• Minister Harbers wil gezamenlijke actieagenda voor het mobiele erfgoed

  Minister Harbers begrijpt dat mobiel erfgoed in beweging en zichtbaar moet blijven. Als minister én hobbyist pakt hij de handschoen graag op om dit mogelijk te blijven maken. De minister pleit daarbij voor een gezamenlijke actieagenda. Hij realiseert zich dat heel veel vrijwilligers hun ziel en zaligheid in het behoud van het mobiele erfgoed leggen en dat zij daar heel hard en met veel passie aan werken. De Minister heeft daar respect voor en wil daarvoor iedereen van harte bedanken.

  Op 19 juni 2023 was een delegatie van de Mobiele Collectie Nederland samen met de vier aangesloten sectoren (water, weg, rail en lucht) te gast bij minister Harbers (infrastructuur en waterstaat). Tijdens de bijeenkomst overhandigde de MCN de gezamenlijke duurzaamheidsverklaring. Matthijs Wink gaf de minister de bijna 6000x ondertekende petitie ‘behoud ons varend erfgoed’.

  De vier sectoren van de MCN presenteerden hun visie over duurzaamheid en mobiel erfgoed.

  Namens de Sector weg gaf Peter Koger (FEHAC) aan dat bij de Federatie Historische Automobiel en Motorfietsclubs zo’n 200 clubs van divers rijdend mobiel erfgoed zijn aangesloten. Het gaat daarbij om ca. 800.000 voertuigen, van auto’s tot bromfietsen. De angst bestaat dat deze voertuigen door toenemende emissie-eisen van de weg worden gehaald. Schoon rijden is de hoogste prioriteit: zorgen dat er geen uitstoot meer is. Inmiddels is er al zeer schone brandstof waar de oldtimers op kunnen rijden (ECOMAXX). Deze is echter nog niet helemaal klimaatneutraal. De FEHAC is een groot voorstander van de ontwikkeling van synthetische, volledig schone, E-fuel. De Federatie zoekt partners en hulp van het ministerie om hiermee verder te gaan. Bert Pronk (Vice voorzitter FEHAC/Public Affairs) geeft aan dat in Duitsland al ervaring is met dit soort e-fuel en dat ook de Duitse politiek hier met veel belangstelling naar kijkt. Minister Harbers vindt dit veelbelovend klinken en belooft hier verder naar te kijken.

  De sector water is bezorgd over de verschillende gemeentelijke emissie-regels die op stapel staan en pleit voor een uitzondering voor het varend erfgoed en voor een betere beschikbaarheid en prijs van GTL en HVO, de schonere brandstoffen waar delen van het varend erfgoed al goede ervaringen mee hebben.

  De sector rail maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van kolen voor de kolengestookte stoomschepen Een ‘museum kolenmijn’ zou wellicht een oplossing kunnen zijn. Ook de strenge regelgeving op het terrein van veiligheid speelt hen parten.

  De sector lucht tenslotte staat onder zwaar veiligheidstoezicht en maakt zich zorgen dat al hun vliegtuigen zijn gecertificeerd voor een brandstof die binnenkort verboden zal worden, dus hoe moet het dan verder?

  De minister snapt de wensen tot verduurzaming van het mobiel erfgoed en de zorgen rond de beschikbaarheid en de fiscale aspecten van de nieuwe en schone brandstoffen. Hij onderschrijft ook dat het voor het mobiele erfgoed essentieel is toegang te houden tot infrastructuur: rail, water, weg, lucht. Hij heeft oog voor het feit dat er veel publiekswaardering is voor het mobiele erfgoed. Dat moet gekoesterd en gebruikt worden.