• EU-legislation-update

  EU LEGISLATION UPDATE January 2015 OPPORTUNITIES FOR DIALOGUE Registration of motor vehicles FIVA is scheduled to meet with the newly appointed rapporteur for the Registration of Vehicles proposal, Dita Charanzová (ALDE CZ Rep), in early March. The meeting will precede the start of negotiations on the text between the European Parliament and the Council which are due to start later in March. The objective of the meeting is to ensure that the amendments adopted by the Parliament before the May election, and which are designed to remove problems experienced by cross-border buyers and sellers of

  Lees hier verder

  ministerie neemt fehac voorstel over apk vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar

  Min. I&M neemt FEHAC voorstel over: APK vrijstelling voertuigen ouder dan 50 jaar. Het Ministerie voor I&M neemt het door de RDW gecoördineerde voorstel voor de implementatie EU APK-richtlijn (2014/45/EU) over, inclusief het FEHAC voorstel voor de APK vrijstelling van voertuigen ouder dan 50 jaar. Op aandringen van de FEHAC blijft het huidige 2-jaars regime voor voertuigen ouder dan 30 jaar in stand, dit voldoet in praktijk prima. Deze vrijstelling maakt deel uit van een veelomvattend voorstel dat onder leiding van de RDW, in opdracht van het Ministerie, en met medewerking van

  Lees hier verder

  FIVA definitie oldtimer / klassiek voertuig

  FIVA's definition of a historic vehicle: a mechanically propelled road vehicle which is at least 30 years old which is preserved and maintained in historically correct condition which is not used as means of daily transport and which is therefore part of our technical and cultural heritage vertaling: FIVA's definitie van een historisch voertuig: een mechanisch aangedreven weg voertuig welke minimaal 30 jaar oud is welke onderhouden en instand gehouden wordt in een historisch correcte uitvoering welke niet gebruikt wordt als dagelijks vervoermiddel en daardoor deel uitmaakt van ons technisch

  Lees hier verder

  Willekeurige-top-tien-van-fehac-wapenfeiten

  De FEHAC behartigt de belangen van alle bezitters van historische voertuigen. Dus niet alleen de belangen van de achterban van onze leden, de historische voertuigclubs; wij komen op voor de belangen van iedere bezitter van een historisch voertuig. Die brede doelstelling is ook een belangrijke reden geweest om de FEHAC als ANBI-instelling te erkennen. Voertuigeisen niet met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een (import) klassieker niet aan de actuele voertuigeisen hoeft te voldoen. Geen inbouw achteraf van airbags, autogordels etc. Blauwe klassieker kentekenplaten. Import

  Lees hier verder

  Taxatie Test AutoWeek Classic

  Vier keer dezelfde auto laten taxeren: door een club taxateur, een online taxatie, iemand die zich ten onrechte uitgeeft als FEHAC taxateur en door de nestor van het taxaren. Dat levert een interessant inkijkje op hoe er in ons land getaxeerd wordt. Een Volvo P 544 uit 1960 was lijdend voorwerp voor een waarde die varieerde tussen € 9.500 en € 19.500. Dat er zo'n enorm verschil is, is onmogelijk te verklaren.  Meer kennis van zaken moet zorgen voor een minder groot verschil en het delen van taxatiewaarden tussen taxateurs onderling moeten worden. Lees hier het

  Lees hier verder

  Meer-klassieke-voertuigen-bij-open-monumentendag

  De stichting Open Monumentendag wil graag meer klassieke voertuigen zien bij de verschillende monumenten. Directeur Edith den Hartigh deed hiervoor een oproep tijdens de Algemene Ledenvergadering van de FEHAC, gisteren in Bunnik. De Open Monumentendag bestaat al zo lang dat het op zich ook al bijna de monumentenstatus heeft bereikt. Dit jaar zijn de Open Monumentendagen op zaterdag 12 en zondag 13 september. “Elk jaar heeft de Open Monumentendag een thema”, legt Edith den Hartigh aan de zaal uit. “Een paar jaar geleden was dat thema bijvoorbeeld ‘Groen van

  Lees hier verder

  Pieter Omtzigt tijdens de alv van 29 april 2014

  De oldtimermaatregel heeft geen 120 miljoen euro opgeleverd, maar slechts 30 miljoen. Dat zei Pieter Omtzicht, kamerlid voor het CDA, gisteravond tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Fehac. Omtzigt is al langer kritisch ten aanzien van de oldtimermaatregel, en heeft ook nu twijfels bij de verklaring die staatssecretaris Wiebes geeft over de effecten ervan. “De Tweede Kamer is gigantisch misleid. De staatssecretaris haalt kunstgrepen uit om te doen alsof hij 120 miljoen euro heeft binnengehaald met de oldtimermaatregel. Maar in feite is het maar 30 miljoen.” 60.000

  Lees hier verder

  Bunnik 29 april 2024 Leeswijzer FEHAC AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING De vereniging FEHAC heeft voor zichzelf én voor al haar leden (de aangesloten clubs) een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekering geeft dekking voor aansprakelijkheden die ontstaan zijn in de uitoefening van haar activiteiten. Deze leeswijzer is opgesteld door de commissie Juridische Zaken en de werkgroep Verzekeringen en Taxaties van de FEHAC. De leeswijzer heeft als doel om de toepasselijke polisvoorwaarden inzichtelijk te maken. De volgende onderwerpen komen aan de orde. De FEHAC verzekering als

  Lees hier verder

  Kenteken motorfiets met en zonder zijspan

  In 2015 bleek dat een motor met zijspan (aangeduid als L4e) een andere categorie voertuig zou zijn dan dezelfde motor in solo-uitvoering zonder zijspan (L3e). Dit was opeens actueel omdat de RDW in opdracht van het ministerie van I&W de in de wet vermelde registratie van voertuigen nauwgezet ging doorvoeren. Gevolg zou zijn dat bij het afkoppelen van het zijspan de motorfiets eerst door de RDW gekeurd zou moeten worden. Deze regeling hield er geen rekening mee dat er veel (vooral oudere) motoren zijn die door de fabrikant zijn gemaakt als voertuig met een eenvoudig aan- en af te koppelen

  Lees hier verder

  Overgangsregeling mrb voor bepaalde voertuigen

  Sinds 1 januari 2014 kennen we de Overgangsregeling voor bepaalde voertuigen met DET tot/met 31 december 1987. Voertuigen in deze regeling hebben een gereduceerd tarief MRB, totdat deze 40 jaar oud zijn (want daarna worden ze vrijgesteld voor MRB). De overgangsregeling kan aangevraagd worden voor: Personenwagens en lichte bedrijfswagens op benzine Vrachtwagens en autobussen (voor zover deze niet bedrijfsmatig gebruikt worden) Motorfietsen Niet genoemde categorieën (personenwagens / lichte bedrijfswagens op diesel of LPG en kampeerwagens) kunnen niet in de overgangsregeling. De

  Lees hier verder

  18 of page 20