• DOVI een leidraad van de FEHAC voor het identificeren van een klassiek motorvoertuig

  DOVI staat voor: Document Ondersteuning Voertuig Identiteit

  De RDW toetst de identiteit van een voertuig en voorziet het voertuig daarna van een geldige Nederlandse registratie en kenteken. Om die identiteit te bepalen toetst de RDW informatie en bewijsstukken en wordt het voertuig geïnspecteerd. Met DOVI heeft de FEHAC een leidraad voor de voertuigeigenaar ontwikkeld om de RDW van de juiste en volledige informatie en bewijsstukken te voorzien om het kenteken af te geven. Met deze leidraad wil de FEHAC voertuigeigenaren hulp bieden bij het vaststellen van de identiteit van een voertuig en het aanvragen van een kenteken. De aanvraag voor een DOVI levert de gegevens die nodig zijn voor het vaststellen van de identiteit van klassieke voertuigen die door de RDW hernieuwd (bijvoorbeeld bij een vervallen kenteken), of voor het eerst (bij import), van een Nederlandse registratie moeten worden voorzien. Op deze manier wordt alle noodzakelijke informatie voor een afgifte van een kenteken al te voren verzameld en komt de aanvrager goed voorbereid naar de kentekenkeuring bij de RDW. De RDW bepaalt uiteindelijk of wel of niet een kenteken kan worden afgegeven.  

  Om de informatie en bewijsstukken gestructureerd en compleet te verzamelen heeft de FEHAC een checklist/leidraad ontwikkeld. Die checklist/leidraad kan door belanghebbenden bij het secretariaat van de FEHAC worden aangevraagd. Door deze aanpak wordt de kans op problemen bij het aanvragen van een rechtsgeldige registratie of kenteken aanzienlijk beperkt. Bovendien kan bij aanvullende vragen of onduidelijkheden teruggevallen worden op de kennis die binnen de FEHAC beschikbaar is.

  De belanghebbende/aanvrager is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de gegevens en toe te voegen bewijsstukken. Specialisten van de FEHAC controleren de verzamelde informatie op compleetheid en beoordelen of deze volgens hun oordeel voldoende is om met succes bij de RDW de verdere aanvraag voor voertuigidentificatie in te dienen. Bij deze beoordeling wordt ervan uitgegaan dat de aangeleverde informatie juist is en afkomstig is uit originele stukken. Er vindt geen toetsing plaats op vervalste of bewerkte bewijsstukken. De aanvrager blijft er zelf altijd verantwoordelijk voor dat er originele en authentieke bewijsstukken worden geleverd.

  Voor de verwerking van de aanvraag en de controle op de aangeleverde informatie en bewijsstukken vraagt de FEHAC een bijdrage in de kosten. Die bijdrage is voor bij FEHAC-clubs aangesloten leden € 25,00. Voor anderen is de bijdrage in de kosten € 100,00.

  De aanvraag voor behandeling van de DOVI-checklist/leidraad kan per e-mail worden gericht aan het secretariaat van de FEHAC secretariaat@fehac.nl In uw bericht aan het secretariaat moet staan dat het om een aanvraag DOVI gaat, om welk voertuig het gaat (merk, type, bouwjaar) en - voor zover van toepassing - van welke FEHAC-club de aanvrager lid is.

  De ingevulde checklist/leidraad gaat na betaling van de verschuldigde bijdrage naar de voertuigcommissie die de aanvraag verder begeleidt. Deze voertuigcommissie zorgt ook voor de toetsing van de complete documentatie die aan de hand van de leidraad is verzameld.

  Op het toetsen van de aanvraag bij de RDW heeft de FEHAC geen invloed. Bij eventuele problemen kan de FEHAC wel een bemiddelende rol te vervullen en/of aanvullend te adviseren om tot een oplossing te kunnen komen.

  Versie 1.2 : FEHAC 20190715