•  

  Naam: Austin Healey Owners Club Nederland
  Merk: Austin
  Categorieën: Personenauto's
  Regio:  

   

  De Austin Healey Owners Club Nederland (AHOCN) is opgericht op 6 april 1975 en telt thans een kleine 1100 leden. De vereniging heeft tot doel het in stand houden van automobielen en vaartuigen die door Donald Mitchell Healey zijn ontworpen en zijn merknaam of typeaanduiding dragen.  

  De AHOCN tracht het enthousiasme voor alle typen Healey automobielen te handhaven en te stimuleren. Jaarlijks organiseert de club verschillende ééndaagse evenementen en een weekend evenement. Verder neemt de club deel aan diverse beurzen en tentoonstellingen. Om de informele contacten tussen de leden te stimuleren worden er in de diverse regio's informele contactavonden gehouden. Hier vinden onderlinge uitwisselingen van ervaringen plaats en worden er presentaties georganiseerd. 

  De DHC (Dutch Healey Competitions) is de race- en rallysectie van de AHOCN.

  Ga naar de website