• Vrijwillige oldtimerinspectie

  Omdat klassieke voertuigen uitstekend worden onderhouden is de APK voor auto's van 50 jaar en ouder is per 1 januari 2021 afgeschaft. Om de kwaliteit van het onderhoud te behouden wordt gewerkt aan het invoeren van een 'vrijwillige oldtimerinspectie'. Dit is een service aan de bezitters van Oldtimers en geen verplichting.

  De voertuigen worden geïnspecteerd op veiligheid, afstelling en de algehele toestand van het voertuig.

  De carrosserie wordt nagekeken op roestvorming en andere punten die in de toekomst gerepareerd moeten worden. De inspectie maakt een planning mogelijk voor een grotere reparatie direct of later.

  Een dergelijke inspectie kan het beste worden uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf, of door de specialisten van de merkenclub.

  De FEHAC heeft, samen met de BOVAG en de KNAC een checklist opgesteld als leidraad voor deze inspectie. Er moet echter ook voldoende expertise zijn om de voertuigen tot in lengte van jaren goed te onderhouden en veilig te houden.

  Besloten is om de kennis en ervaring van de commissies Trade & Skills en Kennisbehoud te bundelen in één commissie. Daarnaast is FEHAC in gesprek met het NCAD (het Nederlands Centrum voor Autohistorische Documentatie) om de informatie over reparatie en onderhoud van de voertuigen beter toegankelijk te maken voor de achterban. Vanzelfsprekend kunnen garagebedrijven daar ook gebruik van maken.

  Daarnaast is FEHAC in gesprek met opleidingsinstituut TAC in Waalwijk over de opzet van speciale cursussen Oldtimertechniek. Zowel ervaren monteurs als enthousiaste voertuigeigenaren kunnen hieraan deelnemen. Deze cursussen kunnen worden afgesloten met een officieel erkend diploma. Hierdoor worden onderhoud van het mobiel erfgoed en het noodzakelijke kennisbehoud naar de toekomst gewaarborgd.