• Verzekeringen

  Ieder motorvoertuig, dat van de weg gebruik maakt, moet minimaal WA verzekerd zijn (WAM). Hierdoor kan bij een ongeluk het slachtoffer zijn schade claimen bij de veroorzaker en de schade vergoed krijgen.

  Voor oldtimerhobby maatwerk
  Oldtimers worden vooral als hobbyobject gebruikt. Zij worden als mobiel erfgoed door de gebruiker vertroeteld. Hierdoor is de onderhoudstoestand goed. Ook is het gebruik is zeer zorgvuldig. Het aantal gereden kilometers is ook doorgaans maar heel beperkt. Hierdoor zijn de risico’s gering en daarom zijn er speciale  verzekeringen voor oldtimers ingevoerd. Deze verzekeringen hebben een lage vaste premie en kennen op oldtimers toegesneden voorwaarden.

  Dagelijks gebruik met aangescherpte voorwaarden 
  De laatste tijd komt het meer voor dat de oldtimer niet alleen hobbymatig maar ook dagelijks wordt gebruikt. De risico's nemen dan voor de verzekeraar toe. Hierdoor komen er meer claims binnen op oldtimerverzekeringen. De gevolgen zijn dat de premies stijgen en de acceptatiecriteria verscherpt worden. Het verzekeren van voertuigen vanaf 25 jaar op diesel of op LPG op een oldtimerpolis is hierdoor lastiger en bij sommige maatschappijen zelfs onmogelijk geworden.

  FEHAC heeft basis eisen voor de oldtimerverzekering opgesteld
  De FEHAC kent negen basiseisen voor een goede oldtimerverzekering. De Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs ( FEHAC), heeft in 2004, mei 2009 en december 2015 (na te lezen bij publicaties, FEHACtiviteiten op deze site) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de in Nederland aangeboden verzekeringen voor klassieke voertuigen. De FEHAC heeft eerst acht eisen opgesteld waaraan een goede oldtimerverzekering in ieder geval aan moet voldoen. Later kwam daar een negende eis bij: dekking bieden voor het toegestaan rijden tijdens schorsing en de winterstop (naar de APK keuring en gebruik maken van de evenementenregeling). Een oldtimerverzekering, die aan alle negen eisen voldoet, krijgt van de FEHAC het in de markt onderscheidende predicaat ‘FEHAC goedgekeurde oldtimerverzekering’.

  De tien FEHAC-eisen voor een goede oldtimer polis

  Acceptatie: geen leeftijdsdiscriminatie verzekerde/bestuurder
  Oldtimerbezit is een hobby voor jong en oud. Bestuurders/eigenaren onder de 23 jaar oud en boven de 65 jaar oud mogen nooit bij voorbaat uitgesloten worden van een verzekering.

  Acceptatie: geen koppelverkoop met dagelijkse auto
  Vooral in het verleden kwam het wel eens voor dat de mogelijkheid van het verzekeren van een oldtimer afhankelijk werd gesteld van het al verzekerd hebben van een moderne, dagelijkse auto bij dezelfde verzekeringsmaatschappij. Dat is een vorm van koppelverkoop die niet acceptabel is. Een oldtimerverzekeraar kan wel vragen of er een dagelijkse auto aanwezig bij de oldtimereigenaar om vast te stellen hoe het dagelijks vervoer is geregeld.

  Acceptatie: erkenning van FEHAC goedgekeurde taxatierapporten, dus ook de clubtaxaties
  De FEHAC heeft in samenwerking met de beroepsorganisaties voor taxateurs VRT, TMV en RETM een erkenningsregeling in het leven geroepen voor de rapporten van taxateurs. De deskundigheid van een taxateur wordt door de VRT, TMV en RETM getoetst via een toelatingsprocedure en examens; de FEHAC beoordeelt de rapporten op uitvoering en compleetheid. De FEHAC verleent het predicaat FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport binnen de regeling ook de taxaties van een deel van haar leden. Dat zijn alleen de merk- en type gebonden clubs. Die moeten aan een reeks strenge regels voldoen, waaronder onafhankelijkheid van het clubtaxateursteam. De vereisten voor het predicaat FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport versie 6.0 staan op de website van de FEHAC.

  Polis: toer- en regelmatigheidsritten gedekt
  Deelname aan toer- en regelmatigheidsritten moet gedekt zijn. Beperking van dekking in tijd (bijvoorbeeld max. 24 uur) en/of beperking van dekking in gebied (bijvoorbeeld alleen Nederland) van dergelijke ritten zijn niet acceptabel. Ritten met een snelheidselement vallen hier niet onder: die kunnen wel standaard van dekking uitgesloten blijven.

  Polis: altijd-terug-garantie van wrak na een ongeval
  Een beschadigd voertuig moet weer terug naar de eigenaar, ongeacht de omvang van de schade. Ook vanuit het buitenland. De restwaarde van het beschadigd voertuig afgezet tegen de transportkosten mag geen afweging zijn om het voertuig niet terug te brengen naar de eigenaar.

  Polis: goede regeling cascoschade, ook voor opnieuw maken onderdelen
  Geen beperking bij schaderegeling voor oldtimers. Nieuwe onderdelen (indien voorradig), gebruikte onderdelen en ook het opnieuw maken van niet meer voorhanden zijnde onderdelen moet mogelijk zijn. Verzekeraars moeten maatwerk leveren zonder voorbehouden ten aanzien van de soort vergoeding.

  Polis: WA en casco dekking tijdens schorsing en de verplichte winterstalling
  Dit is een nieuwe eis sinds de invoering van de vrijstelling motorrijtuigenbelasting per 1-1-2014 met winterstop. Sindsdien wordt vaker een voertuig geschorst. Tijdens de schorsing wordt een voertuig doorgaans niet uit de verzekering gehaald. Tijdens schorsing mag men naar de APK keuring en ingevolge de evenementenregeling 6x naar een evenement. Voor dat rijden tijdens een schorsing moet WA-dekking aanwezig zijn.

  Schaderegeling: voertuig terug naar eigenaar ook bij total loss
  De verzekerde moet als eerste de mogelijkheid krijgen bij een total loss om zijn voertuig weer terug te krijgen. Voor hem vertegenwoordigt het nog waarde. De total loss regeling van verzekeraars geldt voor voertuigen jonger dan 25 jaar: dit mag dus van de branche.

  Schaderegeling: vrije keuze waar schadeherstel plaatsvindt
  Geen gedwongen winkelnering bij slechts een beperkt aantal schadeherstelbedrijven. Ook een regeling voor vergoeding voor zelfwerkzaamheid bij herstel hoort bij goed schaderegelen.

  Schaderegeling: de Taxatie-als-leidraad-clausule is uit den boze
  Een echt hele foute clausule, die sommige oldtimerverzekeraars hanteren, is de taxatie-als-leidraad clausule. Die houdt in dat er eerst een gewoon officieel taxatierapportrapport is met een officiële waarde van het voertuig en dat op basis daarvan de cascopremie is bepaald. Maar als het bij schade aankomt op uitbetalen zegt deze clausule: die taxatie vooraf is mooi, maar als maatschappij kijken we bij schade eerst wat de waarde vlak voor het ongeval is van uw mooie klassieker. En de ‘echte’ schade wordt dan bepaald door een schaderegelaar van de verzekeraar en het taxatierapport stelt dan maar bar weinig voor. Dus echt hiervoor goed oppassen en als zo’n clausule op de polis staat, ga dan gauw naar een andere oldtimerverzekeraar.

  April 2020

 • Op basis van de Oldtimerverzekeringen enquete 2015 voldoen de onderstaande verzekeraars aan alle negen eisen die de FEHAC stelt aan een kwalitatief goede oldtimerverzekering.