• Wet Trekkerkenteken aangenomen door Tweede Kamer

  Vandaag heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen om over te gaan tot de invoering van een trekkerkenteken. Dit kenteken wordt verplicht voor alle tractoren (waarvoor het T-rijbewijs nodig is) zodra ze op de openbare weg komen.

  Het voeren van kentekenplaten wordt verplicht voor tractoren (en aanhangwagens) die harder dan 25 km per uur rijden. Vanaf 2025 moet ieder voertuig een kentekenplaat voeren. De MMBS (Motorvoertuig Met Beperkte Snelheid) houdt op te bestaan.

  Invoering 
  Voordat de wet ingevoerd wordt, moet de Eerste Kamer dit nog bevestigen. Maar dit lijkt slechts een formaliteit. RDW is bezig om het systeem van registratie voor te bereiden. We verwachten dat over een half jaar de wet in gaat en de registratie start.

  Registratie bestaand wagenpark 
  Alle nieuwe tractoren krijgen meteen een kenteken. Voor het bestaande wagenpark komt een conversieperiode. Tijdens deze periode kan op een administratieve manier (dus zonder keuring of schouw) het voertuig geregistreerd worden. De kosten zijn ongeveer 30 euro per voertuig (incl één kentekenplaat). FEHAC gaat samen met RDW een FEHAC Academy organiseren waarin de conversiemethode wordt toegelicht. Houd de nieuwsbrieven in de gaten.

  APK-vrijstelling 50 voertuigen 
  In het huidige wetsvoorstel is de APK-vrijstelling voor voertuigen ouder dan 50 jaar niet opgenomen. De mogelijkheid van APK-vrijstellingen staat wel in de wet. De vrijstelling voor 50  voertuigen moet in onderliggende wetgeving worden geregeld. Op dit moment is niet duidelijk wanneer dit is geregeld. Dus tot die tijd moeten voertuigen van 1960 en later gewoon gekeurd worden.

  P.S. Alleen tractoren die harder kunnen dan 40 km per uur moeten APK gekeurd worden. De rest is gewoon vrijgesteld. De maximum snelheid voor tractoren wordt 40 km per uur.