• RETM taxateurs kunnen FEHAC-predicaat krijgen voor taxatierapporten

  De FEHAC heeft een lijst van taxateurs van klassieke voertuigen op haar website staan met taxateurs die taxatierapporten mogen opstellen, voorzien van het FEHAC predicaat ‘FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport’. Taxateurs op die lijst zijn deskundig en maken een overzichtelijk en duidelijk taxatierapport met foto’s. Veel verzekeringsmaatschappijen accepteren alleen de rapporten van taxateurs die op deze lijst staan.

  Op de lijst staan onafhankelijke classic cars/oldtimertaxateurs die aangesloten zijn bij een van de brancheorganisatie van taxateurs. Verder staan acht merkenclubs op deze lijst die aangetoond hebben over een gedegen taxatieaanpak te beschikken en tot slot nog enkele taxateurs die in het verleden erkend zijn op grond van hun langjarige ervaring en kennis.

  De toetsing van de deskundigheid van taxateurs doet de FEHAC niet zelf, maar die wordt gedaan door een van de brancheorganisaties van taxateurs. Van oudsher waren dat de stichting Verenigd Register van Taxateurs (VRT) en de Federatie van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken (TMV). Sinds vorig jaar is daar een derde brancheorganisatie bij gekomen: de stichting Register Experts & Taxateurs Motorvoertuigen (RETM).

  Van een brancheorganisatie voor taxateurs verwacht de FEHAC dat zij een examen of toets afneemt bij toelating van een kandidaat, dat taxateurs gedurende de registratie hun kennis aantoonbaar en goed op peil houden en tenslotte dat er een geschillen- en klachtenregeling bestaat op basis waarvan een taxateur in het uiterste geval uit de brancheorganisatie gezet kan worden.

  De RETM voldoet aan al die eisen en daarmee is de RETM de derde organisatie geworden waarvan ingeschreven klassieker taxateurs het predicaat ‘FEHAC Goedgekeurd Taxatierapport’ kunnen aanvragen. Daarnaast kent de RETM een opleiding voor taxateurs en biedt het de mogelijkheid voor een beginnend taxateur om onder begeleiding van een ervaren collega het prachtige vak van klassiekertaxateur te leren.

  4 september 2015