• Bericht Lars Genild, FIVA Legislation 4 maart 2024

  Bunnik 8 maart 2024

   

  Net als in 2023 richten we ons in 2024 op het monitoren van EU-richtlijnen en -verordeningen en op het versterken van de bescherming van de historische voertuigen. In 2023 was er veel aandacht voor schone lucht en milieuaspecten en het in stedelijke gebieden beperken van emissies. Frankrijk ging van 11 steden met emissiebeperkingen naar 55 steden. We vreesden een Europese lawine van steden met emissiebeperkingen. Dit is niet gebeurd. In veel gevallen lijken de acties erop dat het doel eerder een kleiner aantal voertuigen is dan schonere lucht.

  Omdat historische voertuigen niet anders worden behandeld dan conventionele ICE-voertuigen, hebben we niet aanbevolen om te streven naar een algemene vrijstelling in deze gebieden, maar om toegang te krijgen voor speciale evenementen.

  De richtlijn betreffende autowrakken moet worden herzien. We willen meer mogelijkheden voor hergebruik van onderdelen, herbewerking van onderdelen of op zijn minst recycling van de materialen bij de productie van nieuwe voertuigen. Het doel is meer dan 20% hergebruik, in plaats van de huidige 2%.
  Een ander doel is de bescherming van het milieu tegen vloeistoffen en lood afkomstig van ongeoorloofde opslag van voertuigen en focus op een aanzienlijk aantal spookvoertuigen (25-30%).
  Door constructieve communicatie met de betrokkenen bij de herziening van de richtlijn is duidelijk dat deze niet is gericht op fatsoenlijk opgeslagen historische voertuigen. De definitie van historische voertuigen moet in de gewijzigde richtlijn, zodat helder is wat historische voertuigen zijn.

  De restauratie van voertuigen omvat vaak grensoverschrijdende handel in onderdelen en/of donorvoertuigen. Dit lijkt in strijd met het doel om geen afgedankte auto's naar niet-EU-landen te exporteren.
  Ook hiermee lijkt rekening te worden gehouden en zijn al onze zorgen overbodig gebleken.
  De richtlijn is nog niet herzien en alles wijst erop dat dit niet zal gebeuren voordat het nieuwe parlement in de herfst van 2024 bijeenkomt.

  Wijzigingen in de rijbewijsrichtlijn:

  We hebben gewezen op het significant lage aantal ongevallen met historische voertuigen en willen dat de eigenaars van historische voertuigen geen extra lasten krijgen voor medische controles om hun rijbewijs te behouden. Het moet mogelijk zijn om historische motorfietsen al vanaf rijbewijs A1 te gebruiken. Dit is een richtlijn die we nauwlettend in de gaten houden.

  Interessant is ook de herziening van de RWT-richtlijn die door de jaren heen weinig ophef heeft veroorzaakt. De richtlijn bevat een definitie van een historisch voertuig en dit lijkt zo te blijven. Dat is het belangrijkste doel voor ons. Al dit wetgevende werk wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met EPPA, onze goede partner in Brussel en in communicatie met besluitvormers binnen ons aandachtsgebied.

  Lars Genild, vice president Legislation FIVA, 3 maart 2024

  Volledig bericht (Engelstalig): FIVA EPPA - EU monthly monitor - February 2024 English