•  

  Naam: Dutch Singer Owners Club
  Merk: Singer
  Categorieën: Personenauto's
  Regio:  

   

  Op 19 oktober 1975 werd de Dutch Singer Owners Club opgericht met als doelstelling het instandhouden, restaureren en verzamelen van Singer, automobielen, motorrijwielen, rijwielen, stationaire motoren, tractoren en motorboten, zoals gebouwd in de Singerfabrieken te Groot-Brittannië in de periode 1876-1970, alsmede het behartigen van de belangen van de Singereigenaren en –eigenaressen.

  De vereniging probeert haar doel te bereiken door het organiseren van en het medewerken aan evenementen zoals toertochten, rally’s, tentoonstellingen, concoursen en dergelijke; het verzamelen van technische gegevens en het doorgeven daarvan aan de Singereigenaren; het samenwerken met andere binnen- en buitenlandse verenigingen en stichtingen die hetzelfde doel nastreven.

  De D.S.O.C. telt circa 80 leden die met veel enthousiasme de meer dan 150 Singers in de vereniging “op de weg” proberen te houden.

  Ga naar de website