• Kenteken motorfiets met en zonder zijspan

  In 2015 bleek dat een motor met zijspan (aangeduid als L4e) een andere categorie voertuig zou zijn dan dezelfde motor in solo-uitvoering zonder zijspan (L3e). Dit was opeens actueel omdat de RDW in opdracht van het ministerie van I&W de in de wet vermelde registratie van voertuigen nauwgezet ging doorvoeren. Gevolg zou zijn dat bij het afkoppelen van het zijspan de motorfiets eerst door de RDW gekeurd zou moeten worden. Deze regeling hield er geen rekening mee dat er veel (vooral oudere) motoren zijn die door de fabrikant zijn gemaakt als voertuig met een eenvoudig aan- en af te koppelen

  Lees hier verder

  Overgangsregeling mrb voor bepaalde voertuigen

  Sinds 1 januari 2014 kennen we de Overgangsregeling voor bepaalde voertuigen met DET tot/met 31 december 1987. Voertuigen in deze regeling hebben een gereduceerd tarief MRB, totdat deze 40 jaar oud zijn (want daarna worden ze vrijgesteld voor MRB). De overgangsregeling kan aangevraagd worden voor: Personenwagens en lichte bedrijfswagens op benzine Vrachtwagens en autobussen (voor zover deze niet bedrijfsmatig gebruikt worden) Motorfietsen Niet genoemde categorieën (personenwagens / lichte bedrijfswagens op diesel of LPG en kampeerwagens) kunnen niet in de overgangsregeling. De

  Lees hier verder

  Milieuzone-utrecht-2015

  Personenauto's  * De Milieuzonen in Utrecht gelden alleen voor onderstaande voertuigen, dus niet voor Motorfietsen. Vanaf 1 januari 2015 voert Utrecht de milieuzone in voor personen- en bestelauto’s op diesel. Dit betekent dat dieselvoertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van voor 1 januari 2001 de zone niet in mogen. U kunt de Datum Eerste Toelating aflezen op uw kentekenbewijs of doe de onderstaande kentekencheck. Ontheffingen aanvragen is mogelijk voor de volgende categorieën voertuigen: Langdurige ontheffing oldtimer (dieselauto van 40 jaar of ouder) Dagontheffing

  Lees hier verder

  Uitkomst Europese FIVA onderzoek

  FEHAC presenteert de uitkomsten van het Europese FIVA onderzoek naar de oldtimereigenaren, clubs en de oldtimer markt. Nederland is van oudsher een land met vele oldtimerliefhebbers. Mede daarom speelt de FEHAC een belangrijke rol binnen de internationale federatie FIVA. FEHAC-man Tiddo Bresters heeft dit onderzoek, in 15 landen tegelijk, voor de FIVA geleid. Een belangrijke rol is gespeeld door het team van Professor Bert van Wee (Universiteit Delft) en door onderzoeksbureau GfK. Als vervolg op een eerder internationaal onderzoek in 2006 geven de uitkomsten de actuele trends in de

  Lees hier verder

  BZM eurovignet

  8 december 2014 | Nieuws
  BZM eurovignet

  De Belastingdienst heeft iedere kentekenhouder van een zware vrachtwagen (met een totaalgewicht boven de 12 ton) een brief gestuurd over een nieuwe manier om BZM (Belasting Zware Motorvoertuigen) aan te geven. Deze zijn ook bij eigenaren van oldtimers terecht gekomen. BZM ofwel Eurovignet is een soort belasting om met zware vrachtwagens over de snelwegen te rijden in een aantal Eurolanden waaronder Nederland. BZM is echter bedoeld voor commercieel ofwel bedrijfsmatig vervoer. Met oldtimer-vrachtwagens, waarvoor belastingvrijstelling of overgangsregeling geldt, mag geen

  Lees hier verder

  APK verplichting

  11 november 2014 | Nieuws
  APK verplichting

  Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is. Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een registercontrole uitvoert. Na deze periode moet het voertuig APK-goedgekeurd zijn of moet de geldigheid

  Lees hier verder

  Brief bord milieuzone

  betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793) Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg. De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor motorvoertuigen inclusief personenauto’s mogelijk wordt gemaakt. Secretariaat Fehac 8 oktober 2014

  Lees hier verder

  schema-overgangsregeling-belasting-2014

  Zowel op de site van de belastingdienst als op de site van het RDW staat een handig schema waarbij u eenvoudig kunt zien of u in aanmerking komt voor de overgangs regeling 2014, of de Oldtimer vrijstelling  -  Wij hebben het schema hier ook voor u opgenomen Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later maar vóór 1 januari 1988? Dan kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling. Uw motorrijtuig komt alleen in aanmerking voor de overgangsregeling, als het gaat om een: personenauto of bestelauto die uitsluitend bestemd is om op

  Lees hier verder

  Wat te doen bij stilvallen motorfiets in een tunnel

  Vorig jaar kreeg een motorrijder pech met z’n motor waardoor hij stil kwam te staan In een tunnel. Gevaarlijk, maar nog ernstiger was het feit dat de camera's de motorrijder niet opmerkten. Het Motorplatform, stelde zich vervolgens de vraag hoe een motorrijder zou moeten handelen wanneer hij met pech stilvalt in een tunnel. Uitvoerig overleg leverde het volgende lijstje op: Zo mogelijk langzaam afremmen en zodoende het verkeer achter je dwingen om langzamer te rijden. Zet je alarmknipperlichten aan. Stoppen aan de rechterzijde van de weg, niet op de rijstrook! De motor parkeren op

  Lees hier verder

  Bij apk 60 dagen wachttijd voor registercontrole

  Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online) Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing automatisch (kosteloos) af. Onze leden rapporteerden in het verleden regelmatig problemen ontstaan door de

  Lees hier verder

  14 of page 15