• Een belastingplichtige die een beperkte fiscale kennis heeft en schade lijdt door onjuist verstrekte informatie van de Belastingtelefoon kan een beroep doen op het vertrouwensbeginsel. Dit heeft de rechter onlangs aangegeven.

    Door rechters is al een aantal keren aangegeven dat belastingplichtigen niet mogen vertrouwen op door de Belastingtelefoon verstrekte informatie. Deze keer heeft een rechter echter aangegeven dat ze dit wel mogen. In deze zaak had een eigenaar van twee oldtimers naheffingsaanslagen (tool) voor de motorrijtuigenbelasting (MRB) ontvangen. Hij deed voor de rechter een beroep op het vertrouwensbeginsel omdat een medewerker van de Belastingtelefoon hem had aangegeven dat hij voor de overgangsregeling MRB in aanmerking kwam als hij een automatische incasso zou afgeven. Later kwam hij erachter dat hij helemaal niet automatisch kon betalen. De inspecteur gaf aan dat de medewerker deze onjuiste informatie niet kon hebben gegeven. De man had echter wel een formulier voor automatische incasso toegestuurd gekregen.

    De rechter gaf aan dat uit onderzoeken naar de door de Belastingtelefoon verstrekte informatie was gebleken dat vaak onjuiste informatie werd verstrekt, dat kon in dit geval dus ook zo zijn. Verder was niet aan de man toe te rekenen dat hij niet wist dat de informatie fout was, hij had namelijk een beperkte kennis van fiscale zaken. Ook had hij schade geleden doordat hij het normale tarief voor de MRB moest betalen in plaats van het gunstige tarief voor oldtimers. De rechter honoreerde daarom het beroep op het vertrouwensbeginsel en vernietigde de naheffingsaanslagen.
    Rechtbank Noord-Nederland, 18 oktober 2016, ECLI (verkort): 4589

    18 november 2016