• Evenementenregeling inclusief formulieren

   

  LET OP: Het e-mailadres van de belastingdienst is in 2018 gewijzigd in:  cap.uba.evenementenregeling@belastingdienst.nl

  • Door de Evenementenregeling kan met geschorste voertuigen van 15 jaar en ouder toch gebruik gemaakt worden van de weg.
  • De Evenementenregeling wordt afgegeven door de Belastingdienst.
  • Voor een kenteken kan maximaal 4 evenementen en in totaal maximaal 8 dagen per jaar van deze regeling gebruik gemaakt worden.

  De evenementenregeling is ook van toepassing op zware aanhangwagens en opleggers. Dus als je deze weinig gebruikt, kun je ze schorsen en voor evenementen gebruiken met behulp van de Evenementenregeling

  WIJZIGINGEN VANAF 2016:

  • De evenementenregeling is uitgebreid naar maximaal aantal 8 dagen per jaar (per kenteken).
  • Voertuigen in de overgangsregeling mogen maximaal 2 dagen per jaar in de winterstop deelnemen aan de evenementenregeling zonder dat deze daarvoor geschorst moeten worden. Kentekens opgeven met bestaand formulier FH102.

  Nadere informatie over de procedures m.b.t. de evenementenregeling

  De evenementenregeling is een regeling waarbij onder voorwaarden:

  • Met motorrijtuigen in de leeftijd van 15 jaar en ouder
  • Waarvoor een schorsing geldt
  • Bij gelegenheid van maximaal vier erkende evenementen per kalenderjaar
  • Gedurende maximaal acht dagen per kalenderjaar
  • De weg mag worden gebruikt
  • Zonder dat de schorsing opgeheven hoeft te worden. 

  Let op: de registratie geschiedt per kenteken per kalenderjaar, ongeacht wie de eigenaar of houder is!

  Als evenement geldt in dit verband een speciaal evenement of een festiviteit waarbij het gebruik van een historisch motorrijtuig tot doel heeft om dit in het kader van het evenement of de festiviteit als zodanig aan het publiek te tonen. Voorbeelden: herdenkingen, corso’s, allegorische optochten, clubdagen van houders van desbetreffende motorrijtuigen e.d. Als evenement wordt niet aangemerkt een gebeurtenis met een persoonlijk karakter (huwelijksfeest e.d.).

  Als een geschorst voertuig in het kader van de evenementenregeling op de weg komt, hoeft er geen motorrijtuigenbelasting betaald te worden en is de APK verplichting (personenauto’s/bedrijfsvoertuigen) niet van kracht. Tevens moet het voertuig ‘APK waardig’ zijn (het zou anders door de politie van de weg gehaald kunnen worden).

  Gebruikers van deze regeling, dienen zich ervan te vergewissen dat hun polis WA-verzekering bij schorsing c.q. het ontbreken van een geldige APK niet uitsluit: het voertuig dient bij gebruik op de openbare weg WAM verzekerd te zijn.

  Bij de uitvoering van de evenementenregeling zijn drie partijen betrokken:

  • 1. Degene die het evenement organiseert (organisator): aanvraag erkenning, communicatie met, en opgeven van deelnemers.
  • 2. Belastingdienst / Centrale administratie (B/CA): erkenning evenement, registratie en beoordeling aangemelde voertuigen, communicatie met de organisator.
  • 3. Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs (FEHAC): ondersteuning organisator en deelnemers, verstrekking formulieren FH101 en FH102. 

  De gehele aanvraag verloopt in twee fases met daarbij een tweetal formulieren:

  • 1. Aanvraag erkenning evenement (formulier FH101).
  • 2. Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen (formulier FH102). 

  Fase 1: aanvraag erkenning van het evenement
  Uiterlijk twee maanden voor de aanvang van het evenement moet de organisator erkenning aanvragen door het formulier FH101 in te vullen en op te sturen naar het B/CA. De organisator ontvangt van het B/CA bericht waarin wordt aangegeven of het evenement erkend wordt: vermeld wordt het erkenningsnummer en de datum van erkenning door het B/CA. Tegen de beslissing van het B/CA is geen bezwaar mogelijk.

  Fase 2: Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen
  Uiterlijk één werkdag voor de aanvang van het goedgekeurde evenement moet de organisator bij het B/CA opgave doen van deelnemende geschorste 15 voertuigen middels formulier FH102 (erkenningsnummer en datum van erkenning overnemen van beslissing B/CA (fase 1)). Per voertuig moet vermeld worden: kenteken, merk, bouwjaar c.q. datum eerste toelating tot de weg, houder van het voertuig en de dagen dat de houder i.h.k.v. deze regeling gebruik wil maken van de weg.
  B/CA geeft geen ontvangstbevestiging van het formulier FH 102. Zorg dat u weet dat FH 102 ontvangen is (nabellen)

  Wat te doen als het evenement niet door gaat?
  Gaat het evenement niet door dan moet de organisator dit schriftelijk voorafgaande aan het evenement aan het B/CA melden.(erkenningsnummer vermelden). Verzuimt de organisator het evenement tijdig af te melden dan blijven de eventueel al aangemelde dagen (FH102) voor de voertuigen onherroepelijk geregistreerd.

  Wat te doen als een deelnemer zich afmeldt?
  Indien de deelnemer zich voor het evenement afmeldt en dus het voertuig geen gebruik gaat maken van de regeling dan moet de organisator dit schriftelijk voorafgaande aan het evenement aan het B/CA melden (erkenningsnummer en kenteken vermelden). Blijft dit achterwege dan blijven de aangemelde dagen voor het voertuig onherroepelijk geregistreerd.

  U kunt onderstaande PDF-formulieren openen, opslaan op uw computer en dan digitaal invullen. Na het invullen kunt u het formulier printen, ondertekenen en opsturen naar de belastingdienst (zie bovenstaande handleiding)

  Aanvraag erkenning evenement (formulier FH101) 

  Opgave deelnemende geschorste 15 voertuigen (formulier FH102)