• FIVA Indentity Cards

  Zowel nationaal als internationaal dient u in veel gevallen voor deelname aan historische rally's, maar ook voor deelname aan een concours d'élégance, in het bezit te zijn van een FIVA Identity Card. Voor voertuigen met een Nederlands kenteken verzorgt de FEHAC als nationale vertegenwoordiger (ANF) van de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) de afgifte van FIVA Identity Cards. De FIVA Identity Card wordt in de meeste gevallen ook geaccepteerd bij deelname aan historische FIA evenementen.

  Om in aanmerking te komen voor een FIVA Identity Card dient u het aanvraagformulier volledig en waarheidsgetrouw in te vullen met inachtneming van de regelgeving zoals in de toelichting, de “FEHAC richtlijnen" en de originele Engelse versie van de “FIVA Technical Code 2010”. 

  Aanvraagformulier:

  Aanvraagformulier FIVA ID Card   Aanvraagformulier Kleine Modificatie   Aanvraagformulier Wijziging Eigenaar

  Toelichtingen:
  De onderstaande toelichting is nieuw. U hoeft de aanvraag niet meer per post op te sturen maar u kunt deze volledig digitaal versturen. 

  Toelichting bij de aanvraag Fiva ID Card (VERNIEUWD!)   FEHAC Richtlijnen

 • Procedure
  Na ontvangst van alle bescheiden en uw betaling ontvangt u een bericht om uw voertuig te laten schouwen. In deze oproep staan de namen en telefoonnummers van onze schouwers vermeld waarmee u zelf een afspraak voor technisch onderzoek dient te maken. Binnen twee weken na schouwing ontvangt u, mits uw voertuig aan de door de FIVA en FEHAC opgestelde regelgeving voldoet, de FIVA Identity Card. De verwerkingstijd voor afhandeling van een aanvraag voor een Identity Card bedraagt momenteel in de meeste gevallen circa 4-5 weken.

  Indien uw voertuig bij de schouwing wordt afgekeurd, kunt u binnen een termijn van twee maanden uw voertuig laten herkeuren. Wordt uw voertuig wederom afgekeurd dan dient u opnieuw een aanvraag in te dienen. Aanvragen blijven maximaal één jaar geldig gerekend vanaf ontvangstdatum van uw aanvraag.

  Verlengen
  De Identity Card heeft een geldigheidsduur van 10 jaar na datum afgifte. De ID Card kan niet verlengd worden. Is uw ID Card niet meer geldig dan dient u een nieuwe aanvraag in te dienen.

  Kleine modificaties
  Uiteraard binnen de regelgeving van FIVA en FEHAC, aan uw voertuig kunnen achteraf op de Identity Card worden vermeld. Aan een aantal modificaties zijn voorwaarden verbonden die duidelijk in de toelichting staan vermeld.

  Verlies Identity Card
  Bij verlies van de Identity Card kan de FEHAC u tegen een vergoeding een duplicaat verstrekken. Dit geldt ook indien het kenteken van uw voertuig veranderd.

  Adreswijziging
  Een verandering van adres wordt kosteloos verwerkt, doch wordt niet op de Identity Card zelf aangepast. Stuur in geval van adreswijziging te allen tijde bericht aan het FEHAC-secretariaat zodat uw nieuwe adres in ons bestand verwerkt wordt.

  Nieuwe eigenaar
  Indien het voertuig van eigenaar wisselt vervalt de geldigheid van de afgegeven Identity Card. De Identity Card dient in dat geval opgestuurd te worden naar de FEHAC. De nieuwe eigenaar kan middels de procedure “wijziging nieuwe eigenaar” een nieuwe Identity Card aanvragen.

  • De FIVA Identity Card is geen bewijs van authenticiteit/originaliteit van het voertuig, ze dient ter identificatie van het voertuig en geeft een beschrijving van het voertuig op het moment van afgifte.
  • De FIVA Identity Card mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden en/of om de geschiedenis van het voertuig te bewijzen.
  • De FIVA Identity Card blijft eigendom van de FIVA. Deze kan worden ingenomen door officials van de FIVA of van de FEHAC. Op verzoek van de FEHAC moet de FIVA Identity Card worden opgestuurd naar de FEHAC.

  Een overzicht van de kosten vindt u hier: Prijslijst FEHAC

  Maak het voor u van toepassing zijnde bedrag over op banknummer NL20INGB0002395851 t.n.v. FEHAC te Bunnik onder vermelding van 'FIVA id Card en het kenteken van de auto'. Aanvragen worden pas in behandeling genomen nadat uw betaling is ontvangen.