• Het Business Partner Programma

  De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs) vertegenwoordigt ruim 230 verenigingen met in totaal ongeveer 60.000 leden. De FEHAC behartigt de belangen van die leden en het mobiele erfgoed in de breedste zin des woords. Het Business Partner Programma van de FEHAC is gericht op professionele toeleveranciers en/of dienstverleners die aantoonbaar betrokken zijn bij de restauratie en het gebruik van klassieke voertuigen.

  Het Business Partner programma kent een aantal doelstellingen

  1. Het bevorderen van formeel en informeel (periodiek) overleg met voor de branche belangrijke toeleveranciers en/of dienstverleners.
  2. Het (pre)selecteren van voor de branche belangrijke toeleveranciers en/of dienstverleners (preferred suppliers).
  3. Het uitwisselen van kennis en informatie tussen leden van de FEHAC en de Business Partners.
  4. Het stimuleren en/of initiëren van alles dat kan bijdragen tot het behoud en gebruik van klassieke voertuigen.
  5. Het op een voor beide partijen aantrekkelijke manier bij elkaar brengen van vraag en aanbod.

  Business Partners zijn geen lid van FEHAC, maar nemen deel in het preferred supplier programma van de branchevereniging.

  Voordelen voor FEHAC Business Partners

  • Het voeren van het FEHAC logo “Partner van de FEHAC” in al hun uitingen en media.
  • Vermelding op de FEHAC website met naam en logo onder ‘Business Partners’.
  • Exclusief gratis Bedrijfsprofiel op de FEHAC website.
  • Directe doorlink naar website van de Business Partner zelf.
  • Gratis abonnement op het blad FEHACtiviteiten.
  • Mogelijkheden voor het 'onder auspiciën van de FEHAC' organiseren van workshops voor de leden.
  • Opname met logo in het blad, de nieuwsbrief en het jaarverslag van de FEHAC.
  • Exclusieve deelname aan door de FEHAC georganiseerde evenementen.
  • Vermelding bij deelname van de FEHAC aan klassiekerevenementen (MECC, RAI etc.). 

  Wie kan er Business Partner worden van de FEHAC

  Bedrijven of organisaties met een aantoonbare betrokkenheid bij klassieke voertuigen en/of hun gebruikers kunnen deelnemen. Het kan daarbij gaan om het gebruik- en de restauratie van klassieke voertuigen in het algemeen, of levering van specifieke producten en/of diensten toegesneden op de wensen van leden van de FEHAC. De fee voor deelname aan het Business Partner programma bedraagt € 3.500,-- per jaar. In overleg is maatwerk mogelijk.

  Aanmelden als Business Partner

  Voor het aanvragen van het FEHAC Business Partnership is een aanvraagformulier beschikbaar (link). Het volledig ingevulde formulier kan, bij voorkeur per e-mail, worden gestuurd naar het secretariaat van de FEHAC (secretariaat@fehac.nl). Aanvragen voor het FEHAC Business Partnership dienen vergezeld te gaan van een jaarverslag en worden, nadat een referentie check heeft plaatsgevonden, ter beoordeling voorgelegd aan het FEHAC bestuur. De FEHAC behoudt zich het recht voor om aanvragen van het Business Partnership, zonder recht op correspondentie, te weigeren.

  FEHAC Jaarverslag

  Het FEHAC jaarverslag verschijnt voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. Het jaarverslag wordt, doorgaans samen met een uitgave van het blad FEHACtiviteiten, toegezonden aan alle bestuursleden/contactpersonen van de aangesloten verenigingen en aan een groot aantal professionele FEHAC relaties. Naast de profielen van de Business Partners wordt in het FEHAC jaarverslag ook inzicht gegeven in de jaarcijfers en activiteiten van alle onderdelen van de  FEHAC. Daarnaast worden de ontwikkelingen binnen de klassiekerwereld vermeld, vanuit zowel Nederlands als Europees perspectief.

  Het FEHAC Business Partner programma is de ideale toegang voor uw bedrijf of organisatie om zich te presenteren aan– en in contact te komen met de leden van de FEHAC.

  Aanmeldingsformulier Business Partner