• Oprichting en doelstelling

  De Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs, kortweg FEHAC is in 1976 opgericht door een tiental clubs voor klassieke personenauto’s als belangenvereniging voor ‘Klassiek rijdend Nederland’. De steeds strenger wordende overheidsmaatregelen met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer in het algemeen hebben soms juist voor de historische voertuighobby verstrekkende gevolgen.

  Voorbeelden van dergelijke overheidsmaatregelen zijn Houderschapsbelasting, kentekeneisen, technische eisen bij de APK van voertuigen, invoerrechten en milieueisen. Zowel gezien vanuit de overheid als vanuit het clubcircuit zou het niet prettig zijn als elke club afzonderlijk haar belangen t.a.v. dit soort regels bij de overheid naar voren zou brengen. De statutaire doelstellingen van de FEHAC, die overigens bijna volledig op vrijwilligers basis functioneert, is dan ook “de behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars en houders van voertuigen, die uit historisch standpunt in stand worden gehouden en al wat daarmee in de meest ruimte zin verband houdt” (statuten FEHAC).

  De FEHAC fuseerde in 1990 met de Vereniging van Clubs voor Klassieke Motorfietsen en Scooters (VCKM). De FEHAC is vooral de laatste tien jaar fors gegroeid en kan al geruime tijd de representant van historisch rijdend Nederland genoemd worden: er zijn momenteel 200 van de circa 300 auto- en motorfietsclubs lid van de FEHAC en die 200 clubs hebben samen 70.000 leden.

  De aantallen groeien nog steeds. De clubs zijn onder te verdelen in algemene, regionale, merk-, type- en soortgebonden verenigingen en variëren sterk in grootte: de grootste club heeft 4.000 leden en de kleinste enkele tientallen.

  Gesprekspartner overheid

  Om haar doelstelling te bereiken stelt de FEHAC zich in de eerste plaats namens haar leden op als gesprekspartner van de overheid. Dit omvat niet alleen de centrale overheid, ministeries, soms provincies en gemeenten, maar ook instanties als de RVI, de RDW, Centrum voor Voertuigtechniek & Informatie en het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting. In het overleg ligt het accent op wet en regelgeving die de belangen van voertuigeigenaren kan raken. Een voorbeeld: als de overheid zou besluiten dat alle auto’s vanaf datum X moeten voldoen aan zeer strenge uitlaatemissie-eisen, dan zullen bepaalde (m.n. historische) auto’s daar nooit aan kunnen voldoen. Het rijden met die auto’s wordt dan in feite onmogelijk

  gemaakt. In zo’n geval zal de FEHAC zich sterk maken om uitzonderingen op zo’n regeling voor bepaalde categorieën voertuigen te bepleiten.

  Een ander voorbeeld is geweest de bemoeilijking van het behoud van historische voertuigen door de invoering per 01/04/1995 van de Houderschapsbelasting. Gelukkig is er een schorsingsregeling gekomen die de eigenaar van voertuigen weliswaar jaarlijks wat geld kost maar de voertuighobby niet onmogelijk maakt. Gaandeweg is de FEHAC als volwaardig gesprekspartner geaccepteerd. Het is zelfs zo dat in veel gevallen vooraf de mening van de FEHAC gevraagd wordt over maatregelen die in voorbereiding zijn. Gelukkig is het besef ontstaan dat clubs en particulier zeer bewust een groot deel van het ‘rijdend cultureel erfgoed’ in stand houden.

  Bestuursstructuur FEHAC

  De FEHAC behartigt de belangen van alle soorten historische voertuigen: personenauto’s, motorfietsen, scooters, rijwielen met hulpmotor, vrachtwagens, bussen, (ex-) militaire voertuigen, landbouwvoertuigen, caravans en aanhangwagens. Deze voertuigsoorten hebben binnen de structuur van de FEHAC veelal elk een aparte commissie waarin specifieke voor deze groep van belang zijnde onderwerpen worden behandeld. De commissievoorzitters zijn tevens bestuurslid. Naast de voertuigcommissies kent de FEHAC nog een onontbeerlijke Juridische Commissie en is er de Commissie Historische Ritten en Rally’s die o.a. verantwoordelijk is voor de uitgifte van de Identity Cards (IC’s) voor historische auto’s om mee te kunnen doen aan historische rally’s, welke onder de FIVA-vlag verreden worden.

  Internationaal

  Wat de FEHAC is voor de Nederlandse Clubs, is de FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) voor de federaties in de diverse landen. Veel internationaal geldende regelgeving wordt in Brussel door de Europese Unie uitgevaardigd. De FIVA, waar de FEHAC ook bij is aangesloten, houdt daar de belangen van alle Europese ‘classic’-liefhebbers in het oog.