen leden van FEHAC en de Business Partners
  • Het stimuleren en/of initiëren van alles dat kan bijdragen tot gebruik en behoud van klassieke voertuigen.
  • Het op een voor beide partijen aantrekkelijke manier bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

  Business Partners zijn geen lid van FEHAC, maar nemen deel in het preferred supplier programma van de branchevereniging.

  Voordelen voor FEHAC Business Partners

  mogen het FEHAC Business Partner logo voeren. Vermelding op FEHAC website met naam en logo onder ‘Business Partners’ Exclusief gratis Bedrijfsprofiel op de FEHAC website. Directe doorlink naar website van Business Partner. Gratis abonnement op FEHACtiviteiten. Mogelijkheden voor het organiseren van workshops door Business Partner 'onder auspiciën van FEHAC' Opname met logo in Jaarverslag Exclusieve deelname aan door FEHAC georganiseerde evenementen Vermelding bij deelname van de FEHAC aan klassiekerevenementen (MECC, RAI etc.)

  Wie kan er Business Partner worden van de FEHAC

  Bedrijven of organisaties met een aantoonbare betrokkenheid bij klassieke voertuigen en/of hun gebruikers, het gebruik- en de restauratie van klassieke voertuigen in het algemeen, c.q zij die specifieke producten en/of diensten leveren toegesneden op de wensen van leden van FEHAC in het bijzonder, kunnen deelnemen in het FEHAC Business Partner programma. Business Partners zijn géén lid van de branchevereniging FEHAC, maar nemen wél deel in het preferred supplier programma. De fee voor deelname aan het Business Partner programma bedraagt € 3.500,-- per jaar.

  Aanmelden als Business Partner

  Voor het aanvragen van het FEHAC Business Partnership kunt u bij het FEHAC secretariaat het aanvraagformulier aanvragen. Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen en (evt. per e-mail) te retourneren. FEHAC behoudt zich het recht om aanvragen van Business Partner programma, zonder recht op correspondentie, te weigeren.

  Procedure

  Aanvragen voor het FEHAC Business Partnership dienen vergezeld te gaan van een jaarverslag. Aanvragen voor het Business Partnership worden ter beoordeling voorgelegd aan het FEHAC bestuur, nadat er een positieve referentie check heeft plaatsgevonden. FEHAC behoudt zich het recht om aanvragen van Business Partner programma, zonder recht op correspondentie, te weigeren.

  FEHAC Jaarverslag

  Het FEHAC jaarverslag verschijnt voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. Het FEHAC jaarverslag wordt, doorgaans samen met een uitgave van de FEHACtiviteiten toegezonden aan alle bestuursleden/contactpersonen van de aangesloten verenigingen en aan een groot aantal professionele FEHAC relaties. Naast de profielen van de Business Partners wordt in het FEHAC jaarverslag ook inzicht gegeven in de jongste cijfers en feiten met betrekking tot de FEHAC zelf, alsmede de ontwikkelingen binnen de klassiekerwereld, vanuit zowel Europees als Nederlands perspectief.

  Via het Business Partner programma kan uw bedrijf of organisatie zich presenteren aan – en in contact komen met – de leden van FEHAC.

  Aanvraagformulier Business Partner