• Kenteken motorfiets met en zonder (afneembaar) zijspan

  In 2015 bleek dat een motor met zijspan (aangeduid als L4e) een andere categorie voertuig zou zijn dan dezelfde motor in solo-uitvoering zonder zijspan (L3e). Dit was opeens actueel omdat de RDW in opdracht van het ministerie van I&W de in de wet vermelde registratie van voertuigen nauwgezet ging doorvoeren. Gevolg zou zijn dat bij het afkoppelen van het zijspan de motorfiets eerst door de RDW gekeurd zou moeten worden. Deze regeling hield er geen rekening mee dat er veel (vooral oudere) motoren zijn die door de fabrikant zijn gemaakt als voertuig met een eenvoudig aan- en af te koppelen zijspan.

  Op een voorstel van de FEHAC heeft de RDW het mogelijk gemaakt dat een zijspan eenvoudig zonder keuring aan- en afgekoppeld en tóch correct geregistreerd kan worden. Hierover is in mei van dat jaar door de FEHAC gepubliceerd.

  Hoewel er sinds die publicatie vele honderden eigenaren van zijspanmotoren gebruik hebben gemaakt van de geboden mogelijkheid, is deze informatie mogelijk nog  onvoldoende bekend. Daarom op deze plek nogmaals aandacht voor dit onderwerp.

  Als uw motorfiets of scooter een afkoppelbaar zijspan heeft kunt u dit aangeven door voertuigcategorie L4e (motor met zijspan) aan te kruisen in een formulier op de website van de RDW. Zie: https://www.rdw.nl/particulier/voertuigen/motor/wijzigen-of-restaureren/zijspan-van-een-motorfiets-registreren-of-verwijderen

  U dient dan op het tabblad 'Bijzonderheden' aan te geven: “Deze motor wordt ook zonder zijspan bereden”. In het kentekenregister van de RDW wordt dan een vermelding opgenomen dat het gebruik zonder zijspan is toegestaan.

  Bovenstaande geldt voor alle motoren met afneembaar zijspan én zonder wijziging van de constructie met een DET (datum eerste toelating) van vóór 30 april 2009.

  De vermelding dat de motor ook solo bereden kan worden komt niet op het kentekenbewijs te staan. Bij een controle op de weg kan de politie het wisselend gebruik in de 'Bijzonderheden' eenvoudig nakijken. U kunt na aanmelden uw voertuiggegevens ook zelf op de website van de RDW controleren of de gegevens van uw voertuig juist zijn vermeld. Dit kan door het kenteken op de website in te vullen. U ziet achter de letter 'J' de voertuigcategorie staan. De vermelding staat onder het tabblad 'Bijzonderheden'.

   

  FEHAC Commissie Tweewielers / v. 2.1 / maart 2019