• FIA, FIVA and FIM schrijven geschiedenis: gezamenlijk manifest over het behoud van het mobiel erfgoed gepresenteerd in Parijs.

  Dit jaar stond de FIVA voor het eerst met een eigen stand op Rétromobile in Parijs. Daar was een heel goede reden voor omdat op 2 februari het FIA-FIVA-FIM-manifesto werd gepresenteerd. Hiermee wordt geschiedenis geschreven. Drie wereldorganisaties die zich inzetten voor het behoud van het mobiel erfgoed lanceren een boekwerkje met daarin een definitie van wat mobiel erfgoed is én hoe belangrijk is het mobiel erfgoed te bewaren en te beschermen.

  Het Manifesto zal door de federaties, die deelnemen aan de FIVA , worden gebruikt in hun gesprekken met de landelijke overheden.

  Drie korte presentaties.

  • Vice President Legislation van de FIVA, Lars Genild stond als eerste stil bij de rol die het mobiel erfgoed heeft gespeeld in de verandering van de maatschappij sinds 1880. Door de gemotoriseerde voertuigen kregen de mensen de vrijheid om zelf te kunnen besluiten wanneer en waarheen ze wilden reizen.
   Sinds 1880 heeft het mobiel erfgoed veel veranderingen ondergaan. Er waren ontelbare technische verbeteringen, veranderende visies over wat de beste manier van aandrijving was en ook qua uiterlijk is er in de loop der jaren veel aan het mobiel erfgoed veranderd. 
   Sommige vervoermiddelen, zoals vrachtauto’s waren vooral functioneel, andere vervoermiddelen volgden met hun uiterlijk bepaalde modeverschijnselen. Alleen dat is al een goede reden om het erfgoed te beschermen. Een goed voorbeeld van een bijzondere vormgeving was de oranje Bond Bug die op de FIVA stand stond.
  • Vervolgens nam Giuseppe Redaelli, President van de International Historic Commission van de FIA het woord. Hij sprak over het belang van een gezamenlijke belangenbehartiging, waarbij het hanteren van dezelfde begrippen en definities essentieel is. “Ondanks dat onze drie organisaties verschillen, hebben we elkaar gevonden in de gezamenlijke passie voor het beschermen van het mobiel erfgoed. Een passie die we zullen verdedigen en waarin we vanaf nu nog meer gaan samenwerken.”
  • Als derde in de rij sprak FIVA President Tiddo Bresters. Hij benadrukte het belang van het Manifesto en adviseerde iedereen om er goed kennis van te nemen. Omdat, zo zei hij “we erin zijn geslaagd om in een compacte tekst precies uit te leggen waar het in de mobiel erfgoed beweging om gaat: het op een maatschappelijk verantwoorde wijze, met respect voor milieu en klimaat, in werkende staat behouden van het mobiel erfgoed.” 
   De passie voor het mobiele erfgoed brengt mensen samen uit alle delen van de wereld, mensen uit alle sociale lagen van de bevolking, ongeacht hun religie of politieke overtuiging. Het draagt op die manier in belangrijke mate bij aan sociale cohesie en aan het welbevinden van de mensen.
   Deze gezamenlijke passie willen FIA, FIVA en FIM via dit Manifesto overbrengen op politici en beleidsmakers, zodat zij beter begrijpen waarom wij het mobiel erfgoed koesteren als onderdeel van onze geschiedenis en onze cultuur. Het is een symbool van een ontwikkeling die aan het leven van de mens veel vrijheid heeft gegeven: de vrijheid om zelf te beslissen waar en wanneer hij ergens naartoe reist.