• Voorstel om Amerongen toch open te houden voor motoren.

    Bunnik, 15 februari 2023 
  • Een door 24 van de 29 gemeenteraadsleden van Utrechtse Heuvelrug aangenomen motie zegt dat het oude dorp van Amerongen verboden moet worden voor (ook klassieke) motoren. De gemeente is inmiddels in overleg met de (Motorrijders Actie Groep) MAG en de (Koninklijke Nederlandse Motorrijders Vereniging) KNMV om te bezien of alternatieven mogelijk zijn.

    De Lekdijk aan de kant van Amerongen is populair bij veel motorrijders. Als ze daarbij door het oude dorp rijden geeft dat overlast in de smalle straatjes. MAG en KNMV erkennen dit maar vinden een totale afsluiting van het oude dorp onacceptabel en hebben een alternatief plan bedacht dat het aantal motorrijders dat door het dorp rijdt reduceert. Dit voorstel wordt nu door de wethouder aan de gemeenteraad voorgelegd. 

    De FEHAC Commissie Tweewielers (CTW ) heeft goede contacten met de MAG. De CTW ondersteunt bijvoorbeeld bij de actie “te veel geluid is uit” omdat aanwonenden van leuke landweggetjes, maar ook de centra van oude dorpen en steden, last kunnen hebben van te luide motoruitlaten. Afsluiting daarvan raakt ook de berijder van klassieke motoren!

    Zie persbericht