• Wat te doen bij stilvallen motorfiets in een tunnel

  Vorig jaar kreeg een motorrijder pech met z’n motor waardoor hij stil kwam te staan In een tunnel. Gevaarlijk, maar nog ernstiger was het feit dat de camera's de motorrijder niet opmerkten. Het Motorplatform, stelde zich vervolgens de vraag hoe een motorrijder zou moeten handelen wanneer hij met pech stilvalt in een tunnel. Uitvoerig overleg leverde het volgende lijstje op: Zo mogelijk langzaam afremmen en zodoende het verkeer achter je dwingen om langzamer te rijden. Zet je alarmknipperlichten aan. Stoppen aan de rechterzijde van de weg, niet op de rijstrook! De motor parkeren op

  Lees hier verder

  Bij apk 60 dagen wachttijd voor registercontrole

  Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online) Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af. Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door de

  Lees hier verder

  Taxateurs-vakdag-2014-impressie

  Herman Steendam en de werkgroep Verzekeringen en taxaties organiseerde op 10 april 2014 de FEHAC Taxateurs Vakdag. Tijdens deze dag werden professionele taxateurs en clubtaxateurs bijgepraat over het vak taxaties van oldtimer-motorvoertuigen.  Aan de hand van 5 voorbeelden kon meteen het geleerde in de praktijk worden gebracht. Deelname aan de FEHAC Vakdag leverde voor de leden van de branche organisaties VRT en TMV punten op voor Permanente Educatie. De Vakdag is een groot succes met 110 deelnemers.

  Lees hier verder

  Autobussen touringcars 2015

  Door RDW zijn we geattendeerd op een wijziging in het regelement rond bussen (Autobussen, Touringcars etc). Vanaf 1-1-2015 moeten alle bussen aan de eisen van autobus voldoen, zodra ze een bus-kenteken voeren. (Met andere woorden als deze ingericht is voor meer dan 8 zitplaatsen buiten de bestuurder). Dit betekent dat er voldoende stahoogte en noodluiken moet zijn en nog een heel aantal extra regels. Voor sommige oldtimer-bussen kan dit een ingrijpende verbouwing betekenen. Maar er zijn ook oldtimer-bussen die nooit aan de stahoogte komen. Als de bus niet voldoet aan de eisen, dan kan deze

  Lees hier verder

  Oldtimers gebaat bij evenementenregeling

  Per 1 januari 1997 is een regeling van kracht geworden voor deelname van geschorste klassieke motorvoertuigen (auto's, motoren en bedrijfswagens) van 15 jaar of ouder aan bepaalde evenementen. Vaak is het kenteken van deze voertuigen tijdelijk ongeldig omdat de eigenaar de voertuigverplichtingen voor zijn voertuig heeft geschorst. Schorsen van voertuigverplichtingen gebeurt bij het niet gebruiken van het voertuig en betekent dat de eigenaar voor maximaal 1jaar voor zijn voertuig geen Motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen en verder dat het voertuig niet APK goedgekeurd en niet WA verzekerd

  Lees hier verder

  Opening BOVAG huis in Bunnik 21 januari 2014

    Er blijken wat onduidelijkheden te zijn over schorsingen van voertuigen welke binnen één jaar opnieuw worden geschorst. De tekst op de site van de RDW was niet geheel duidelijk en is op verzoek van de FEHAC aangepast. Van groot belang is de zin: “Schorst u een voertuig, binnen 1 jaar na het begin van de vorige schorsing, dan betaalt u de hoogste kosten (schorsen binnen een jaar na ingangsdatum laatste schorsing). Het hoge tarief geldt niet voor voertuigen van 15 jaar en ouder, motorfietsen en brom- en snorfietsen.” Op dit moment (januari 2014) worden de volgende

  Lees hier verder

  DET en motorrijtuigenbelasting 2014

  De Belastingdienst is begonnen met het sturen van brieven over de nieuwe MRB maatregel die op 1 januari 2014 in gaat. Misschien iets voorbarig want komende week moet deze nog door de Eerste Kamer bekrachtigd worden. De FEHAC ontvangt veel vragen over voertuigen die ouder dan 40 jaar zijn, maar doordat Datum Eerste Toelating (DET) foutief op het kenteken staat, buiten de regeling van 40 jaar oud vallen. Soms staat zelfs op het kenteken bij bijzonderheden het juiste bouwjaar vermeld. FEHAC adviseert iedereen, waarbij DET op het kenteken foutief is, contact op te nemen met RDW. Wacht niet te lang

  Lees hier verder

  Persbericht FEHAC vraagt om uitstel Oldtimer Maatregel

  De noodzaak voor ‘groot onderhoud’ aan de voorgenomen oldtimer maatregel is onveranderd hoog. Het ‘oldtimer akkoord’ sorteert al effect en snijdt dagelijkse gebruikers de pas af. Toch is er voor de Eerste kamer alle aanleiding om de invoering van de maatregel uit te stellen. Dat kan zonder noemenswaardige budgettaire gevolgen, en biedt een gelegenheid om de weeffouten uit de maatregel te halen. 13 november jl. informeerden wij over onze zorgen betreffende de weeffouten in de oldtimer maatregel. Een week later stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2013,

  Lees hier verder

  20 of page 20