• FEHAC info helmplicht voor snorfietsers per 1 januari 2023

  De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs [FEHAC], heeft indertijd een kritische zienswijze ingediend bij de minister.

  De Fehac stelde voor om een uitzondering te maken of de helmplicht te beperken voor bestuurders van historische snorfietsen en/of een lichtere helm voor te stellen. Denk aan vele Zündapp ZD’tjes of snorfiets kentekens van de Zündapp “400” typen, maar ook Solex, Berini, Mobylette etc.

  HELMPLICHT
  Vanaf 1 januari 2023 moet iedere bestuurder én passagier van een snorfiets (blauw plaatje, 25km/h) een helm gaan dragen, zoals bromfietsers en hun passagiers dat al veel langer moesten.

  Vooral bij berijders van “oer-snorfietsen”,   veelal rolaandrijvers met een loskoppelbare hulpmotor, bestaat hiervoor weinig begrip. Zij rijden immers niet of nauwelijks sneller dan een moderne e-bike met “trapondersteuning” tot 25km/h, waarvoor een helm niet verplicht wordt.   Uitzonderingen voor de historische “rijwielen met hulpmotor” (b.v. ouder dan 30 jaar) zijn helaas onhaalbaar gebleken.

  LICHTE HELM TOEGESTAAN
  FEHAC heeft zich er sterk voor gemaakt, dat bij het invoering van een helmplicht het gebruik van een lichte, goed-geventileerde helm zal worden toegestaan.   Ondanks politiek gekleurde weerstand is dit uiteindelijk geaccepteerd.   TNO-rapporten hebben bij de onderbouwing mede de doorslag gegeven.

  Naast de al toegestane bromfiets-/motorhelm (keurmerk ECE22.05) zijn voor alle -dus niet alleen historische- snorfietsen ook de z.g. “speed pedelec helmen” (keurmerk NTA 8776 : 2016) toegelaten. Inmiddels is daarvan een gevarieerd aanbod beschikbaar. Deze afbeeldingen tonen de algemene opbouw. Veel extra’s zijn beschikbaar, voor wie meer wil dan alleen voldoen aan de verplichting.

  PLAATS DE WEG
  Gemeenten blijken er (onbewust of opzettelijk) moeite mee hebben, dat de helmplicht volkomen los staat van de “plaats op de weg” van snorfietsen.   Ook ná 1 januari 2023 mogen snorfietsen alléén naar de rijbaan worden gedirigeerd, waar de drukte op het fietspad dit onvermijdelijk maakt. Hoewel hiervoor duidelijke richtlijnen zijn mankeert er nog steeds (te) veel aan de onderbouwing. FEHAC blijft dit onderwerp zorgvuldig volgen.

  Voor meer info over de regels voor snorfietsers zie: Regels voor snorfietsen | Voertuigen op de weg | Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voertuigen-op-de-weg/bromfiets/snorfiets

  Helmplicht snorfietsers en hun passagiers per 1 januari 2023
  De redactie van Bromfiets wijst in een artikel van de onlangs verschenen editie op een verkeerde term die is gebruikt in de overheidscampagnenotitie over de helmplicht voor snorfietsers. Daarin wordt door de communicatieafdeling van het ministerie IenW meermaals voor de passagier de term bijrijder gebruikt. We waren gelukkig niet de enige, maar het blijft pijnlijk dat de FEHAC deze ‘term’ in een eerdere nieuwsbrief overnam.

  Het artikel wijst verder op het late tijdstip waarop de overheidscampagne op gang is gekomen, 6 weken in plaats van 6 maanden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Wet. Kritiek waar de FEHAC zich in kan vinden, mede gezien het feit dat er bij de besluitvorming is verklaard dat deze 6 maanden van tevoren van start diende te gaan.

  Met dank aan Bromfiets kan het volledige artikel worden gelezen door deze link aan te klikken.