• Oldtimers toestaan in milieuzones: het kan dus wel

  Belgische evenknie FEHAC meldt succes in strijd tegen milieuzones voor oldtimers

  Op 2 juni 2016 werd bekend dat Brussel vanaf 2018 een Lage Emissie Zone zal invoeren. Dat is in België de aanduiding voor een milieuzone.

  De BFOV, de Belgische Federatie voor Oude Voertuigen, de Belgische zusterorganisatie van FEHAC heeft over de instelling van deze Lage Emissie Zone overlegd met de Brusselse Minister voor Leefmilieu Fremault.

  Onze collega’s van de BFOV hebben Minister Fremault geconfronteerd met dezelfde argumenten die wij als FEHAC hier in Nederland gebruiken en  konden er op 12 juli vernemen dat er een uitzondering voorzien is in het voorontwerp van de wetteksten voor klassieke auto’s vanaf 30 jaar. 

  FEHAC feliciteert de BFOV met het behaalde succes. Na Duitsland en Frankrijk is nu ook in België een uitzondering voor klassieke voertuigen gemaakt. Nederlandse gemeentes lijken zich met hun halsstarrige weigering om rekening te houden met klassieke voertuigen meer en meer internationaal te isoleren.

  19 juli 2016