• Milieuzone Utrecht oktober 2016

  Een man uit Grootschermer heeft terecht een boete gekregen voor het inrijden van de Utrechtse milieuzone in 2015. Dat heeft de kantonrechter bepaald. De man had zijn oude dieselauto uitgeleend aan Telegraaf-columnist Rob Hoogland, die zo de geldigheid van de milieuzone aan de kaak wilde stellen. De kantonrechter stelt echter vast dat hij niet bevoegd is om inhoudelijk te oordelen over de geldigheid van de milieuzone. “Utrecht niet bevoegd voor instellen milieuzone” De veroordeelde man heeft ter zitting aangegeven dat de gemeente Utrecht niet bevoegd was om een milieuzone in te

  Lees hier verder

  Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel

  Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel Belgische evenknie FEHAC meldt succes in strijd tegen milieuzones voor oldtimers Op 2 juni 2016 werd bekend dat Brussel vanaf 2018 een Lage Emissie Zone zal invoeren. Dat is in België de aanduiding voor een milieuzone. De BFOV, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, de Belgische zusterorganisatie van FEHAC heeft over de instelling van deze Lage Emissie Zone overlegd met de Brusselse Minister voor Leefmilieu Fremault. Onze collega’s van de BFOV hebben Minister Fremault geconfronteerd met dezelfde argumenten die wij als FEHAC hier

  Lees hier verder

  Inspraak reactie FEHAC – maatregelenpakket schone lucht

  Geachte leden van het College van B&W, geachte leden van de Commissie Mijn naam is Tiddo Bresters, ik ben een van de vele vrijwilligers van de FEHAC, de organisatie die al 40 jaar opkomt voor behoud en bescherming van het rollende mobiele erfgoed, niet alleen auto’s, maar onder andere ook bromfietsen, bussen en bedrijfsvoertuigen inclusief bestelauto’s. Onze schriftelijke inspraakreactie was zeer uitgebreid, de beantwoording buitengewoon summier, daarom hebben we u enkele dagen geleden nog een brief gestuurd, met daarin vermeld vele van de punten die in de reactie op de

  Lees hier verder

  Internationale hoge erkenning voor Nationale Oldtimerdag

  Het bestuur van de Nationale Oldtimerdag is bijzonder verheugd dat de 32e editie van dit grootste en vrij toegankelijke oldtimerevenement van ons land door de Fédération Internationale des Vehicules Anciens (FIVA) op 10 mei jl. is aangewezen  voor de status van topevenement in Nederland om het World Motoring Heritage Year te markeren. Dit is gebeurd op voordracht van de FEHAC in nauwe samenwerking met de Unesco Werelderfgoed Commissie. Het ‘World Motoring Heritage Year’ is tijdens het jaarcongres van de FIVA, met officiële departementen in West-Europa & United

  Lees hier verder

  inspraakreactie-met-fehac-standpunt-over-uitbreiding-milieuzone-en-invoering-schoner-parkeren

  De FEHAC heeft kennisgenomen van het besluit van het College om de maatregelen uit het Maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar uitstootvrij 2025” die betrekking hebben op de milieuzones en schoner parkeren voor inspraak vrij te geven, en de FEHAC maakt graag gebruik van deze inspraakmogelijkheid, zowel ten behoeve van haar achterban die in Amsterdam woonachtig of gevestigd is, als in het belang van haar achterban elders in het land. De gehele brief kunt u hier lezen: FEHAC standpunt 9 maart 2016

  Lees hier verder

  Artikel in Trouw op 31 oktober 2015

  Bij trouwerijen, galafeesten en talloze zomerse evenementen worden ze steevast opgetrommeld: de klassieke auto’s van particuliere eigenaren in Nederland. Maar aan deze verrijking van het straatbeeld dreigt een einde te komen. Want in 2014 heeft het kabinet de belastingvrijstellingen voor ‘klassiekers’ beperkt: alleen voor auto’s van veertig jaar en ouder gelden deze vrijstellingen nog. Hiermee loopt Nederland uit de pas met de EU-richtlijn die wordt gehanteerd door de internationale Federatie van Historische Voertuigen en vrijstellingen garandeert voor auto’s

  Lees hier verder

  bedrijfsauto-rai-2015

  Van 20 oktober tot en met zaterdag 24 oktober 2015 is de BedrijfsautoRAI weer te bezoeken geweest. In nauwe samenwerking met RAI heeft FEHAC het klassiekerplein ingericht. Hier waren prachtige klassieke bedrijfsvoertuigen te bewonderen. Ook de FEHAC is hier prominent aanwezig geweest en heeft vele vragen kunnen beantwoorden U ziet hier een fotoimpressie van het klassiekerplein

  Lees hier verder

  Misleidende emissie resultaten van dieselmotoren

  De afgelopen jaren is er een sterk polariserende discussie gevoerd over luchtkwaliteit, waarbij oudere en klassieke voertuigen steevast in een kwaad daglicht gezet worden. De FEHAC heeft telkenmale aangegeven dat de uitgangspunten en aannames veelal niet klopten, en dat naar werkelijke uitstoot en werkelijk gebruik gekeken zou moeten worden. Tegen die achtergrond en in het licht van de jongste ontwikkelingen haakt FEHAC nu in op de discussie over de misleidende emissietestresultaten rondom dieselmotoren van nota bene de grootste automobielfabrikant ter wereld. De onlangs uitgekomen feiten

  Lees hier verder

  RETM taxateurs kunnen FEHAC-predicaat krijgen voor taxatierapporten

  De FEHAC heeft een lijst van taxateurs van klassieke voertuigen op haar website staan met taxateurs die taxatierapporten mogen opstellen, voorzien van het FEHAC predicaat ‘FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport’. Taxateurs op die lijst zijn deskundig en maken een overzichtelijk en duidelijk taxatierapport met foto’s. Veel verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen de rapporten van taxateurs die op deze lijst staan. Op de lijst staan onafhankelijke classic cars/oldtimertaxateurs die aangesloten zijn bij een van de brancheorganisatie van taxateurs. Verder staan acht merkenclubs

  Lees hier verder

  50-jaar-oude-voertuigen-in-2018-geheel-vrijgesteld-van-apk

  (01-07-2018)Via de FEHAC-site en een nieuwsbrief is al bekend geworden dat de FEHAC op het APK-front twee successen geboekt heeft: de APK voor meer dan 30 jaar oude voertuigen blijft om de twee jaar en de gehele vrijstelling gaat van de vaste grens van voor bouwjaar 1960 naar een opschuivende grens bij 50 jaar en ouder. FEHAC in overleg orgaan APK Voor de belangenbehartiging van speciaal de klassieke voertuigen zit de FEHAC in het overlegorgaan APK. Behalve de overheid zitten daar ook o.a. in de RDW en de BOVAG en dus ook de FEHAC. Daar gaat het niet allen over de bestaande APK en de daarvoor

  Lees hier verder

  16 of page 19