• FEHAC-redacteur Herman Steendam Ridder in de Orde van Oranje Nassau

  Op 26 april 2022 is FEHAC redacteur Herman Steendam benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen werden hem opgespeld door burgemeester Inge Nieuwenhuizen van de gemeente De Wolden.

  Herman Steendam ontving de Koninklijke onderscheiding vanwege zijn grote verdienste als vrijwilliger bij diverse instellingen en organisaties.

  Steendam was actief in de Krijgsmacht: bij de Koninklijke Vereniging Ons Leger, de Commissie Collecties Koninklijke Landmacht, als Voorzitter van de Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt, Voorzitter van het Fonds 1815 en Secretaris van de Stichting Nationale Landstorm Commissie.

  Ook in de Kunst was hij werkzaam als vrijwilliger:. Hij was Penningmeester van de Stichting Eikonikon, Secretaris/Archivaris van de Stichting Niel Steenbergen en Penningmeester van de Stichting Bilts Hoogkruis.

  Daarnaast was Herman Steendam Voorzitter van het College Kerkrentmeesters 3 PKN-kerken De Bilt, Diaken van de Immanuelkerk en lid van de Algemene Kerkenraad PKN De Bilt. Voor de Federatie van Historische Automobiel- en Motorfietsclubs FEHAC verzorgde Herman Steendam jarenlang als redacteur de publicaties.

  De FEHAC feliciteert Herman van harte met zijn welverdiende onderscheiding.