• Milieuzone Den Haag voor oude brom en snorfietsen per 1 december 2020 van kracht

  Bunnik 20-11-2020.

  De gemeente Den Haag voert haar milieuzone voor bromfietsen per 1 december 2020 in. Voor oldtimer brom- en snorfietsen is een uitzondering gemaakt. Met ontheffing mag men met een 30+ brom- of snorfiets maximaal 40 dagdelen de milieuzone in.

  Hoofdpunten van de Haagse uitzonderingsregel
  Op de site van de gemeente Den Haag stond al een regeling (met wijzigingsdatum 16-11-2020). Na opmerkingen van de FEHAC is die van de site gehaald. Daar ontbrak nog aan hoe de vrijstelling voor oldtimerbromfietsen aangevraagd kan worden. Als u een ontheffing wil aanvragen, dan moet dat via de site van de gemeente Den Haag, daar staat ook steeds de laatste versie van de regeling.

  De hoofdpunten van de regeling zijn al wel bekend en die zijn:

  • van kracht per 1 december 2020
  • aanvragen ontheffing oldtimer brommers kunnen ingediend worden vanaf medio december 2020
  • de aanvraag voor ontheffing kost € 25 per jaar
  • ontheffing voor maximaal 40 dagdelen per jaar (0.00 uur - 12.00 uur en 12:00 - 24:00 uur)
  • pas per 1 maart 2021 wordt er gehandhaafd, tot die tijd geen boetes alleen waarschuwingen
  • handhaving door politie en boa’s en via camera’s
  • boete overtreding wordt € 65 excl. administratiekosten

  Het had met schone brandstof ook anders gekund
  Op zich zijn we als FEHAC content dat Puch-stad Den Haag toch oog heeft voor het belang van de eigenaren van oldtimerbromfietsen. Maar dat een ontheffing jaarlijks € 25 moet kosten en dat er een ingewikkeld meldsysteem komt voor de toegestane 40 dagdelen vinden we onnodig. Gewoon alle 30+ brom- en snorfietsen vrijstellen was veel makkelijker geweest en dan wordt er echt niet ineens veel meer met oude brommers gereden.
  Als FEHAC zijn we er voor om vervuiling door oldtimers bij de bron, dus bij de brandstof aan te pakken. Dat kan bij 2-takt brom- en snorfietsen al: gebruik goede mengsmering, bijvoorbeeld Triboron in combinatie met de speciale oldtimerbenzine Ecomaxx. Dat levert direct al veel schoner uitlaatgas op.

  De FEHAC is met de regeling niet tevreden
  Er is onvoldoende aandacht voor behoud van mobiel erfgoed, mede door de sloopregeling van de Gemeente Den Haag. Deze laatste staat haaks op doelstellingen van de Erfgoedwet 2016. Ook is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van andere bezitters van klassieke bromfietsen, zoals die in de omliggende gemeenten en andere delen van ons land.
  Daarom is de FEHAC in contact met de gemeente Den Haag en met de ministeries OCW en IenW.
  Inzet is om voor klassieke bromfietsen en daarmee gelijkgestelde voertuigen onder dezelfde harmonisatieregeling te krijgen als die voor auto’s.