• Pieter Omtzigt tijdens de alv van 29 april 2014

  De oldtimermaatregel heeft geen 120 miljoen euro opgeleverd, maar slechts 30 miljoen. Dat zei Pieter Omtzicht, kamerlid voor het CDA, gisteravond tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Fehac. Omtzigt is al langer kritisch ten aanzien van de oldtimermaatregel, en heeft ook nu twijfels bij de verklaring die staatssecretaris Wiebes geeft over de effecten ervan. “De Tweede Kamer is gigantisch misleid. De staatssecretaris haalt kunstgrepen uit om te doen alsof hij 120 miljoen euro heeft

  Lees hier verder

  Fehac-aansprakelijkheidsverzekering

  De vereniging FEHAC heeft voor zichzelf  én voor al haar leden (de aangesloten clubs) een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De verzekering geeft dekking voor aansprakelijkheden die ontstaan zijn in de uitoefening van haar activiteiten. Deze leeswijzer is opgesteld door de commissie Juridische Zaken en de werkgroep Verzekeringen en Taxaties van de FEHAC. De leeswijzer heeft als doel om de toepasselijke polisvoorwaarden inzichtelijk te maken. De volgende onderwerpen komen aan de

  Lees hier verder

  Kenteken motorfiets met en zonder zijspan

  In 2015 bleek dat een motor met zijspan (aangeduid als L4e) een andere categorie voertuig zou zijn dan dezelfde motor in solo-uitvoering zonder zijspan (L3e). Dit was opeens actueel omdat de RDW in opdracht van het ministerie van I&W de in de wet vermelde registratie van voertuigen nauwgezet ging doorvoeren. Gevolg zou zijn dat bij het afkoppelen van het zijspan de motorfiets eerst door de RDW gekeurd zou moeten worden. Deze regeling hield er geen rekening mee dat er veel (vooral oudere)

  Lees hier verder

  Overgangsregeling mrb voor bepaalde voertuigen

  Sinds 1 januari 2014 kennen we de Overgangsregeling voor bepaalde voertuigen met DET tot/met 31 december 1987. Voertuigen in deze regeling hebben een gereduceerd tarief MRB, totdat deze 40 jaar oud zijn (want daarna worden ze vrijgesteld voor MRB). De overgangsregeling kan aangevraagd worden voor: Personenwagens en lichte bedrijfswagens op benzine Vrachtwagens en autobussen (voor zover deze niet bedrijfsmatig gebruikt worden) Motorfietsen Niet genoemde categorieën (personenwagens / lichte

  Lees hier verder

  Milieuzone-utrecht-2015

  Personenauto's  * De Milieuzonen in Utrecht gelden alleen voor onderstaande voertuigen, dus niet voor Motorfietsen. Vanaf 1 januari 2015 voert Utrecht de milieuzone in voor personen- en bestelauto’s op diesel. Dit betekent dat dieselvoertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) van voor 1 januari 2001 de zone niet in mogen. U kunt de Datum Eerste Toelating aflezen op uw kentekenbewijs of doe de onderstaande kentekencheck. Ontheffingen aanvragen is mogelijk voor de volgende

  Lees hier verder

  Uitkomst Europese FIVA onderzoek

  FEHAC presenteert de uitkomsten van het Europese FIVA onderzoek naar de oldtimereigenaren, clubs en de oldtimer markt. Nederland is van oudsher een land met vele oldtimerliefhebbers. Mede daarom speelt de FEHAC een belangrijke rol binnen de internationale federatie FIVA. FEHAC-man Tiddo Bresters heeft dit onderzoek, in 15 landen tegelijk, voor de FIVA geleid. Een belangrijke rol is gespeeld door het team van Professor Bert van Wee (Universiteit Delft) en door onderzoeksbureau GfK. Als vervolg op

  Lees hier verder

  BZM eurovignet

  8 december 2014 | Nieuws
  BZM eurovignet

  De Belastingdienst heeft iedere kentekenhouder van een zware vrachtwagen (met een totaalgewicht boven de 12 ton) een brief gestuurd over een nieuwe manier om BZM (Belasting Zware Motorvoertuigen) aan te geven. Deze zijn ook bij eigenaren van oldtimers terecht gekomen. BZM ofwel Eurovignet is een soort belasting om met zware vrachtwagens over de snelwegen te rijden in een aantal Eurolanden waaronder Nederland. BZM is echter bedoeld voor commercieel ofwel bedrijfsmatig vervoer. Met

  Lees hier verder

  APK verplichting

  11 november 2014 | Nieuws
  APK verplichting

  Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is. Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een

  Lees hier verder

  Brief bord milieuzone

  betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793) Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg. De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor

  Lees hier verder

  schema-overgangsregeling-belasting-2014

  Zowel op de site van de belastingdienst als op de site van het RDW staat een handig schema waarbij u eenvoudig kunt zien of u in aanmerking komt voor de overgangs regeling 2014, of de Oldtimer vrijstelling  -  Wij hebben het schema hier ook voor u opgenomen Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later maar vóór 1 januari 1988? Dan kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling. Uw motorrijtuig komt alleen in aanmerking voor de

  Lees hier verder

  13 of page 14