• APK-vrijstelling 50-plus met aandacht voor goed onderhoud

  In 2015 gingen alle deelnemers in het overlegorgaan APK akkoord met het FEHAC-voorstel om de APK-regels voor oldtimers verder te versoepelen. Ook de BOVAG en KNAC, die nu achteraf ineens zeggen zich zorgen te maken over het onderhoud en verkeersveiligheid van de straks per 1 januari vrijgestelde oldtimers.
   
  Het resultaat: invoering per 1 januari 2021
  Het wetsvoorstel voor de APK-vrijstelling bij 50+ is na ruim vijf jaar wachten eindelijk aangenomen. Ook de ingangsdatum van 1-1-2021 is recent door het antwoord op Kamervragen van Remco Dijkstra (VVD) door de minister nog eens bevestigd.
   
  Terugblik tot stand komen APK-vrijstelling
  In 2008 is een EU-richtlijn van kracht geworden waarin de periodieke keuring van motorvoertuigen is geregeld. Daarbij is ook in de mogelijkheid voorzien - erin gekomen dankzij de lobby van de FIVA (de organisatie van alle oldtimerfederaties) - om een aparte regeling voor mobiel erfgoed te treffen.
  De FEHAC heeft daarop met succes het initiatief genomen om de Nederlandse APK-regels in overeenstemming te brengen met de nieuwe EU-richtlijn. Uit de RDW-statistieken blijkt dat klassieke voertuigen veel minder vaak worden afgekeurd dan moderne voertuigen. Bovendien zijn deze voertuigen heel weinig bij ongevallen betrokken. Er is vrijwel nooit sprake van onderhoudsgebreken die van invloed zijn op de verkeersveiligheid. Allemaal argumenten voor de FEHAC om het voorstel te doen om voor oldtimers een aparte regeling met vrijstellingen te treffen. 
   
  Met APK-vrijstelling 50 jaar werd foutje rechtgezet 
  De APK werd in 2008 voor 30+ voertuigen eens in de twee jaar. Er kwam toen ook een vrijstelling voor alle voertuigen van vóór 1960 (toen 48 jaar oud!). De veranderingen van 2008 hebben geen enkel aantoonbaar negatief effect gehad op onderhoud en veiligheid. Eigenlijk bestond in 2008 al de wens om vanaf 50 jaar oud de vrijstelling te verlenen, maar dat stonden EU-regels op dat moment nog niet toe. Voor de FEHAC reden om het APK-dossier nog niet weg te leggen. De aanhouder wint, want in 2015 werd het voorstel van de FEHAC om de APK-vrij-grens bij 50 jaar te leggen door de SO-APK overgenomen. In de SO-APK zitten naast de FEHAC o.a. de RDW, ANWB, RAI, BOVAG, KNAC en de Innovam. Er kwam een unaniem advies zonder mitsen en maren uit het overlegorgaan APK, ook gesteund dus door BOVAG en KNAC: de vrijstelling APK zou in de toekomst moeten gelden voor voertuigen van 50 jaar en ouder.
   
  Onderhoud blijft altijd noodzakelijk
  De FEHAC heeft in haar berichten over de 50+ vrijstelling steeds benadrukt dat goed onderhoud altijd nodig is en blijft. Om dat nog eens te onderstrepen heeft de FEHAC de ‘FIVA Guide For responsible use of historic vehicles on today’s roads’ in een Nederlandse vertaling uitgebracht. Er staan tips in over onderhoud van het mobiele erfgoed, met specifieke aandacht voor veiligheid, onderhoud en verantwoord rijgedrag. Het voorwoord daarvan is geschreven door Peter van der Knaap, Directeur-bestuurder van SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. 
  De bezorgdheid dat onderhoud nu ineens toch een punt is, deelt de FEHAC niet. Het overgrote deel van de oldtimerbezitters vertroetelt zijn of haar voertuig. Men is zich er terdege van bewust dat het rijden met een oldtimer ook veilig rijden betekent, of dat nu met of zonder APK is. Alle motorfietsen en oldtimers van vóór 1960 hebben nu al geen APK en met het onderhoud daarvan is het prima gesteld. Door de aangesloten clubs wordt er actief aan gewerkt met sleuteldagen, cursussen en bijvoorbeeld D-Day, de DAF club Diagnose Dagen.
   
  Wat minder werk voor garages 
  De nieuwe regeling betekent dat de keurmeesters jaarlijks iets minder keuringen zullen verrichten. Het gaat om 21.500 keuringen minder per jaar voor de 25.000 APK-keurmeesters. Dat  betekent gemiddeld per jaar voor iedere keurmeester bijna één keuring minder. . .
   
  Links:
   Lees het artikel in Autoweek
   Fiva Gids