• BTW-problematiek voor oldtimerverenigingen

  De Belastingdienst heeft een aantal aangesloten leden gevraagd informatie te verstrekken met betrekking tot het financiële reilen en zeilen van hun vereniging.

  Na de beantwoording door de verenigingen is een kleiner aantal van deze verenigingen aangewezen als BTW-plichtig (over alle inkomsten, inclusief contributies), uiteraard met het recht op vooraftrek (betaalde BTW) volgens bij wet bepaalde regels.

  Een aantal verenigingen heeft nog steeds geen antwoord verkregen. Dit heeft vermoedelijk te maken met de grootte van de verenigingen waarbij de inkomsten of omzet onder de grens van € 20.000,- blijft. In dat geval kan vrijstelling worden verkregen op grond van de zogenaamde Kleine Ondernemers Regeling (KOR).

 • FEHAC stelt zich op het standpunt dat de activiteiten van onze aangesloten leden vrijgesteld van BTW moeten zijn op grond van art. 11-1-f van de Wet op de Omzetbelasting 1968, dat leveringen en diensten van sociale en culturele aard vrijstelt van omzetbelasting. Oldtimerverenigingen zijn immers erkend als essentieel voor het behoud van cultureel erfgoed. FEHAC wordt daarin gesteund door de overheid, FIVA en UNESCO.

  Actie FEHAC
  Met hulp van één van de leden, die als omzetbelastingplichtig is aangemerkt, heeft FEHAC samen met deze vereniging en met hulp van KPMG Meijburg, een bezwaar ingediend bij de betreffende belastinginspecteur en hem verzocht om oldtimerverenigingen bij beschikking de vrijstelling te verlenen.
  Er zijn verenigingen die zich zorgen maken om hun mogelijke omzetbelastingplicht in de toekomst. Die belastingplicht heeft nauwelijks of geen impact als de totale omzet (lees contributies, advertenties in het clubblad, inkomsten uit evenementen, enz.) onder de grens van de KOR (zie hierboven) valt. Mocht een vereniging boven de grens van de KOR vallen, dan wordt men omzetbelastingplichtig. Is dat het geval of heeft u een aanschrijving van de fiscus, raadpleeg dan uw belastingadviseur. Wijs hem op de bovengenoemde procedure die de FEHAC is begonnen en maak bezwaar tegen uw eerste aangifte (dat kan en moet!) en vraag om verder uitstel van het indienen van motivatie van uw bezwaar totdat de inspecteur heeft beslist op het verzoek van FEHAC en de vereniging. Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de penningmeester van FEHAC (penningmeester@fehac.nl).

  FEHAC is in afwachting van nadere berichten van de inspecteur en zodra die binnen zijn zullen wij u opnieuw informeren.