• VKI - Vrijwilligge Klassieker Inspectie

    De vrijwillige klassiekers inspectie is een inspectie die niet alleen op veiligheid inspecteert, maar ook goed is voor het behoud van het mobiele erfgoed. Want vooral het behoud wordt steeds belangrijker.

    Als eigenaar van een klassieker ben je dus eigenaar van een stuk mobiel erfgoed en dat brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee, zoals het in stand houden daarvan voor latere generaties. Bij dit in stand houden hoort ook dat je periodiek inspecteert wat nodig is om dat waar te maken.

    Wilt u meer weten over deze VKI? Ga dan naar www.vrijwilligeklassiekerinspectie.nl