• Standpunten D66

  1. MZ’s voor vrachtauto’s is landelijk geregeld. Vindt u dat een landelijke regeling ook moet gelden voor personenauto’s en bromfietsen?

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  D66 wil naar een simpele, landelijke en overzichtelijke aanduiding van milieuzones zoals in Duitsland. Duitsland kent al jarenlang een overzichtelijker milieuzonebeleid met stickers, waarbij voertuigen in categorieën geplaats worden op basis van uitstootgegevens. De milieuzone is dan simpelweg te herkennen aan een verkeersbord met daaronder de soort milieusticker die je nodig hebt om die zone in te mogen rijden. Heeft je voertuig de getoonde sticker, dan mag je dat gebied dus inrijden. Ook voertuigen met een buitenlandse registratie moeten een milieusticker hebben om dat gebied in te mogen. Op deze manier weten ook buitenlandse bestuurders waar zij aan toe zijn en kunnen gemeenten ook daarop handhaven. Buitenlandse kentekens staan immers niet in de Nederlandse databank waardoor gemeenten dit stukje handhaving op dit moment nagenoeg onmogelijk wordt gemaakt.

  2. Vindt u dat de inmiddels voor personenauto’s en bromfietsen ingestelde MZ’s  effectief zijn?

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  D66 vindt dat gemeenten samen met hun inwoners ervoor moeten kunnen kiezen of en welke maatregelen zij nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Het kan zijn dat de problemen met de luchtkwaliteit zo ernstig zijn, dat een gemeente zich genoodzaakt ziet een milieuzone in te stellen. Voornamelijk in de grote steden is het verkeer namelijk één van de grootste oorzaken van vieze lucht. Ervaringen wijzen uit dat milieuzones met name effectief zijn voor de aanpak van zulke zeer lokale problemen. Daarom is de milieuzone onderdeel van de gereedschapskist van gemeenten. Daarbij moet worden aangetekend dat het positieve effect op schone lucht van lokale luchtkwaliteitsmaatregelen zoals een milieuzone teniet kan worden gedaan door een hogere achtergrondconcentratie in een bepaalde periode. Als die lokale maatregel echter niet was genomen, was de luchtkwaliteit nóg slechter geweest. Gemeenten moeten daarom in staat gesteld worden om te zorgen voor schone lucht voor hun inwoners. D66 vindt dat het instellen van een milieuzone een gemeentelijke bevoegdheid is en blijft.

  3. EU-norm 2014/45 artikel 3 (definities) definieert:

  „Voertuig van historisch belang”: elk voertuig dat door de lidstaat van inschrijving of een aangewezen vergunningsinstantie daarvan als historisch wordt beschouwd en aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het is ten minste dertig jaar geleden vervaardigd of voor het eerst ingeschreven;
  • het specifieke voertuigtype, zoals omschreven in het relevante Unie- of nationale recht, wordt niet langer geproduceerd;
  • het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan;

  Deze definitie moet toegepast worden voor Mobiel Erfgoed.

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  4. Vindt u dat het gebruik van minder milieubelastende brandstoffen in klassieke voertuigen moeten worden gestimuleerd?

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  D66 vindt het ieders verantwoordelijkheid om zijn steentje bij te dragen aan het verminderen van luchtvervuiling en CO2-uitstoot. Waar mogelijk is het een goede zaak als er in klassieke voertuigen minder milieubelastende brandstoffen worden gebruikt. D66 staat ervoor open om te kijken hoe dit gestimuleerd kan worden.

  5. Mobiel erfgoed zijn geen gebruiksvoorwerpen daarom is het verschillend belasten van benzine, LPG en diesel voertuigen onlogisch.

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  D66 wil dat luchtvervuiling en CO2-uitstoot wordt belast daarom wordt brandstof belast onafhankelijk van waar die brandstof voor wordt gebruikt. Bovendien zou het erg ingewikkeld worden als er verschillende tarieven gelden voor benzine voor mobiel erfgoed en voor moderne voertuigen.

  6. Met het in werking treden van de nieuwe erfgoedwet op 01 juli 2016 verdient het Mobiel Erfgoed een zorgvuldiger bescherming

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  7. Eigenaren en behoudsorganisaties van Mobiel Erfgoed moeten worden gestimuleerd om dat erfgoed te tonen.

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  8. Er moet een uitzondeling komen voor Mobiel Erfgoed in MZ’s

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  Op dit moment is er geen landelijke regeling voor milieuzones voor personenauto’s. De bevoegdheid om een milieuzone in te stellen en daar invulling aan te geven ligt bij de gemeente zelf. Op dit moment ziet D66 dus geen taak voor en/of bevoegdheid van de Rijksoverheid om uitzonderingsposities vast te leggen.

 • Standpunten Partij voor de Dieren

  Helaas zijn wij, i.v.m. de grootte van onze fractie en de komende verkiezingen niet in de gelegenheid uw vragen te beantwoorden.

 • Standpunten VVD

  1. MZ’s voor vrachtauto’s is landelijk geregeld. Vindt u dat een landelijke regeling ook moet gelden voor personenauto’s en bromfietsen?

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  2. Vindt u dat de inmiddels voor personenauto’s en bromfietsen ingestelde MZ’s  effectief zijn?

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  3. EU-norm 2014/45 artikel 3 (definities) definieert:

  „Voertuig van historisch belang”: elk voertuig dat door de lidstaat van inschrijving of een aangewezen vergunningsinstantie daarvan als historisch wordt beschouwd en aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • het is ten minste dertig jaar geleden vervaardigd of voor het eerst ingeschreven;
  • het specifieke voertuigtype, zoals omschreven in het relevante Unie- of nationale recht, wordt niet langer geproduceerd;
  • het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan;

  Deze definitie moet toegepast worden voor Mobiel Erfgoed.

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  4. Vindt u dat het gebruik van minder milieubelastende brandstoffen in klassieke voertuigen moeten worden gestimuleerd?

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  5. Mobiel erfgoed zijn geen gebruiksvoorwerpen daarom is het verschillend belasten van benzine, LPG en diesel voertuigen onlogisch.

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  6. Met het in werking treden van de nieuwe erfgoedwet op 01 juli 2016 verdient het Mobiel Erfgoed een zorgvuldiger bescherming

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  7. Eigenaren en behoudsorganisaties van Mobiel Erfgoed moeten worden gestimuleerd om dat erfgoed te tonen.

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

  8. Er moet een uitzondeling komen voor Mobiel Erfgoed in MZ’s

  a) Eens

  b) Neutraal

  c) Oneens

 • Standpunten SP

  1. MZ's voor vrachtauto's is landelijk geregeld. Vindt u dat een landelijke regeling ook moet gelden voor personenauto's en bromfietsen?  

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens  

  2. Vindt u dat de inmiddels voor personenauto's en bromfietsen ingestelde MZ's  effectief zijn?  

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens  

  3. EU-norm 2014/45 artikel 3 (definities) definieert:

  Voertuig van historisch belang": elk voertuig dat door de lidstaat van inschrijving of een aangewezen vergunningsinstantie daarvan als historisch wordt beschouwd en aan de volgende voorwaarden voldoet:  

  • het is ten minste dertig jaar geleden vervaardigd of voor het eerst ingeschreven;
  • het specifieke voertuigtype, zoals omschreven in het relevante Unie- of nationale recht, wordt niet langer geproduceerd;
  • het is historisch bewaard gebleven en in de oorspronkelijke staat behouden en de technische kenmerken van de hoofdonderdelen hebben geen veranderingen ondergaan; 

  Deze definitie moet toegepast worden voor Mobiel Erfgoed.

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens  

  4. Vindt u dat het gebruik van minder milieubelastende brandstoffen in klassieke voertuigen moeten worden gestimuleerd?

   a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens  

  5. Mobiel erfgoed zijn geen gebruiksvoorwerpen daarom is het verschillend belasten van benzine, LPG en diesel voertuigen onlogisch.  

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens  

  6. Met het in werking treden van de nieuwe erfgoedwet op 01 juli 2016 verdient het Mobiel Erfgoed een zorgvuldiger bescherming 

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens 

  7. Eigenaren en behoudsorganisaties van Mobiel Erfgoed moeten worden gestimuleerd om dat erfgoed te tonen.  

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens  

  8. Er moet een uitzondeling komen voor Mobiel Erfgoed in MZ's   

  a) Eens 

  b) Neutraal 

  c) Oneens   

   

  1 maart 2017