• FEHAC overleg op het ministerie van Financiën maart 2015

    Begin maart heeft een delegatie van het FEHAC bestuur overleg gehad op het Ministerie van Financiën over de oldtimer-regeling. Er is daarbij het volgende duidelijk geworden: bij de door de Tweede Kamer gevraagde evaluatie wordt uitsluitend aandacht besteed aan de opbrengst en de milieu-effecten van de nieuwe regeling. Aan de door ons ingebrachte neveneffecten en onduidelijkheden besteedt men nu geen aandacht, omdat dit niet door de Kamer gevraagd is.

    Men adviseerde ons deze zaken via politieke kanalen aanhangig te maken. Wel had men begrip voor de onduidelijkheid die ontstaan is door het hanteren van de 40jr. grens. 

    Het ministerie zal naar buiten brengen dat deze grens uitsluitend gebruikt wordt i.v.m de fiscale maatregelen, maar dat deze geen betekenis heeft voor de status van mobiel erfgoed. Er zal bekeken worden of de evenementen-regeling ook zou kunnen gaan gelden voor 25 - 40 jr. categorie voertuigen die getroffen worden door de winterstop.

    In april is er een volgend overleg gepland.

    29 juni 2015