• Wapenfeiten FEHAC

  De FEHAC behartigt de belangen van alle bezitters van historische voertuigen. Dus niet alleen de belangen van de achterban van onze leden, de historische voertuigclubs; wij komen op voor de belangen van iedere bezitter van een historisch voertuig. Die brede doelstelling is ook een belangrijke reden geweest om de FEHAC als ANBI-instelling te erkennen.

  1. Voertuigeisen niet met terugwerkende kracht. Dat betekent dat een (import) klassieker niet aan de actuele voertuigeisen hoeft te voldoen. Geen inbouw achteraf van airbags, autogordels etc.
  2. Blauwe klassieker kentekenplaten. Import voertuigen met een Datum Eerste Toelating (DET) waar ook ter wereld vóór 1978 mogen blauwe kentekenplaten voeren en de RDW verstrekt die inmiddels standaard voor de doelgroep. De RDW heeft daarvoor op verzoek van de FEHAC aparte series vrijgegeven: nu DZ vooraan voor auto’s, BE voor bedrijfsvoertuigen, ZF voor motorfietsen en YD in het midden voor de jaren 1973 - 1977.
  3. Vrijstelling Motorrijtuigenbelasting. Vanaf 1995 gold vijstelling bij 25 jaar en ouder. In 2014 was het de bedoeling van de regering die vrijstelling MRB oldtimers geheel af te schaffen. Dat kon voorkomen worden: het is nu vrijstelling vanaf 40 jaar met een overgangsregeling met winterstop. Over die overgangsregeling zijn we niet tevreden: dat moet een vaste overgangsregeling worden voor alle voertuigen van 30-40 jaar ongeacht de soort brandstof.
  4. Sloop in eigen beheer. Voor bijv. donoronderdelen is het toegestaan om auto’s ouder dan 15 jaar in eigen beheer te slopen. Deze regeling is vanwege te veel misbruik afgeschaft, maar de FEHAC werkt met het ministerie van I&M en de RDW aan een nieuwe regeling, waarbij behoud erfgoed en duurzaamheid de uitgangspunten zijn.
  5. Vereisten oldtimerverzekering. Oldtimerverzekeringen waren in het verleden niet echt toegesneden op oldtimers. De FEHAC heeft 10 eisen geformuleerd waaraan een goede oldtimerverzekering moet voldoen en dat wordt door de belangrijkste oldtimerspecialisten gevolgd.
  6. Taxatie rapporten. Voor de kwaliteit en inhoud van de rapporten van oldtimertaxateurs heeft de FEHAC eisen geformuleerd. Taxateurs die hieraan voldoen staan op een lijst op de FEHAC-site en veel verzekeraars hanteren die lijst voor hun keuze met welke taxateurs zij in zee gaan. Het contact met taxateurs wordt onderhouden met een tweejaarlijkse Taxatievakdag.
  7. Evenementenregeling. Oldtimerbezitters die hun voertuigverlichtingen hebben geschorst mogen in de schorsingsperiode toch een paar keer naar een evenement. APK en MRB betalen hoeft dan niet in orde te zijn, wel de WA-verzekering. Van die regeling wordt door organisatoren van evenementen veel gebruik gemaakt.
  8. Erfgoedwet 2016. In de nieuwe Erfgoedwet is expliciet het mobiel erfgoed op de weg erkend. Dat betekent naast erkenning ook bescherming. Wij werken daarbij samen met zusterorganisaties voor mobiel erfgoed op het water, rail en in de lucht. Het toonbeelden-project is hiervan een resultaat.
  9. Milieuzones. De strijd tegen de lappendeken aan verschillende milieuzones in de grote steden is taai. Kleine successen waren er al wel: 40 plus bromfietsen mogen in het weekend Amsterdam toch in, in Utrecht kan voor een 40 plus diesel personenauto een vrijstelling aangevraagd worden en in Rotterdam werd in eerste aanleg een rechtszaak gewonnen waardoor 25-40 jarige benzineauto’s toch de milieuzone weer in mogen.

  Naast deze 10 hoofdzaken zijn er ook talrijke kleine onderwerpen waar de FEHAC succes heeft geboekt:

  • terug krijgen oorspronkelijk kenteken uit slapend bestand of bij opnieuw import
  • er hoeft niet achteraf een blauw verklikkerlichtje ingebouwd worden voor grootlicht
  • olielekkage wordt geen afkeurpunt bij de APK
  • bij schorsing is er een laag tarief voor 15-plus en de zesde en latere schorsing(en) zijn gratis
  • minimale profieldiepte banden geldt niet voor oude voertuigen met massieve banden
  • bemiddeling/hulp bij verkrijgen kenteken bij de RDW als niet alle papieren in orde zijn
  • afgeven van bouwjaarverklaringen als de herkomst/ouderdom van een voertuig onduidelijk is
  • afgifte van FIVA Identity Cards
  • een aparte kentekencategorie voor motorfietsen met afneembaar zijspan
  • na 30 jaar is de BPM afgebouwd en staat op € 0
  • invoerrechten vervallen voor 30 voertuigen
  • erkenning van de FIVA/FEHAC definitie van een oldtimer in EU-regelgeving

  Kennisbank regelgeving en veelzijdige contacten

  De FEHAC is de kennisbank voor regelgeving rond alle soorten klassieke voertuigen in Nederland.

  De FEHAC onderhoudt goede contacten met alle organisaties en personen waarmee samengewerkt kan worden om haar doelstelling te bereiken, zoals de ministeries, Belastingdienst, Tweede Kamerleden, RDW, Mobiliteitsalliantie, KNAC, BOVAG, FOCWA, standsorganisaties taxateurs, verzekeraars enz. Dit alles om historische voertuigen haar plaats in het verkeer te laten houden, tegen een tarief dat rekening houdt met geringe gebruik van de weg dat ze maken.

  22 augustus 2017