•  

  Naam: Keep Them Rolling
  Merk: Militaire voertuigen
  Categorieën:
  Bedrijfswagens, Motorfietsen, Vaar- en Vliegtuigen
  Regio:  

   

  De doelstelling van Keep Them Rolling is:

  Het instandhouden van militaire voer-, vaar- en/of vliegtuigen – verder te noemen: voertuigen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog (negentienhonderdnegenendertig tot en met negentienhonderdvijfenveertig) gebruikt en/of gefabriceerd zijn, meer in het bijzonder het instandhouden en uitdragen van de aan deze voertuigen verbonden cultuurhistorische aspecten en achtergronden alsmede het voor toekomstige generaties bewaren van de herinneringen aan de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog.

  Ga naar de website