• Mijlpalen in de FEHAC geschiedenis

 • 1976

  • na interclub vergaderingen: 25 oktober; 17 clubs richten FEHAC op

  1977

  • protest tegen verplichte WA-verzekering voor houder kenteken

  • FEHAC haalt voor het eerst de verslagen van de Tweede Kamer

  • opbouw eigen organisatie, clubs werven lid te worden

  1978

  • verdere opbouw contacten met de overheid en de RDW

  1979

  • gestage groei aantal leden, veel interne zendingsarbeid blijft noodzakelijk

  1980

  • eerste samenwerking en belangenbehartiging op Europees niveau

  1981

  • vrijstelling milieukeuring voor de voertuigen van voor 1974

  1982

  • vrijstelling milieukeuring voor de voertuigen van voor 1974

  1983

  • 61 clubs lid met een achterban van 14.500 personen

  • eerste gedachten Houderschapsbelasting met vrijstelling klassiekers

  1984

  • invoering APK: mild regiem klassiekers
  • meer aandacht voor de berichtgeving aan de achterban

  1985

  • totale bestuursvernieuwing

  1986

  • eerste nummer FEHACtiviteiten: A4 stencil

  • speciale regels RDW voor APK antieke voertuigen

  • eerste presentatiefolder

  1987

  • FEHAC-lustrumviering op Koninginnedag op het Malieveld

  • introductie aparte klassiekerkentekens DE-00-01 voor auto’s

  • omwisselingregeling van nieuwe naar oorspronkelijke kentekens

  1988

  • BE-kentekens vrachtwagens en bussen, ZM-kentekens motoren

  1989

  • belasting op bezit van een voertuig; de Houderschapsbelasting in voorbereiding

  • nieuwe voertuigregistratie in voorbereiding

  • invoering milieukeuring nieuwe auto’s nadelen loodvrije benzine geïnventariseerd

  • FEHAC wordt lid voertuigclubs

  1990

  • vernietiging RDW-archief oude kentekens voorkomen

  • voorstel: altijd dimlicht overdag

  • tips: milieuvriendelijk sleutelen

  • aansprakelijkheidsverzekering clubactiviteiten voor FEHAC en clubs vernieuwd

  • FEHACtiviteiten voor het eerst in huidige lay-out

  • fusie FEHAC met de Vereniging van Clubs voor Klassieke Motoren (VCKM)

  • kentekenomwisseling voor voertuigen van vóór 1973 alleen via de FEHAC

  • DE-, ZM- en BE-kentekenplaten officieel in blauw toegestaan

  1991

  • spectaculaire ledengroei van 55 naar 83 clubs

  • oprichting voertuigcommissies voor auto’s, motoren en bedrijfsvoertuigen

  • ad-hoc commissies loodhoudende benzine en public relations

  • DH-kentekenserie auto’s

  • afschaffing Bijzondere Verbruiksbelasting bij invoer van 30 auto’s en motoren

  1992

  • secretariaat te Maartensdijk

  • mijlpaal: meer dan 100 leden, achterban 35.000 clubleden

  • alternatief voor loodvrije benzine: een additief of motor aanpassen

  • vrijwillig: verlichting overdag aan dreigt verplichting te worden

  • taxatie klassiekers knelpunt, altijd-terug-garantie bij schade gewenst

  1993

  • brochure invoer klassiekers

  • internationaal: FIVA-lobby in Brussel

  • vrijstelling 25 voor de Motorrijtuigenbelasting op komst

  • stellingname: klassiek en leasen met veel dagelijkse woon-werk km’s gaan niet

   samen

  1994

  • voertuigverplichtingen ingevoerd: APK, verzekeren en belasting betalen

  • Klassieker Polis Project: discussie over taxeren en verzekeren klassiekers FEHAC vlag en FEHAC-voertuigstickers voor de hele achterban

  • lustrumviering in de regen: FEHACmobiel Mullerpier Rotterdam

  • DL-kentekenserie auto’s

  • FEHAC geeft de FIVA Identity Card voor rallyrijders uit

  1995

  • invoering nieuwe Motorrijtuigenbelasting; vrijstelling auto’s en motoren bij 25

   schorsing kost f 50,- voor 15

  • zelfsloopregeling voor 15 auto’s

  • APK-sticker kentekenplaat vervalt

  • rally-organisatoren ook FEHAC-lid

  • Rijwiel Hulpmotor Club Nederland wordt lid

  1996

  • schorsingsregeling verzamelaars; maximaal 5 keer f 50,- betalen

  • geen Eurovignet klassieke vrachtauto’s nodig

  • registratie met kenteken ophanden voor rijwielen met hulpmotor

  • DM-kentekenserie auto’s

  • club voor klassieke tractoren wordt lid

  • geen invoerrechten meer bij 30 voertuigen

  • actie afsluiting dijkwegen voor motoren

  1997

  • afschaffing deel III op de voorruit

  • organisatie evenement spil evenementenregeling tijdens schorsing

  • DR-kentekenserie auto’s

  • 153 leden met meer dan 50.000 clubleden

  • discussie over dagelijks gebruik klassieker

  • controle op afgifte en inname kentekenplaten (GAIK)

  • verwijderingsbijdrage niet bij import 25 klassiekers

  1998

  • nieuwsbrief voor Identity Card-houders

  • aparte FEHAC kantoorruimte gehuurd

  • contactavonden clubs in regionale voertuigmusea

  • AE-kentekenserie auto’s,

  • eerste Klassieke AutoRAI succesvol

  • zes criteria voor Productadvies Verzekeringen geformuleerd

  • controle op stallingsplaats geschorste voertuigen

  1999

  • evaluatie: 25 vrijstelling Motorrijtuigenbelasting handhaven

  • tweede Klassieke AutoRAI zet succes niet voort

  • Europese regels zetten Nederlandse sloopregel voor 15 voertuigen onder druk

  • AH-kentekenserie voor auto’s

  • grote FIVA demonstratie in Straatburg tegen de End-of-life richtlijn

  • Mobiele Collectie Nederland opgericht

  • actie APK aanhangwagenkoppelingen

  • T-Ford: auto van de 20ste eeuw

   

   

 • 2000

  • gele kentekenplaat volgens EU-model ingevoerd (GAIK regeling)

  • vijf goedgekeurde polissen krijgen het FEHAC Productadvies 1999

  • Oldtimer Caravan Club wordt lid

  • nieuwe klassieke kentekenserie voor youngtimers uit 73-77: 00-YA-01

  • bijna 200 clubs met 65.000 leden

  • staken verkoop benzine met loodvervanger door Shell

  • Millennium Oldtimer Meeting in Lelystad

  • website: www.fehac.nl

  • ZF-kentekenserie voor motoren

  2001

  • Jubileum FEHAC 25 jaar!

  • kleine Amerikaanse plaat mag ook in blauw

  • omwisseling kentekenbewijs voertuigen met afwijkende trekhaken

  • aanpassing FEHAC-statuten: belangenbehartiging voor voertuigen vanaf 25

  • inventarisatie mobiel erfgoed

  • aankondiging km-heffing

  • afwijkende kentekenplaat voor aanhangers op komst

  • historische rally’s vertegenwoordigd in bestuur

  • brand FEHAC-secretariaat: verhuizing noodzakelijk

  • privacy ledenbestanden

  • steun voor beurs InterClassics Maastricht

  2002

  • eigen kenteken voor aanhangwagens, caravans en opleggers

  • AL-kentekenserie voor auto's

  • nieuw kabinet handhaaft motorrijtuigenbelasting met de vrijstelling voor

   klassiekers

  • registratie van Mobiele Collectie Nederland gestart

  2003

  • FEHAC kantoor verhuist naar Maarsbergen

  • eerste stap gezet naar meerjarige APK

  • iedereen over op Europese kentekenplaat, behalve klassiekers

  • dodehoekspiegel niet verplicht op klassieke vrachtwagens

  • nieuwe WA-verzekering voor clubs afgesloten

  2004

  • nieuw onderzoek Oldtimerverzekeringen 2004

  2005

  • Mistachterlicht voor klassieke aanhangwagens niet verplicht gesteld, op voorwaarde dat het trekkende voertuig niet over een mistacherlicht beschikt.

  • Motie in Europees parlement aangenomen, dat maatregelen op verkeersveiligheid gebied geen onbedoeld nadelige effecten mogen hebben op bezit en gebruik van historische voertuigen.

  • Samenwerking tussen de Commissie Historische Ritten en rally’s (CH&R) en de KNAF gerealiseerd.

  • Nieuw reglement voor Regelmatigheidsritten (NRR) heeft gestalte gekregen.

  • Verschijning van het rapport “Mobiele Waardering”. Dit verslag over de bepaling van de cultuurhistorische waarde van mobiel erfgoed in de sector weg) is geschreven door dr. Ing. Gijs Mom uit Eindhoven. De commissie Nationaal Register Rijdende Monumentenheeft hier aan meegewerkt.

  2006

  • Eenmalige regeling met RDW voor klassieke aanhangwagens boven de 750 kg.

  • Regeling met her RDW over het verkrijgen van kentekens voor klassieke bromfietsen.

  • Introductie van het Business Partner programma.

  • Nieuwe FEHAC website

  • Oprichting van een z.g. “Milieu commissie” binnen de FEHAC.

  • Verschijning van het FIVA/FEHAC rapport over het bezit en gebruik van klassieke voertuigen.

  • Totstandkoming van de z.g. “Driver’s Code” in samenwerking met de FIVA.

  • 4-Landen overleg met zusterorganisaties in Duitsland (DEUVET), België (BFOV) en Luxemburg (LOF) wordt realiteit.

  2007

  • Versoepeling van de APK regeling voor 30+ auto's en vrijstelling voor voertuigen van voor 1960. Ingangsdatum 1 januari 2008

  • Organisatie van het FEHAC Lustrum evenement “Historie op Assen”.

  • Ontwikkeling van een FEHAC goedgekeurd taxatierapport.

  • FEHAC in overleg met diverse gemeentes over milieuzones voor vrachtwagens waarbij de FEHAC pleit voor vrijstelling van klassieke vrachtwagens.

  2008

  • FEHAC actief in overleg met gemeente Amsterdam t.a.v. te introduceren milieuzone Ring-Amsterdam. Toezegging van wethouder dat oldtimer voertuigen vrijgesteld zullen worden.

  • FEHAC actief in overleg met diverse gemeenten i.v.m. mileuzones voor vrachtwagens en bestelwagens.

  • FEHAC tekent protest aan tegen schoning van kentekens van niet-actieve oldtimers.

  • FEHAC clubleden ontvangen korting op verzekering via FEHAC Business partner “de Europeesche”.

  • FEHAC introduceert FEHAC goedgekeurde taxatierapporten voor zowel clubtaxateurs als professionele taxateurs

  • In voor-ontwerp van de wet op rekeningrijden worden klassieke voertuigen vrijgesteld, dankzij bemiddeling van de FEHAC.

  2009

  • Dreiging onmiddellijke bevriezing belastingvrijstelling afgewend

  • Communicatie FEHAC richting clubs meer via e-mail

  • Invoering FEHAC goedgekeurd taxatierapport

  • Langere schorsingsmogelijkheid ingevoerd

  • FEHAC met stand op klassiekerpaviljoen op AutoRAI 2009

  • Gratis toegang voor FEHASC leden op Autovak RAI 2009

  • FEHAC meet emissie waarden klassiekers in kader van AMOEBE rekenmodel

  2010

  • Ruim 200 aangesloten clubs met in totaal ruim 60.000 leden

  • Herhaald onderzoek naar polisvoorwaarden oldtimerverzekeringen

  • Discussie tussen de FEHAC en politici over km-heffing.

  • Vrijstelling belasting 25 plussers blijft

  • Bijtelling bij zakelijk gebruik van Young- en oldtimers gaat weer naar uitgangspunt van marktwaarde ipv cataloguswaarde

  • RDW vereenvoudigt tarieven voor keuringen.

  • FEHAC en Mobiele Collectie presenteren zich als cultureel erfgoed bij minister Plasterk

  • Open brief aan de kabinetsinformateur over het belang van het bewaren van ons cultureel erfgoed, het wijzigen van de fiscale maatregelen, welke zijn ingezet ivm de km-heffing en het vrijstellen van oldtimers van alle milieuzone-inrijverboden

  • FEHAC protesteert richting RDW over de maatregel waarmee het onmogelijk wordt gemaakt voertuigen uit EU landen zonder deel I en II te importeren

  • FEHAC benadrukt richting politiek nogmaals dat de bevriezing per 1-1-2012 van de vrijstelling voor motorrijtuigenbelasting ongedaan moet worden gemaakt aangezien de geplande km-heffing geen doorgang zal vinden

  2013

  • Op initiatief van FEHAC is onder 20.000  Europese bezitters van klassieke voertuigen  een unieke enquête gehouden o.a over klassieker bezit, gebruik en onderhoud.
  • Dankzij  interventie van FEHAC (en alliantie)  is voorkomen dat voor alle voertuigen ongeacht leeftijd volledige MRB betaald zou moeten worden.

  • Historische kentekenreeks en Blauwe kentekenplaten voor alle voertuigen (ook motorfietsen) van vóór 1-1-1978 mits de combinatie bestaat uit 2 letters en  cijfers. 

  2014

  •  2014  Evenementenregeling Digitaal;FEHAC heeft het evenementenaanvraagformulier dat aanvankelijk alleen schriftelijk bij de belastingdienst opvraagbaar was digitaal beschikbaar gesteld op de FEHAC website. Bovendien heeft de Belastingdienst hiervoor speciaal een postbus geopend t.w. cap.uba.evenementenregeling@belastingdienst.nl

  2016

  • evenementenregeling uitgebreid van 6 naar 8 dagen

  • evenementenregeling ook tijdens winterstop van toepassing