• Wat te doen bij stilvallen motorfiets in een tunnel

 • Vorig jaar kreeg een motorrijder pech met z’n motor waardoor hij stil kwam te staan In een tunnel. Gevaarlijk, maar nog ernstiger was het feit dat de camera's de motorrijder niet opmerkten.

  Het Motorplatform, stelde zich vervolgens de vraag hoe een motorrijder zou moeten handelen wanneer hij met pech stilvalt in een tunnel. Uitvoerig overleg leverde het volgende lijstje op:

  • Zo mogelijk langzaam afremmen en zodoende het verkeer achter je dwingen om langzamer te rijden. Zet je alarmknipperlichten aan.
  • Stoppen aan de rechterzijde van de weg, niet op de rijstrook!
  • De motor parkeren op circa 10 meter na een hulppost/noodkast, dit in verband met mogelijk aanrijdgevaar van de motor. Motor op contact; (alarm)lichten aanlaten.
  • Via de noodtelefoon in de hulppost/noodkast de verkeerscentrale inlichten (automatisch contact bij opnemen noodtelefoon).
  • Bij openen hulppost/noodkast krijgt de verkeerscentrale automatisch de juiste camerabeelden.
  • Volg de instructies van de verkeerscentrale op.

  Blijf bij de hulppost/noodkast staan en wacht op de hulpdienst. Het Motorplatform is een overlegorgaan waarin overheid,verkeer (veiligheid) organisaties, brancheorganisaties en belangenorganisaties, waaronder de FEHAC Commissie Tweewielers, samen werken aan de verbetering van de verkeersveiligheid voor motorrijders.

  19 mei 2014