• Verzekeringen

  Ieder motorvoertuig, dat van de weg gebruik maakt, moet minimaal WA verzekerd zijn (WAM). Hierdoor kan bij een ongeluk het slachtoffer zijn schade claimen bij de veroorzaker en de schade vergoed krijgen.

  Voor oldtimerhobby maatwerk
  Oldtimers worden vooral als hobbyobject gebruikt. Zij worden als mobiel erfgoed door de gebruiker vertroeteld. Hierdoor is de onderhoudstoestand goed. Ook is het gebruik is zeer zorgvuldig. Het aantal gereden kilometers is ook doorgaans maar heel beperkt. Hierdoor zijn de risico’s gering en daarom zijn er speciale  verzekeringen voor oldtimers ingevoerd. Deze verzekeringen hebben een lage vaste premie en kennen op oldtimers toegesneden voorwaarden.

  Dagelijks gebruik met aangescherpte voorwaarden 
  De laatste tijd komt het meer voor dat de oldtimer niet alleen hobbymatig maar ook dagelijks wordt gebruikt. De risico's nemen dan voor de verzekeraar toe. Hierdoor komen er meer claims binnen op oldtimerverzekeringen. De gevolgen zijn dat de premies stijgen en de acceptatiecriteria verscherpt worden. Het verzekeren van voertuigen vanaf 25 jaar op diesel of op LPG op een oldtimerpolis is hierdoor lastiger en bij sommige maatschappijen zelfs onmogelijk geworden.

  FEHAC heeft basis eisen voor de oldtimerverzekering opgesteld
  De FEHAC kent negen basiseisen voor een goede oldtimerverzekering. De Federatie Historische Autobiel- en Motorfietsclubs ( FEHAC), heeft in 2004, mei 2009 en december 2015 (na te lezen bij publicaties, FEHACtiviteiten op deze site) onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de in Nederland aangeboden verzekeringen voor klassieke voertuigen. De FEHAC heeft eerst acht eisen opgesteld waaraan een goede oldtimerverzekering in ieder geval aan moet voldoen. Later kwam daar een negende eis bij: dekking bieden voor het toegestaan rijden tijdens schorsing en de winterstop (naar de APK keuring en gebruik maken van de evenementenregeling). Een oldtimerverzekering, die aan alle negen eisen voldoet, krijgt van de FEHAC het in de markt onderscheidende predicaat ‘FEHAC goedgekeurde oldtimerverzekering’.

  De specifieke, speciaal voor oldtimerverzekeringen eisen op het gebied van acceptatie en t.a.v. de inhoud van de polis zijn:

  1. Geen leeftijdsdiscriminatie: zowel ouderen (65 plus) als jonge bestuurders (jonger dan 23 jaar) moeten verzekerd kunnen worden
  2. Geen koppelverkoop met de dagelijkse auto
  3. Erkenning door verzekeraars van FEHAC erkende clubtaxaties
  4. Geen dekkingsbeperkingen (bijv. in tijd of gebied) van toer- en regelmatigheidsnitten
  5. Atijd-terug-garantie van het beschadigde verzekerd object na een ongeval, ook vanuit het buitenland
  6. Goede schaderegeling van casco schade; geen beperking in de hoogte van de prijs van het vervangingsonderdeel en geen beperking van custom made onderdelen
  7. Vrije keuze waar het voertuig hersteld wordt
  8. Recht op het terugkrijgen van het wrak na uitkering van een totalloss schade
  9. Dekking voor toegestaan rijden (APK keuring en Evenementenregeling) tijdens de winterstop en schorsing

  Ervaring leert dat verzekeraars het meeste moeite hebben met de eisen 4, 5, 6 en 8.

 • Op basis van de Oldtimerverzekeringen enquete 2015 voldoen de onderstaande verzekeraars aan alle negen eisen die de FEHAC stelt aan een kwalitatief goede oldtimerverzekering.