• Nieuwe voorzitter stichting Mobiele Collectie Nederland

  • De stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN) is sinds het jaar 2000 – toen MCN op instigatie van het Ministerie van OC&W is opgericht - dé organisatie van al het mobiel erfgoed in Nederland. In de stichting zijn de sectoren ‘weg’, ‘water’, ‘rail’ en ‘lucht’ vertegenwoordigd, via hun koepelorganisaties.

    Zo vertegenwoordigt de FEHAC het erfgoed van de weg in de stichting Mobiele Collectie Nederland. MCN spant zich ervoor in dat het draagvlak voor dit mobiele erfgoed toeneemt, door het belang ervan te benadrukken, door de zichtbaarheid te vergroten, door de belangen te behartigen van de organisaties en particulieren die zich met de instandhouding en het in beweging houden van mobiel erfgoed bezighouden en door de cultuurhistorische waarde ervan inzichtelijk te maken.

    Op 12 mei is Edith den Hartigh benoemd tot voorzitter van MCN. Zij volgt Jeroen Bol op, die in januari afscheid heeft genomen van MCN. Edith is zeker geen onbekende in erfgoedland. Zij was onder andere vele jaren directeur van de Stichting Open Monumentendag, een organisatie waar MCN regelmatig mee samenwerkte om ervoor te zorgen dat ook het mobiel erfgoed gezien werd (en wordt) tijdens de Open Monumentendagen.

    Wij wensen Edith veel succes in haar nieuwe (vrijwilligers-)functie.