• Bunnink 15 december 2022

  Op 8 december vond een bijeenkomst plaats bij de Rijksdienst Cultureel Erfgoed in Amersfoort, waar het restaureren van mobiel erfgoed aan de orde kwam.
  Diverse sprekers gingen in op het thema en lieten de restauratiepraktijk zien vanuit verschillende invalshoeken: gezondheid, restauratiedilemma’s en professionalisering.

  Aansprekende case-studies geven een beeld van actuele uitdagingen en dilemma’s die de restauratie van mobiel erfgoed met zich meebrengt.

 • Bunnik, 14 november 2022

  Graag nodigen we u uit voor de bijeenkomst over restauratie van mobiel erfgoed. Dit platform Mobiel erfgoed vindt plaats op donderdagmiddag 8 december van 13.30-17.00 uur.

  Het volledige verslag van het op 8 december 2022 gehouden Platform Mobiel Erfgoed is hier terug te vinden en het Platform is hier terug te kijken.

  Arjen Kok, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
  Kees Wielemaker, stichting Mobiele Collectie Nederland
  Bert Pronk, Federatie Historische Automobiel- en motorfietsclubs

  Programma en meer informatie