• Statutenwijziging en BTW voor clubs

 • Een aantal clubs is bezig met de statuten om ze aan te passen aan de verplichte WBTR. Als u toch met de statuten bezig bent, neem dan bij het doel op “Behoud van Mobiel Erfgoed.”

  Uit gesprekken met de Belastingdienst naar aanleiding van BTW voor clubs blijkt dat een aantal clubs als “gezelligheidsverenigingen” worden gezien. Zo’n club valt, als deze voldoende groot is, onder de BTW-plicht. Dit betekent dan ook BTW heffen over de contributie inkomsten.

  Door Behoud van Mobiel Erfgoed op te nemen in het doel geeft u aan serieus bezig te zijn met mobiel erfgoed. Hierdoor kan het eenvoudiger worden om in de toekomst een vrijstelling voor de BTW te krijgen. Op dit moment bestaat deze vrijstelling nog niet. Het is niet verplicht om een vrijstelling omzetbelasting te verkrijgen. Sommige verenigingen hebben juist baat bij de aftrekbaarheid die de wet omzetbelasting kent.

  Het beheer van een onderdelenvoorziening wordt snel gezien als een onderneming. Hierbij wordt het lastig om aan de BTW-heffing te ontkomen. De onderdelenvoorziening kan het beste in een aparte stichting ondergebracht worden.

  Daarbij is het ook gemakkelijker tegenover de buitenwereld, politici en anderen niet langer te moeten spreken over stinkende voertuigen maar over mobiel erfgoed dat bewaard moet blijven.

  Het is derhalve een strategisch belang om uw vereniging om te zetten in een culturele vereniging die het erfgoed behoudt en bewaart.

  Een voorbeeld:
  Doelstelling van de vereniging is het in stand houden en tonen van mobiel erfgoed. 
  Daarvoor organiseert de vereniging bijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ontwikkelen van vaardigheden met betrekking tot onderhoud en restauratie en ritten om het mobiele erfgoed aan een breder publiek te laten zien.