• Oldtimers gebaat bij evenementenregeling

  Per 1 januari 1997 is een regeling van kracht geworden voor deelname van geschorste klassieke motorvoertuigen (auto's, motoren en bedrijfswagens) van 15 jaar of ouder aan bepaalde evenementen. Vaak is het kenteken van deze voertuigen tijdelijk ongeldig omdat de eigenaar de voertuigverplichtingen voor zijn voertuig heeft geschorst. Schorsen van voertuigverplichtingen gebeurt bij het niet gebruiken van het voertuig en betekent dat de eigenaar voor maximaal 1jaar voor zijn voertuig geen Motorrijtuigenbelasting hoeft te betalen en verder dat het voertuig niet APK goedgekeurd en niet WA verzekerd hoeft te zijn.

  Evenementenregeling in apri1 1995 toegezegd

  De Evenementenregeling werd door Staatssecretaris Vermeend in april 1995 toegezegd toen de Motorrijtuigen­ belasting werd gewijzigd. Vanaf dat moment is het enkele bezit van een voertuig reden om belasting te heffen; daarvoor moest alleen belasting betaald worden als de openbare weg werd gebruikt. De FEHAC heeft de afgelopen maanden verschillende keren met het Ministerie van Financiën en het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting (CBM) over het ontwerp van de regeling overlegd om tot een werkbare regeling te komen, die inhoudt dat er bij een bijzondere gelegenheid ondanks schorsing toch met het voertuig even gereden mag worden.

  Organisatie evenement regelt deelname

  Men kan alleen van de Evenementenregeling gebruik maken via de organisatie van het evenement. De organisatie van een evenement moet 'erkenning' van het evenement aanvragen bij het CBM. Deze erkenning wordt gegeven als het om evenement gaat waarbij de voertuigen aan het publiek getoond worden. Elk (club)­ evenement, bijvoorbeeld een rondrit met klassieke auto's of motoren valt in principe onder de Evenementen­ regeling. Evenementen met een persoonlijk karakter (bijv. een trouwerij) vallen buiten de regeling. De organisatie van het evenement moet ruim van te voren de deelnemers die onder de regeling vallen bij het CBM aanmelden. Als vrijstelling wordt verleend krijgen de deelnemers een 'verklaring van aanmelding': de deelnemers kunnen dan zonder belasting te betalen en zonder geldige APK toch het evenement bezoeken. De verzekering moet vanzelf­ sprekend wel in orde zijn. Dit kan voor hooguit 4 evenementen en 6 dagen per jaar.

  Wel APK waardig

  Vooral voor de bezitters van auto's, motoren en bedrijfswagens tussen de 15 en 25 jaar is deze regeling gunstig; daarna is het alleen van belang voor de APK want bij 25 jaar oud zijn de meeste voertuigen al vrijgesteld van het betalen van Motorrijtuigenbelasting.

  Zonder APK rijden wil niet zeggen dat het voertuig niet technisch in orde hoeft te zijn; het deelnemende voertuig moet wel degelijk 'APK-waardig' zijn.

  Bij FEHAC begint de vrijstelling

  De FEHAC verstrekt alle formulieren waarmee organisatoren van een evenement vrijstelling voor geschorste deelnemers bij het CBM kunnen aanvragen.

  10 februari 2014