• Stichting Rotterdamse Klassiekers onderschrijft conclusies gemeente Rotterdam niet dat Milieuzone bijdraagt aan schonere lucht en voert binnenkort weer actie

  Stichting Rotterdamse Klassiekers heeft vol verbazing het persbericht van de gemeente Rotterdam gelezen dat de milieuzone nu al heeft geleid tot 20% minder roetuitstoot.

  De stichting Rotterdamse Klassiekers betwist de conclusies van de gemeente Rotterdam dat de milieuzone tot schonere lucht heeft geleid. De gemeente Rotterdam baseert de cijfers op een wagenparkscan. Uit deze wagenparkscan blijkt louter en alleen dat er minder oude auto’s de milieuzone inrijden. Echter de gemeente Rotterdam maakt volgens de stichting een grote denkfout dat minder oude auto’s automatisch leiden tot schonere lucht. Dit is namelijk niet het geval.

  De stichting Rotterdamse Klassiekers heeft onlangs de gemeente Rotterdam gevraagd om echte meetresultaten van eventuele luchtverbetering door de milieuzone te overleggen (zie bijgaande brief). De stichting is van mening dat alleen daadwerkelijke meetresultaten antwoord kunnen geven op de vraag of de milieuzone nu wel of niet bijdraagt aan schonere lucht in Rotterdam. Een wagenparkscan (autotelling) kan nooit het bewijs leveren of de luchtkwaliteit verbeterd is of niet. Tot op heden heeft de gemeente Rotterdam altijd geweigerd om echte werkelijke meetresultaten te overleggen.

  Onlangs heeft Arjan Eijk van TNO in een persoonlijk gesprek met de stichting en de gemeente Rotterdam aangegeven dat de berekening die gemaakt is door de stichting met betrekking tot de reductie van NO2 en PM10 mogelijk zouden kloppen. Uit deze cijfers kan geconcludeerd worden dat de te verwachte luchtverbetering door de ingestelde milieuzone nihil te noemen is. (zie bijlage op http://milieuzonerotterdam.nl/informatie/de-flop-vanrotterdam.htm ) De website www.luchtmeetnet.nl toont zelfs aan dat de luchtkwaliteit (NO2 en PM10) in 2016 aanzienlijk slechter is dan in 2015. De milieuzone in Rotterdam draagt dus niet bij aan gezondere lucht in Rotterdam. Deze cijfers zijn onderschreven door de Algemene Bezwaarschriften Commissie (ABC) van de gemeente Rotterdam die deze zaak heeft behandeld. De uitspraken van de ABC heeft het college van B&W naast zich neergelegd. Stichting Rotterdamse Klassiekers is in het gelijk gesteld door de commissie.

  De stichting Rotterdamse Klassiekers is voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in Rotterdam maar de stichting is tegen symbolische maatregelen die niet bijdragen aan verbetering van de luchtkwaliteit. Aangezien de gemeente Rotterdam niet antwoordt op vragen van burgers maar wel via wethouder Langenberg onwaarheden in de pers verspreid zullen wij wederom acties gaan voeren. De eerste geplande actie is 12 maart 2017. De stichting beraadt zich op meer acties aangekondigd en onaangekondigd. V

  oor vragen over dit bericht of over de standpunten van de Stichting Rotterdamse Klassiekers kunt u terecht bij Niels van Ham (06 22 24 69 94) of Sander Jongerius (06 48 71 61 27).