• Rosalie van de Nieuwenhof wint de Geerlig Riemerprijs

  • Op woensdag 18 mei ontving Rosalie van de Nieuwenhof de 40e Geerlig Riemerprijs uit handen van de voorzitter van Stichting IVA-Jubileumfonds Olaf de Bruijn en Eric Berkhof, algemeen directeur Van Mossel Groep. Namens de FEHAC feliciteerde secretaris Jannes Buiter Rosalie en overhandigde haar een passend geschenk voor het behalen van deze bijzondere onderscheiding.

    De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag dat besteed kan worden aan een studiereis, stage of aanvullende opleiding. De uitreiking vond plaats in de Spykerzaal van IVA Business School. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend aan een IVA-student die, naar het oordeel van zijn of haar medestudenten én docenten, beschikt over een opvallend goede combinatie van intellectuele gaven en sociale vaardigheden.

    De prijs werd in 1980 – bij het 50-jarig jubileum van de IVA – geïntroduceerd als eerbetoon aan de oprichter van het Instituut, de heer Geerlig Riemer.

    Het bestuur van de Stichting IVA-Jubileumfonds heeft met bijzonder veel genoegen het advies van studenten en docenten overgenomen. Als redenen om juist Rosalie te kiezen worden genoemd: sociaal, initiatiefrijk, positief, ondernemend, staat klaar voor anderen, neemt vaak het voortouw bij de organisatie van activiteiten. Als bestuurslid van studievereniging LIVA heeft de kandidaat een belangrijke bijdrage geleverd aan het verenigingsleven op de IVA. De waardering hiervoor onder de studenten en docenten is groot.

    Bunnik 20-05-2022