• Bunnik 20-11-2020.

  Aankondiging - reserveer in uw agenda!
  Platform Mobiel Erfgoed 9 december 2020 – Thema: internationalisering.

  Wat: Platform Mobiel Erfgoed over internationalisering.
  Waar: online. Over de wijze van aanmelding volgt nog nadere informatie.
  Wanneer: woensdag 9 december 2020, aanvang 15.00 uur

  Behoud mobiel erfgoed vraagt om internationale samenwerking

  Het Platform Mobiel Erfgoed houdt op 9 december 2020 een themabijeenkomst waarbij aandacht besteed wordt aan het belang van internationale contacten.

  Er zullen sprekers van internationale belangenorganisaties zijn. Ingegaan zal worden op wat zij bereikt hebben, thema’s die urgent zijn, over na te streven doelen en de uitdagingen waar zij voor staan. Ook zal er worden stilgestaan bij internationale politieke contacten en de vraag: “Hoe krijgen en houden we het belang van het mobiele erfgoed op de politieke agenda’s in Europa en in eigen land bij het Rijk, provincies en gemeenten?”

  Het behartigen van de belangen van het mobiel erfgoed bestaat voor een groot deel uit het hebben en leggen van politieke en ambtelijke contacten. Niet alleen in Den Haag, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau.

  Veel van onze wet- en regelgeving wordt tegenwoordig gemaakt of voorbereid in Brussel en daarom is het ook belangrijk om contacten te hebben met de leden van het Europees Parlement en andere Europese instanties. Soms doen erfgoedorganisaties dat zelf of via de landelijke koepels. Vaak is internationale samenwerking op dat gebied veel effectiever.

  Deze Platformbijeenkomst is niet alleen bedoeld om kennis te verzamelen en uit te wisselen, maar zeker ook om inspiratie op te doen en contacten te leggen voor effectieve lobby’s voor het mobiel erfgoed in binnen- en buitenland. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor het stellen van vragen en voor discussie.

  De bijeenkomst zal als gevolg van de coronaproblematiek niet plaatsvinden op het vertrouwde adres in Amersfoort, maar zal geheel online plaatsvinden.

  Save the date, en meld je aan voor de bijeenkomst.

  De platformbijeenkomsten Mobiel Erfgoed zijn een initiatief van de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Tweemaal per jaar worden actuele thema’s geagendeerd en besproken. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor alle betrokkenen bij het mobiel erfgoed, van eigenaar tot ambtenaar, van liefhebber tot professional. Op eerdere bijeenkomsten stonden citymarketing, historische infrastructuur, brandstoffen en fondsen en filantropen centraal.