• Amsterdamse museumbussen mogen straks toch de milieuzone in

  Op de ledenvergadering van de FEHAC op 28 november werd duidelijk dat onze inspanningen om uitzonderingen te krijgen voor de toegang van oude bussen in de Amsterdamse milieuzone succes hebben gehad. De gemeenteraad van Amsterdam heeft nl. op 9 november een motie aangenomen die het alsnog mogelijk moet maken om voor museumbussen met een hoofdstedelijk openbaar vervoerverleden een ontheffing of vrijstelling te verlenen van het inrijverbod van de 'Milieuzone voor Autobussen en Touringcars'. Daarmee heeft de Vereniging ESO, samen met de FEHAC, een mooi resultaat geboekt in de strijd tegen de buitensluiting van dit lokale mobiele erfgoed.   

  Mobiel erfgoed als nieuwe invalshoek  

  Aanvankelijk wilde niemand bij B&W of de gemeenteraad de discussie over de milieuzone opnieuw voeren. Om die reden werd een andere ingang bij de politiek gezocht: in de cultuur-hoek waartoe erfgoed, dus ook het mobiele, nu toe wordt gerekend. Ook daar gingen de ogen pas echt open toen het over lokaal mobiel erfgoed ging: de typisch Amsterdamse stads- en streekbus van weleer zou voorgoed uit het straatbeeld verdwijnen en een deel van de geschiedenis van het GVB, nota bene een van oorsprong gemeentelijke dienst, zou worden uitgewist.   

  Museumbussen eerst over het hoofd gezien  
  Nadat uit archiefonderzoek in gemeentelijke stukken ook nog eens was gebleken dat de 'Milieuzone voor Autobussen en Touringcars' oorspronkelijk vooral bedoeld was om oude buitenlandse touringcars uit de stad te weren, was het duidelijk dat de Amsterdamse museumbussen simpelweg over het hoofd waren gezien bij de formulering van het verbod. Dat gegeven hielp het gesprek uiteindelijk goed op gang. Daarbij was het raadslid mevrouw Nelly Duijndam (SP), die zelf veel ervaring heeft met varend mobiel erfgoed, van groot belang als gesprekspartner en bemiddelaar. Zij was ook degene die de motie in de gemeenteraad heeft ingediend en met goed succes heeft verdedigd.   

  Uitzonderingsregeling ontwerpen  
  Het aannemen van deze motie betekent dat de verantwoordelijk wethouder zijn beleidsambtenaren nu de opdracht gaat geven om de motie van de gemeenteraad uit te werken en om te zetten naar maatregelen die kunnen worden ingevoerd en die in de praktijk goed zullen werken. De FEHAC staat samen met de vereniging ESO klaar om de ambtenaren van advies te dienen. We zijn dus nog lang niet klaar, maar de eerste belangrijke stap is wel gezet op weg naar een, voor de vroegere Amsterdamse stads- en streekbussen, toegankelijke stad.  

  1 december 2017