• Daarom blijft een federatie van alle historische voertuigclubs hard nodig

  De FEHAC staat voor het duurzaam bezit, verstandig gebruik en blijvend behoud van mobiel erfgoed in het straatbeeld. Al sinds 1976 behartigt de FEHAC de belangen van de liefhebbers van klassieke voertuigen. Onze vereniging is gestaag gegroeid naar nu ruim 235 leden (clubs en stichtingen) met een totale achterban van meer dan 60.000 clubleden.  

  Overheidsmaatregelen zonder resultaat
  De overheid heeft ons onder Rutte II met belastingmaatregelen geconfronteerd die ons sterk hebben getroffen, maar die uiteindelijk niets opleveren. Het willekeurig verbieden van klassiekers in milieuzones doet ons zeer en levert geen enkele aantoonbare milieuwinst op. Het wordt alleen maar erger als de gemeenten na 1-1-2018 met de nieuwe Omgevingswet zelf hun normen mogen bepalen voor luchtkwaliteit.  
  Was vroeger roest de grootste bedreiging van onze geliefde voertuigen, nu is dat de overheid.

  Wat brengt de toekomst
  Kunt u straks nog rijden met uw oldtimer? Is er nog plaats voor mobiel erfgoed in de zelfsturende-auto-omgeving? Fossiel aangedreven voertuigen zijn straks uit de gratie en wat blijft er zo over aan oldtimers over pakweg 25 jaar? Blijft er wel geschikte brandstof voor onze oldtimers beschikbaar? Blijven onze voertuigen ook interessant voor jongeren? Als de overheid niet door de FEHAC telkens weer op andere gedachten gebracht was, dan zou schorsen afgeschaft zijn, kon je niet meer kiezen of je dan weer met- dan weer zonder zijspan wilt rijden, zou een gehomologeerde uitlaat een permanente eis zijn en was olielekkage een APK-afkeurpunt, net zoals de afwezigheid van een blauw grootlichtverklikkerlampje. Zo zijn er tal van voorbeelden waar de overheid alle voertuigen over één kam scheert en klassieke voertuigen niet ontziet. Uw club alleen kan niet op al deze ontwikkelingen reageren: dat moeten we samen als historische voertuigclubs doen voor onze achterban van de individuele oldtimerbezitters.  

  Gesprekspartner overheid en kennisbank regelgeving
  De FEHAC wordt erkend door de overheid als dé gesprekspartner op gebied van alle klassieke voertuigen.
  Op initiatief van de FEHAC is mobiel erfgoed opgenomen in de nieuwe Erfgoedwet 2016, waardoor onze klassieke voertuigen een beschermde status hebben verkregen. De FEHAC is en blijft actief deze bescherming zeker te stellen. De FEHAC is ook deelnemer in de nieuwe Mobiliteitsalliantie die opgericht is om de mobiliteit in ons land te blijven waarborgen. Daarin wordt al erkend dat wij een speciale status hebben: wij zijn er niet voor de dagelijkse mobiliteit, wij staan niet met onze oldtimers in de file.
  De FEHAC is de kennisbank over regelgeving van alle historische voertuigen: auto’s, motoren, scooters, bromfietsen, vrachtwagens en bussen. Maar ook voor caravans, landbouwtrekkers en stoomwalsen.

  Steun ons, doe ook mee en word ook lid
  De FEHAC is een vrijwilligersorganisatie die ook uw steun hard nodig heeft, niet alleen financieel maar ook op gebied van kennis en (bestuurlijke) ondersteuning. Al onze bestuursleden en vele vrijwilligers zijn afkomstig uit de clubs en hebben zelf oldtimers, praktijkmensen dus. De contributie is € 2,50 per lid van uw club per jaar. Op onze website kunt u al onze activiteiten vinden; bij ANBI vindt u wat wij bereikt hebben, onze strategie, ons laatste jaarverslag, onze statuten en de aanmeldingsprocedure om lid te kunnen worden. U bent zeer welkom!

  Wij zijn natuurlijk graag bereid een nadere toelichting te geven in een bestuurs- of ledenvergadering.

  De belangen van uw leden worden beter beschermd als ook u met ons mee doet.

  Met klassieke groet,     

  Bestuur Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs  FEHAC