• MRB regeling voor Oldtimers 2014

  Frans Weekers

   

   

   

   

  Alle voertuigen ouder dan 40 jaar zijn vrijgesteld voor MRB.

  Onder alle voertuigen vallen alle voertuigen dus personenauto’s, motorfietsen, bestelauto’s,  vrachtauto’s, autobussen, kampeerwagens etc etc. De brandstofsoort maakt niets uit.

  De leeftijd is gerekend vanaf de Datum Eerste Toelating (DET)  die op het kenteken staat vermeld. Dit hoeft niet gelijk te zijn aan het bouwjaar.

  Op 1 januari 2014 zijn alle voertuigen met DET vóór 1 januari 1974 vrijgesteld van MRB.

  Een voertuig met DET 1 juli 1974 wordt pas op 1 juli 2014 vrijgesteld van MRB.

  Overgangsregeling:

  Er is een overgangsregeling voor voertuigen met DET tot/met 31 december 1987, totdat deze 40 jaar oud zijn.

  De overgangsregeling geldt alleen voor:

  • Personenauto’s of bestelauto’s op benzine
  • Motorfietsen
  • Vrachtwagens(¹) of autobus(¹) (ook op diesel of LPG)

  Dus de overgangsregeling geldt niet voor:

  • Personenauto’s of bestelauto’s op diesel of LPG (²)
  • Kampeerwagens

  Deze categorieën betalen de normale MRB.

  Voor kampeerwagens betekent normale MRB het kwarttarief (particulier gebruik). Maar dit kan oplopen tot ruim boven de 120 euro.

  De overgangsregeling betekent:

  • Je mag van de openbare weg gebruik maken voor een kwarttarief MRB met een maximum van 120 euro per jaar.
  • Maar niet in de maanden december, januari of februari (tijdens de zogenaamde winterstop).
  • Als je betrapt wordt op de openbare weg tijdens de winterstop betaal je voor het gehele kalenderjaar de volledige MRB met een flinke verzuimboete (100%).

  Ieder jaar in het vierde kwartaal kan de kentekenhouder kiezen om gebruik te maken van de overgangsregeling òf gewoon MRB te betalen.

  De keuze om gewoon MRB te betalen is nodig  voor restauratieobjecten. Als je gewoon MRB betaalt, kun je het voertuig schorsen en dan betaal je alleen het schorsingstarief. Let op: als de restauratie gereed is, en je haalt het voertuig uit de schorsing, dan moet je wel MRB betalen voor het resterende deel van het jaar. Het jaar daarop kun je gebruik maken van de overgangsregeling.  

  Wisselen van eigenaar:

  • Als een voertuig van eigenaar wisselt, blijft de per 1-januari door de vorige eigenaar gemaakte belastingkeuze gelden. Dat betekent als een voertuig in de overgangsregeling zit, dan blijft het voertuig in de overgangsregeling (en hoeft de nieuwe eigenaar voor de rest van het jaar niets te betalen, want het hele jaar is al betaald door de vorige eigenaar).
  • Als het voertuig niet in de overgangsregeling zit, dan kan het pas vanaf het volgende jaar in de overgangsregeling en dien je de resterende maanden gewoon MRB te betalen.
  • Als de nieuwe eigenaar toch in december wil rijden, kan hij ook kiezen om MRB te betalen door aanvullende aangifte MRB te doen. Dit gaat dan in vanaf de datum tenaamstelling.

  Import:

  • Bij het importeren van een voertuig, die binnen de regels voor de overgangsregeling valt, kan direct na het op kenteken zitten gekozen worden voor de overgangsregeling (voor de rest van het lopende jaar) of gewoon MRB betalen.

  Hoe gaat het vanaf 1 januari 2014:

  De overgangsregeling treedt al op 1 januari 2014 in werking. Om in 2014 gebruik te kunnen maken van deze regeling ontvangt de houder van het voertuig daarom begin 2014 een brief en krijgt hij tot 1 maart 2014 de tijd om een keuze te maken.

  In de maanden januari en februari 2014 kan er gewoon gebruik van de weg worden gemaakt.

  Evenementenregeling:

  In de Memorie van Toelichting staat “Overigens worden, voor zover niet anders vermeld, de huidige regels in de Wet MRB 1994 betreffende evenementenregeling gecontinueerd”(blz 63). Echter hoe zoiets in zijn werk gaat, staat nergens. Maar vermoedelijk is het mogelijk om in de overgangsregeling gebruik te maken van de evenementenregeling (voertuig moet dan wel geschorst zijn).

  Is alles zeker?

  De Raad van State heeft een negatief advies uitgebracht over de overgangsregeling. De staatssecretaris heeft hierop gereageerd en handhaaft het voorstel.

  Zowel de Tweede als Eerste Kamer moeten zich nog uitspreken over de regeling. Het lijkt echter een utopie dat de Tweede Kamer de regeling volledig afwijst. De Tweede Kamer kan nog wel amendementen indienen om de regeling op details aan te passen. De Eerste Kamer kan alleen het gehele belastingplan, waar dit een deel van uitmaakt, afwijzen.

  Bronnen:

  • Informatieblad “Motorrijtuigenbelasting voor oldtimers” op de site van de belastingdienst.
  • “Belastingplan 2014”
  • “Raad van State no. W06.13.0258/III”
  • “Nader rapport AFP2013/598”

   

  FEHAC, 30 september 2014

   

  ¹  Onder voorwaarde “niet bedrijfsmatig gebruikt”.
  ²  Nergens is meer iets te vinden van DET 1. Dus alle LPG, ook die vanaf het begin op LPG staan, gaan MRB betalen.