• Uitstel van de Oldtimer Maatregel?

  De noodzaak voor ‘groot onderhoud’ aan de voorgenomen oldtimer maatregel is onveranderd hoog. Het ‘oldtimer akkoord’ sorteert al effect en snijdt dagelijkse gebruikers de pas af. Toch is er voor de Eerste kamer alle aanleiding om de invoering van de maatregel uit te stellen. Dat kan zonder noemenswaardige budgettaire gevolgen, en biedt een gelegenheid om de weeffouten uit de maatregel te halen.

  13 november jl. informeerden wij over onze zorgen betreffende de weeffouten in de oldtimer maatregel. Een week later stemde de Tweede Kamer in met het Belastingplan 2013, waardoor het huidige regime voor de vrijstelling van motorrijtuigen is beperkt. Een aanzienlijk deel van de Tweede kamer, CDA, PVV, SP en 50 , was tegen, maar vormde geen meerderheid.

  Eén blik op bekende sites, zoals Marktplaats, AutoScout24 of Speurders leert dat de MRB maatregel nog voor de invoering haar vruchten afwerpt. Veel eigenaren van vooral betrekkelijk jonge klassiekers bieden hun voertuigen voor weggeefprijzen te koop aan. Ook de (her-)export neemt snel toe. Kennelijk betreft het dagelijkse gebruikers, die louter om financiële motieven in een oldtimer rijden, en nu hun voertuig van de hand doen.

  In een eerder stadium heeft het Ministerie van Financiën de origineel aangevoerde milieuoverweging laten varen om tot een aanpassing te komen van de huidige vrijstellingsregeling te beperken. De FEHAC - en iedereen die 2 minuten de tijd neemt om het internet op te gaan - stelt vast dat het oneigenlijk gebruik zienderogen afneemt.

  Nu nog de moed om enkele aanpassingen door te voeren. Er staat niets in de weg om met de branche en de FEHAC om de tafel te gaan zitten en de weeffouten te herstellen. Dat is noodzakelijk om tot een zorgvuldige wetgeving te komen en bovendien; ons mobiel erfgoed is het waard. Met dit laatste is iedereen het gelukkig eens.

  De FEHAC verwacht de leden van de Eerste Kamer hun verantwoordelijkheid nemen en ruimte en tijd scheppen om de MRB plannen aan te passen, zodat dagelijks gebruik ontmoedigd wordt, maar de nu onbedoeld en onevenredig zwaar getroffen liefhebbers worden ontzien.

  10 december 2013