• De Commissie Tweewielers zoekt nieuwe leden!

    De Commissie Tweewielers (CTW) is binnen de FEHAC de commissie die allerlei zaken ten behoeve van klassieke tweewielers (motorfietsen, brom- en snorfietsen, maar ook driewielers) behartigt. Dat doet ze door het volgen van of anticiperen op regelgeving, het volgen van (maatschappelijke) ontwikkelingen en het afgeven van DOVI (Document Ondersteuning Voertuig Identificatie). Dit laatste om eigenaren van tweewielers te ondersteunen bij het verkrijgen van een toelating door de RDW. De CTW komt zo veel mogelijk fysiek bijeen om allerlei lopende zaken te bespreken. Veel communicatie gaat ook per e-mail. Vergaderingen vinden enkele keren per jaar plaats.

    Omdat recent twee leden van de CTW hebben aangegeven met het CTW-lidmaatschap te stoppen, en enkele anderen, na jarenlang lid van de CTW te zijn geweest, hebben aangegeven over een tijdje te willen gaan stoppen, is de CTW dringend op zoek naar nieuwe leden.

    Bij deze de oproep om je op te geven als lid van de CTW teneinde het op de weg houden van onze tweewielers mede te ondersteunen.

    Voor vragen over het werk binnen de CTW, de werklast en taken kun je contact opnemen met de voorzitter Eric Verbeek via ctw@fehac.nl

    Al vast bedankt!