• BZM eurovignet

  8 december 2014 | Nieuws
  BZM eurovignet

  De Belastingdienst heeft iedere kentekenhouder van een zware vrachtwagen (met een totaalgewicht boven de 12 ton) een brief gestuurd over een nieuwe manier om BZM (Belasting Zware Motorvoertuigen) aan te geven. Deze zijn ook bij eigenaren van oldtimers terecht gekomen. BZM ofwel Eurovignet is een soort belasting om met zware vrachtwagens over de snelwegen te rijden in een aantal Eurolanden waaronder Nederland. BZM is echter bedoeld voor commercieel ofwel bedrijfsmatig vervoer. Met

  Lees hier verder

  APK verplichting

  11 november 2014 | Nieuws
  APK verplichting

  Door bepaalde omstandigheden kan het gebeuren dat een voertuig niet op tijd APK-goedgekeurd is. Artikel 11 van het Besluit voertuigen is ingesteld om ruimte te geven alsnog aan de APK-keuringsplicht te voldoen. Dit geldt voor een gekentekend motorrijtuig of aanhangwagen waarvoor de APK-keuringsplicht (artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994) van toepassing is. Het voertuig mag tot maximaal 2 maanden na het verlopen van de APK-vervaldatum op de openbare weg stilstaan, zonder dat de RDW een

  Lees hier verder

  Brief bord milieuzone

  betreft: ontwerpbesluit houdende wijziging van het RVV1990 in verband met het uitbreiden van de mogelijkheid van milieuzones en enkele technische aanpassingen (KST199793) Op 9 oktober bespreekt de Tweede Kamer Commissie Infrastructuur en Milieu bovengenoemd onderwerp in een Algemeen Overleg. De Fehac neemt hiertegen stelling en heeft in bijgaande en aan de commissie toegezonden brief haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het invoeren van een bord waardoor het invoeren van milieuzones voor

  Lees hier verder

  schema-overgangsregeling-belasting-2014

  Zowel op de site van de belastingdienst als op de site van het RDW staat een handig schema waarbij u eenvoudig kunt zien of u in aanmerking komt voor de overgangs regeling 2014, of de Oldtimer vrijstelling  -  Wij hebben het schema hier ook voor u opgenomen Is uw motorrijtuig voor het eerst in gebruik genomen op 1 januari 1974 of later maar vóór 1 januari 1988? Dan kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling. Uw motorrijtuig komt alleen in aanmerking voor de

  Lees hier verder

  Wat te doen bij stilvallen motorfiets in een tunnel

  Vorig jaar kreeg een motorrijder pech met z’n motor waardoor hij stil kwam te staan In een tunnel. Gevaarlijk, maar nog ernstiger was het feit dat de camera's de motorrijder niet opmerkten. Het Motorplatform, stelde zich vervolgens de vraag hoe een motorrijder zou moeten handelen wanneer hij met pech stilvalt in een tunnel. Uitvoerig overleg leverde het volgende lijstje op: Zo mogelijk langzaam afremmen en zodoende het verkeer achter je dwingen om langzamer te rijden. Zet je

  Lees hier verder

  Bij apk 60 dagen wachttijd voor registercontrole

  Voertuig tijdelijk niet gebruiken; schorsen (online) Als u besluit uw voertuig voor langere tijd niet te gebruiken, dan kunt u de WA-verzekering, de motorrijtuigenbelasting en verplichte APK (indien van toepassing) tijdelijk stopzetten. Daarvoor moet u uw kenteken schorsen. Voldoet u niet meer aan deze verplichtingen, zonder uw kenteken te schorsen, dan krijgt u een boete. Een schorsing duurt maximaal 1 jaar en gaat in op de dag dat u de schorsing aanmeldt. Na 1 jaar loopt de schorsing

  Lees hier verder

  13 of page 14